Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با  ۲۰ می ۲۰۲۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
اعلامیه ها - سال ۲٠۲۳
تعداد87  
جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲  برابر با ۰۲ ژوئن ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

يكشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲  برابر با ۲۸ می ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
ما مبادله شرم آور یک تروریست محکوم شده بر اساس اسناد روشن با یک گروگان امدادگر را محکوم می کنیم و این گونه باج دهی ها را در راستای تقویت رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ارزیابی می کنیم. ما بر این باوریم که فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر باید تمامی نیروی خود را برای جلب حمایت، همگامی و همراهی نیروهای مترقی در دیگر کشورها و بویژه سندیکاهای کارگری و نهادهای مستقل و مردم نهاد و احزاب مترقی و از آن طریق افکار عمومی مردم این کشورها متمرکز سازند. هر نوع امید بستن به دولت های غربی برای دفاع از مبارزات مردم ایران و پیوستن به "بنیادهای" چرب و چیل شان، بازگذاشتن دریچه ای برای دخالت این دولت ها در امور داخلی مردم ایران و در مواقعی منحرف کردن و ضربه زدن به آرمان آزادی خواهی و دمکراسی طلبی مردم ایران خواهد بود. مردم ایران نقش کشورهای امپریالیستی در سرکوب جنبش دمکراسی طلبانه ملی کردن صنعت نفت و کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و همدستی شان با روحانیت تاریک اندیش و بنیادگرا در شکست انقلاب شکوهمند بهمن ۱۳۵۷ از درون را هرگز فراموش نخواهندکرد...

دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲  برابر با ۲۲ می ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
ما به عنوان مدافعان لغو مجازات اعدام، اعدام این سه جوان شجاع، اعدام قربانیان آسیب های اجتماعی و دستگیری های گسترده فعالان کارگری و مدنی در سنندج را به شدت محکوم می کنیم و مراتب تسلیت خود را به خانواده های آنها و مردم کارد به استخوان رسیده ایران ابراز می داریم. ما بر این باوریم برای برچیده شدن چوبه های دار و میدان های تیر، باید با فرهنگ انتقام و قصاص تسویه حساب کرد. این وظیفه انسانی مان است که با تمام قوا درکنار خانواده های عزیز از دست داده باشیم و همراه آنها جنبش گسترده مدنی مبارزه برای لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی را به پیش ببریم و در فردای انقلاب از آن پاسداری کنیم. برای درهم شکستن قدرت دستگاه تا دندان مسلح کشتار، برای ایجاد تردید در میان نیروهای ماشین جهنمی سرکوب، به میدان آوردن بیشرین نیرو و ایجاد همبستگی مردمی میان کارگران، مزد و حقوق بگیران، جوانان، دانشجویان، ملیت های تحت ستم و تلفیق مبارزات سیاسی خیابانی با مبارزات صنفی ـ مطالباتی، یک ضرورت اساسی است.

پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۲  برابر با ۱۸ می ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
حکومت اسلامی زیر ضربات سهمگین خیزش انقلابی ژینا و برای جلوگیری از پیشروی آن و لرزانتر شدن حاکمیت دین، سلاح اعدام را هر روز تیزتر از روز پیش می کند. رتبه اول در اعدام های سال گذشته در منطقه و نسبت به جمعیت در جهان و رشد شدید اعدام های چند ماه اخیر، بیانگر این سیاست است. اعدام فعالان سیاسی عرب و بلوچ و زندانیان عقیدتی در کنار اعدام ده ها نفر به اتهام مواد مخدر و قتل، به سیاست روزانه حاکمیت اسلامی تبدیل شده است. هم اکنون سه جوان؛ سعیدیعقوبی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی در زندان اصفهان ، شش جوان بلوچ؛ شعیب میربلوچزهی_ریگی ۱۸ ساله، نظامالدین حوت ۲۰ ساله، کامبیز خروت ۲۱ ساله، منصوردهمرده ۲۲ ساله، ابراهیم_نارویی ۲۵ ساله و منصورحوت ۲۷ ساله و شش جوان عرب علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی و زندانیان سیاسی مجاهد کور کور، سعید ارجمندی و کیومرث منبری در آستانه اعدام قرار دارند. جدا از آن صدها زندانی آسیب های اجتماعی نیز زیر احکام اعدام زندگی وحشت آوری را میگذرانند.

پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۲  برابر با ۱۱ می ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۲  برابر با ۱۰ می ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران

شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲  برابر با ۰۶ می ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۲  برابر با ۰۴ می ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
حکومت اسلامی اکنون زیر ضربات خیزش انقلابی ژینا، بر متن فروپاشی اقتصادی وارد بحران بی آیندگی تمام عیار شده است. جنگ جناح های مافیائی درون حاکمیت اشکال جدیدی به خود گرفته است. حتی انجمن های بسیج دانشجویی وابسته به جناح حاکم نیز دیگر نمی توانند از سیاست های رژیم دفاع کنند و لب به اعتراض گشوده اند. اکنون بحران به درون پایه حمایتی رژیم نیز رسیده و همین امر حاکمیت را به تکیه تمام عیار بر سرنیزه واداشته است. اما تکیه بر سرنیزه، نشان از قدرت و توان رژیم نیست، نشانه استیصال و ترسِ مرگ است. در چنین شرایطی نباید در برابر جنایات حاکمیت اسلامی سکوت کرد. نباید اجازه داد جوانان بلوچ، کرد و عرب را بی سروصدا به چوبه های دار بیاویزند. نباید اجازه داد فعالان صنفی، مدنی و نامداران هنر و ادب را به بند بکشند. باید از هر فرصتی برای اعتراضات مدنی استفاده کرد. ضرورت دارد افکار عمومی جهان را نسبت به این وحشی گری های فاشیستی آگاه ساخت. حاکمیت اسلامی چنگ و دندان نشان می دهد، باید دندان هایش را با اعتراضات مدنی در هم شکست.

جمعه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۲  برابر با ۲۸ آوريل ۲۰۲۳
فراخوان مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

جمعه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۲  برابر با ۲۸ آوريل ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران

سه-شنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۲  برابر با ۲۵ آوريل ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

جمعه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۲  برابر با ۲۱ آوريل ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران

پنجشنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۲  برابر با ۲۰ آوريل ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سه-شنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۲  برابر با ۱۸ آوريل ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران

سه-شنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۲  برابر با ۱۱ آوريل ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

چهارشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۲  برابر با ۰۵ آوريل ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران

سه-شنبه ۸ فروردين ۱۴۰۲  برابر با ۲۸ مارس ۲۰۲۳

يكشنبه ۶ فروردين ۱۴۰۲  برابر با ۲۶ مارس ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

يكشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱  برابر با ۱۹ مارس ۲۰۲۳
یادنامه یاران هدایت

شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱  برابر با ۱۸ مارس ۲۰۲۳
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
به مناسبت فرارسیدن نوروز ۱۴۰۲

جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱  برابر با ۱۷ مارس ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
حزب کمونیست ایران


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©