O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Rahe Kargar
يكشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ برابر با ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
  اعلامیه ها - سال ٢٠١٤
1 تا 10 از تعداد کل:40   تعداد  4  صفحه  1    2    3    4   
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳  برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴
اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
در حمایت از خواست های زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳  برابر با ۰۳ دسامبر ۲۰۱۴
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
به مناسبت شانزدهمین سالگرد قتل های زنجیرهای
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۳  برابر با ۰۵ نوامبر ۲۰۱۴
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
در اعتراض به دستگیری فعالان رسانه ای
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳  برابر با ۲۵ اکتبر ۲۰۱۴
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۳  برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۱۴
اعلامیه ١٩ حزب، سازمان و تشکل چپ و کمونیست در حمایت از مقاومت قهرمانانۀ کوبانی
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳  برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴
اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
پیرامون گرانی قیمت نان
نباید اجازه داد به نام راه اندازی چرخ اقتصاد، هزینۀ بحران های ساختاری اقتصاد کشور که در نتیجه «خط استقامت» رهبر و طرح ورشکستۀ «اقتصاد مقاومتی»اش عمیقتر و ویرانگرتر شده است را روی مزد و حقوق بگیران جامعه سرشکن کنند. باید این حاکمیت چپاول گر که هر روز اسناد تازه از دزدی های هزاران میلیاردی شان افشاء می شود را مجبور کرد هزینه های بحران اقتصادی اش را از جیب صاحبان ثروت های بادآورده، از مالیات نهادهای ویژه دینی معاف از مالیات، از حذف و کاهش هزینه های ارگان های سرکوب، از قطع بودجه های کلان نهادها و بنیادهای دینی تامین کند نه از نان سفره های خالی مردم. برای این کار باید که مقاومت و اعتراض هر چه گسترده تر کارگران و زحمتکشان سازمان داده شود. بدون حضور گسترده و متشکل کارگران و تهیدستانِ کارد به استخوان رسیده نمی توان سیاست ظالمانه و نئولیبرالی جناح های گوناگون حاکمیت و بویژه اقتصاد شوم «مقاومتی» رهبر رژیم را در هم شکست. سیاست شومی که نان را از سفره های خالی مردم ربوده است.
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳  برابر با ۰۷ نوامبر ۲۰۱۴
پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۳  برابر با ۳۰ اکتبر ۲۰۱۴
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
در حمایت از
سه-شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳  برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۱۴
سه-شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳  برابر با ۰۷ اکتبر ۲۰۱۴
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
در حمایت از قهرمانان کوبانی