Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳ برابر با  ۱۳ جولای ۲۰۲۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
اعلامیه ها - سال ۲٠۲۳
تعداد87  
يكشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۲  برابر با ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳
ارزیابی مشترک
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
آنچه همه این نیروها را بیش از پیش نگران می کند، شعارهای جنبش مطالباتی است که آشکارآ خواست های فرودستان و چپ جامعه را بیان می کند. جنبش از پائین یک گردش به چپ آشکار را نشان میدهد و این بر نگرانی نیروهای حاکم، اپوزیسیون درون حاکمیت، اپوزیسیون راست بیرون از حاکمیت و قدرت های منطقه ای و جهانی سلطه جو بسیار افزوده است. این وضعیت، وظیفه نیروهای چپ هوادار سوسیالیسم ومدافع دمکراسی را بیش از پیش برجسته تر می سازد. این گردش به چپ در شعارها و خواست های توده ای فرودستان اگر با یک قطب سیاسی چپ همراه نشود، خطر قدرت گیری نیروهای راست و فاشیستی را بیش از پیش برجسته می سازد. روشن است که این قطب چپ که بتواند از آزادی های بی قید و شرط سیاسی قاطعانه دفاع کند، برای برابر حقوقی زنان و مردان در همه عرصه ها بجنگد، برای آموزش و بهداشت رایگان، مسکن اجتماعی و تامین اجتماعی فراگیر و همگانی و در یک کلام گسترش دمکراسی به عرصه اقتصاد تلاش کند ، حق مردم برای تاسیس نظام آینده با آرای مستقیم، مخفی و همگانی را به رسمیت بشناسد و برای حق تعیین سرنوشت ملت های تحت ستم و اتحاد داوطلبانه آنها در ایرانی متحد مبارزه کند، قادر خواهد بود تا به خواست های پائین جامعه برای پایان دادن به حاکمیت جمهوری اسلامی و گام برداشتن به سوی سوسیالیسم، پاسخی در خور بدهد.

پنجشنبه ۷ دی ۱۴۰۲  برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۲۳
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
به مناسبت یازدهم دی ماه، روز شهدای سازمان

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۲  برابر با ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳
ارزیابی مشترک
حزب کمونیست ایران
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سه-شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲  برابر با ۰۵ دسامبر ۲۰۲۳
ارزیابی مشترک
حزب کمونیست ایران
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
هواداران سوسیالیسم که به سازمانیابی مستقل کارگران ارج می نهند و تشکل های صنفی و طبقاتی تحت هر نامی چه سندیکا، اتحادیه، انجمن یا مجمع، شورا ... را مستقل از احزاب سیاسی و دولت ها می خواهند، به تشکل های مستقل زنان احترام می گذارند و مبارزه درخشان و پیشگامی زنان برای برابری حقوقی زنان و مردان از همین امروز را باور دارند و آن را به فرداهای دور حواله نمی دهند، حق مردم در تغییر و تاسیس نظام سیاسی بر پایه آرای همگانی، مستقیم و مخفی تک تک آحاد مردم را به رسمیت می شناسند، به حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت ستم و به ویژه کردستان و بلوچستان که در یک سال گذشته با تمام نیرو در جنبش ژینا نقش آفرینی کرده اند را به رسمیت می شناسند و از اتحاد داوطلبانه ملیت های کشور دفاع می کنند، باید روی سازماندهی کارگران، زنان، جوانان، تهیدستان محلات و نیروهای ملیت های تحت ستم تمرکز ویژه ای داشته باشند و با شعارهائی که بازتاب مطالبات واقعی توده های مردم است به بسیج بیشترین نیرو همت گمارند.

شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲  برابر با ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳
ارزیابی مشترک
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲  برابر با ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳

يكشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲  برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳

يكشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲  برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳
ارزیابی مشترک
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲  برابر با ۰۶ نوامبر ۲۰۲۳
ارزیابی مشترک
حزب کمونیست ایران
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲  برابر با ۰۴ نوامبر ۲۰۲۳
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
سازمان راه کارگر

جمعه ۱۲ آبان ۱۴۰۲  برابر با ۰۳ نوامبر ۲۰۲۳

يكشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲  برابر با ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳
ارزیابی مشترک
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران

سه-شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲  برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر
سازمان راه کارگر

يكشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲  برابر با ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳
خبر کوتاه بود و دردناک

شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲  برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳
ارزیابی مشترک
حزب کمونیست ایران و
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
از تازه ترین تحولات سیاسی در منطقه

يكشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲  برابر با ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲  برابر با ۰۹ اکتبر ۲۰۲۳
ارزیابی مشترک
حزب کمونیست ایران
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

يكشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲  برابر با ۰۸ اکتبر ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران

شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲  برابر با ۰۷ اکتبر ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

جمعه ۱۴ مهر ۱۴۰۲  برابر با ۰۶ اکتبر ۲۰۲۳
اعلامیه مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
از کنار این جنایت نمی توان و نباید به سادگی گذشت. مردم حق دارند تمام حقیقت را بدانند. مردم حق دارند آمران و عاملان این جنایت را بشناسند. مردم حق دارند علیه سیاست داعشی کنترل پوشش دست به اعتراض مدنی بزنند. اکنون همه شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی به سرنوشت آرمیتا می پردازند. می توان این همبستگی ستایش برانگیز را به اعتراضی مدنی و توده ای تبدیل کرد. دانش اموزان مدرسه آرمیتا و دیگر مدارس می توانند در همدردی با او و خانواده اش دست به اعتراض مدنی بزنند. جمعیت کثیر خانواده های دانش آموزان سراسر کشور می توانند دست به اعتراض بزنند. شاید فردا فرزند آنها "آرمتیا"ی دیگری باشد. معلمان سراسر کشور می توانند به این جنایت ها در حق دانش آموزان شان اعتراض کنند. چنین اعتراضاتی می تواند تحولات جامعه را به سمتی به پیش برد که «حجاب بانی» برچیده شود، " حراست ها " جمع آوری شوند، آزادی پوشش حق مسلم مردم تلقی گردد، گردش اخبار و اطلاعات بدون سانسور جریان یابد، آزادی های بی حصر و استثنا تضمین شود و مردم به بساط حاکمیت تاریک اندیشان قرون وسطائی پایان دهند و ارگان های قدرت خود را سازمان دهند و دولتی برخاسته از مردم و پاسخگو به مردم بر سرکار بیاورند.

يكشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲  برابر با ۰۱ اکتبر ۲۰۲۳
ارزیابی مشترک
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
حزب کمونیست ایران


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©