Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ برابر با  ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
اعلامیه ها - سال ۲٠۲۳
تعداد87  
دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲  برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳
ارزیابی مشترک
حزب کمونیست ایران و
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

يكشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲  برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
به مناسبت اول مهر؛ بازگشائی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید
اما با این وجود، دانشگاه ها و مدارس همواره سنگر مبارزه و مقاومت باقی مانده اند. دانش آموزان پردل و دانشجویان شجاع همواره سیاست «در سنگر مدارس هم درس و هم سیاست» را به پیش برده اند. قوام و رشد تشکل های صنفی دانشجویی و نقش برجستۀ تشکل های صنفی معلمان نشان داده است که این ارتش میلیونی به نقش و اهمیت سازماندهی در امر مبارزه و مقاومت برای کرامت انسانی دانش آموزان و دانشجویان و همه شهروندان کشور تا چه میزان آگاهند. همچنین فراموش نکنیم که جوانان دانش آموز و دانشجو و خصوصاً دختران شجاع این مرز و بوم پیشاپیش دیگر جوانان، پیشقراولان جنبش شکوهمند و انقلابی «زن، زندگی، آزادی» ما بودند که حماسه آفریدند و جهان را به تحسین و حیرت واداشتند. اینها آینده سازان ایران ِ فارغ از ظلم و ستم، جهل و نادانی، فقر و بی‌عدالتی از همین امروز هستند. اول مهر آغازی دوباره است تا متحدتر، یکپارچه تر، سازمانیافته تر و با کسب آگاهی و دانش بیشتر، برای آینده ای بهتر و انسانی تر برنامه‌ریزی کنیم.

يكشنبه ۱۹ شهريور ۱۴۰۲  برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳
ارزیابی مشترک
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
حزب کمونیست ایران

يكشنبه ۱۹ شهريور ۱۴۰۲  برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳
فراخوان مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
بر متن این شرایط ما از تمامی اقدامات مردمی در ایران که این روز را گرامی می دارند حمایت می کنیم. در کردستان این دژ استوار اعتراض از آغاز خیزش انقلابی ژینا، مردم خود را برای اعتصاب عمومی و حضور بر مزارشهدای انقلاب به مناسبت ۲۵ شهریور، سالروز قتل عمد دولتی ژینا (مهسا) امینی، آماده می سازند. ما همه مردم کردستان را فرا می خوانیم که هر چه وسیع تر در اعتصاب عموم شهرهای کردستان و استان های کردنشین و گردهمائی برمزار جانباختگان برای گرامی داشت یاد آن فرزانگان مردم ایران در ۲۵ شهریور شرکت کنند. ما از تمامی فراخوان ها برای اقدامات اعتراضی توسط نهادهای مردمی در سراسر ایران، از تمامی ابتکارات توده ای جوانان و زنان و تشکل های واقعی و مردم نهاد برای در هم شکستن حکومت نظامی اعلام نشده رژیم بهر شکل ممکن و موثر حمایت می کنیم. در خارج از کشور ما از تمامی گردهم آئی ها و آکسیون های فراخوان داده شده از سوی ۱۹ تشکل چپ و دمکراتیک و ۲۷ نهاد و کلکتیو خارج از کشور و دیگر اکسیون های سازمان ها و احزاب چپ و مترقی حمایت می کنیم.

شنبه ۱۸ شهريور ۱۴۰۲  برابر با ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
پیرامون مرگ شش کارگر معدن زغال سنگ طزره دامغان
تشکل‌های کارگری مستقل و قدرتمند می توانند نقش تعیین کننده ای در جلوگیری ازاین حوادث دلخراش ایفا کنند. این تشکل ها می توانند موجبات نظارت کافی بر کارفرمایان در رعایت استانداردهای ایمنی را فراهم آورند. نظارت آن ها موجب جلوگیری از شانه خالی کردن دولت و کارفرمایان از مسئولیت ایمن سازی کارگاه‌ها و تهیه وسایل حفاظت و ایمنی کار و رعایت استاندارهای ایمنی خواهد شد. پایان دادن به قراردادهای موقت، افزایش بازرسی‌های کار، برپائی تشکل‌های مستقل کارگری و تقویتِ نقش و سهم تشکل های کارگری مستقل در مناسبات کار و گفتگو های اجتماعی، تاکید و فراهم کردن ضمانت اجرائی در بر قراری امنیتِ شغلی، پرداخت دستمزد واقعی در باز تولید نیروی کار، می تواند این حوادث را تا سرحد جلوگیری از رخداد آنها پیگیری کند. این خواست های انسانی و ضروری با مقاومت جمهوری اسلامی روبروست. از این رو مبارزه طبقه کارگر برای حق حیات و جلوگیری از تعرض و تهاجم سرمایه با مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی گره خورده است.

جمعه ۱۷ شهريور ۱۴۰۲  برابر با ۰۸ سپتامبر ۲۰۲۳
پیام هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) به

يكشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۲  برابر با ۰۳ سپتامبر ۲۰۲۳
ارزیابی مشترک
حزب کمونیست ایران
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
رویاروئی فرهنگی زنان حول حجاب و حمایت هنرمندان مردمی از آنها، جنگ مردم با رژیم را به صورت روزانه به پیش می برد. این جنگ روزانه تنها مبارزه ای علیه حجاب اجباری نیست بلکه مبارزه ای علیه آپارتاید اسلامی، علیه دولت مذهبی، علیه مردسالاری ارتجاعی حاکم، علیه مذهب رسمی و دولتی است. اکنون این مبارزه فرهنگی در شرایط زنانه شدن فقر به مبارزه برای معیشت به عنوان کلیدی ترین مسئله مردم گره خورده است. مسئله معیشت در شرایط گسترش فقر و زنانه تر شدن آن زیر تورم لجام گسیخته و سرکوب خشن دستمزدها باعث شده است که مبارزات مردم علیه تورم، گرانی، بی ارزش شدن پول ملی به مبارزه ای تبدیل شود که از خصلت اقتصادی گذر کرده و عملا مبارزه ای است علیه موجودیت رژیم اسلامی که فقررا توده ای کرده و حاشیه نشینی را گسترش داده است. از این روست که رویائی های فرهنگی و اقتصادی به تدریج با هم گره می خورند. این باعث شده است که جنگ مردم با رژیم به رویاروئی های فرسایشی تبدیل شود. این رویاروئی های فرسایشی می تواند زمان کافی به مردم بدهد تا خود را سازمان دهند و به صورت متشکل تری مبارزات خود را به پیش ببرند و در آینده قدرت از پائین را استوارتر سازند.

يكشنبه ۵ شهريور ۱۴۰۲  برابر با ۲۷ اگوست ۲۰۲۳
ارزیابی مشترک
حزب کمونیست ایران
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲  برابر با ۰۹ اگوست ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

جمعه ۱۳ مرداد ۱۴۰۲  برابر با ۰۴ اگوست ۲۰۲۳
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲  برابر با ۰۲ اگوست ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
ما بر این باوریم که در چنین شرایطی جنبش انقلابی مردم ایران می تواند تمام ظرفیت های خود را به میدان آورد. اکنون این جنبش پایدار، قوام یافته و گسترش یابنده، می تواند پیکار برای آزادی های مدنی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را با پیکار برای نان، تامین اجتماعی فراگیر و زندگی شایسته انسانی پیوند بزند. حالا مبارزات مطالباتی روزمره بازنشستگان، معلمان، پرستاران، کارگران بخش های گوناگون و توده های کارد به استخوان رسیده زحمتکشان به مبارزات آزادیخواهانه زنان شجاع کشور، جوانان جسور و ملیت های تحت ستم جان تازه ای بخشیده است. این حرکت های متنوع مبارزاتی، روز به روز به هم نزدیکتر می شوند و قوام می یابند.سازمانیابی و همگرائی های این مبارزات درخشان و غرورآفرین می تواند بر متن فروپاشی حاکمیت اسلامی، زمینه های ضروری برای شکل گیری قدرت مردمی در پائین و بالا را فراهم آورد و مانع از قدرت گیری نیروهای ارتجاعی رنگارنگ گردد. سازمانیابی توده های مردم در محیط های کار و زیست عنصر کلیدی در این راستاست. به قدرت لایزال مردم ایمان بیاوریم.

جمعه ۳۰ تير ۱۴۰۲  برابر با ۲۱ جولای ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
تدوام انقلاب « زن، زندگی، آزادی» خواب سران رژیم اسلامی را آشفته کرده است...اولتیماتوم برای برگرداندن حجاب بر سر زنان و تحمیل این سمبل بی حقوقی بە زنان و از این طریق تحمیل بی حقوقی بر کل جامعە با مقاومت گسترده ای روبرو شدە است. سرازیرشدن دوباره مزدوران گشت ارشاد به خیابان ها، نصب دوربین های هوشمند در مکان های کسب و کار، تشکیل پرونده‌های قضایی برای بازیگران زنی که بدون حجاب اجباری ... در شمار این اقدامات هماهنگ است...با این وجود؛ خیابان ها، وسایل نقلیه عمومی، فروشگاه ها، پاساژها، و ....هم چنان شاهد حضور پرتعداد زنان بی حجابی است کە دیگر این بی حقوقی را برنمی تابند...عدم قبول حجاب اجباری از جانب سپیده جلسات بیدادگاه را تعطیل کرد. برای حکومتی کە ادعا می کند صدای اعتراض را خاموش کرده است، اعتراض کمتر از یک دقیقه سپیده قهرمان قابل تحمل نبود...حاکمان اسلامی تصور می کنند با ادعای پیروزی در این نبرد فرسایشی می توانند شکست سخت خود از مردم را پرده پوشی کنند اما ...

يكشنبه ۱۸ تير ۱۴۰۲  برابر با ۰۹ جولای ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران

چهارشنبه ۱۴ تير ۱۴۰۲  برابر با ۰۵ جولای ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
روز یکشنبه یازدهم تیرماه، جلسه بیدادگاه رسیدگی به اتهامات ساختگی توماج صالحی، خواننده پرآوازه ی رپ اعتراضی و مبارز انقلابی به ریاست «براتی» قاضی مرگ در اصفهان برگزار شد...او به عنوان یک هنرمند متعهد به مردم اعماق، اعلام کرده است که: «طبقات بالا صدا دارند و صدایشان هم به اندازه کافی به همه می‌رسد؛ اما طبقات پایین صدایی ندارند و حرفشان را کسی نمی‌شنود. رپ ایرانی باید صدای حنجره‌های خفه‌شده و بی‌صدای جامعه باشد.»... در اقدامی دیگر در ادامه سرکوب های جنون آسای رژیم، دیوان عالی کشور حکم اعدام عباس دریس، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را تائید کرد...۱۴ تن از هموطنان بهائی مان در قائم شهر به سی و یک سال زندان محکوم شدند...سیاسی باید صفوف بیشمار تمام کسانی که در داخل و خارج از کشور خواهان آزادی فوری توماج صالحی و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و توقف و الغای مجازات ضدانسانی اعدام هستند، در اقدامات متحد به پاخیزند. بنابراین ما قویاً از همه کارزارها برای آزادی فوری و بی قید وشرط توماج و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی حمایت می کنیم....

جمعه ۹ تير ۱۴۰۲  برابر با ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
اکنون که درماندگی حاکمیت روز به روز برجسته تر می شود و عقب نشینی در سیاست خارجی نیز نتایج مطلوب را به دنبال نداشته، زمینه رشد و گسترش جنبش های انقلابی مردمی بیش از پیش فراهم می آید. در چنین شرایطی، شکل دهی به آلترناتیوی که مقبولیت اجتماعی داشته باشد، به یک نیاز سرنوشت ساز تبدیل شده است. با رسوا شدن آلترناتیوهای راست و متکی به قدرت های خارجی، زمینه مناسبی برای شکل دهی به آلترناتیوی از خود مردم بیش از پیش فراهم آمده است. تاکید بر آزادی های بی حصر و استثنای سیاسی، دفاع قاطع از دمکراسی پیگیر و از پائین، تمرکز بر برابر حقوقی کامل زنان با مردان در همه عرصه ها، مبارزه برای حق تعیین سرنوشت ملیت های تشکیل دهنده ایران متحد، در دستور قرار دادن تامین اجتماعی فراگیر و همه جانبه و رفاه اجتماعی همگانی، محورهایی است که می توانند نیروهای طرفدار حق تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان را متحد و همگام سازد. ظهور چنین آلترناتیوی می تواند جنبش انقلابی مردم ایران را به نیروئی تاریخساز بدل سازد.

يكشنبه ۴ تير ۱۴۰۲  برابر با ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان

پنجشنبه ۱ تير ۱۴۰۲  برابر با ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲  برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

سه-شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲  برابر با ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران

دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲  برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲  برابر با ۰۸ ژوئن ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©