Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ برابر با  ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲  برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳

ارزیابی مشترک

حزب کمونیست ایران و

سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

نمایش قدرت مردم در سیمای هراسان رژیم در سالگرد انقلاب ژینا

 

اول ـ جمهوری اسلامی تمام توان سرکوب خود را به کارگرفت تا مانع از برگزاری مراسم مختلف گرامیداشت انقلاب ژینا شود. اقدامات رژیم برای جلوگیری از حضور مردم بر سر مزار جانباختگان، گسترده و بی سابقه بود. آنچه در این روز شاهد آن بودیم در واقع یک حکومت نظامی کامل در سراسرایران بود. گسترده ترین این اقدامات در شهر سقز، زادگاه ژینا امینی (نامی که رمز انقلاب شد) صورت گرفت.  تمام راه های منتهی به آرامستان آیچی را از ۲۴ ساعت قبل مسدود کردند، بر سر مزار «ژینا» تانک و خودرو زرهی مستقر کردند. دریچه های سد چراغ ویس سقز را باز کردند تا راه های فرعی منتهی به آرامستان آیچی را هم مسدود کنند. این بار مردم به وضوح قدرت پایان ناپذیر خود را در سیمای هراسان رژیم مشاهده کردند. برقراری حکومت نظامی نشان دهنده عمق بحران رِژیم است. زیرا حکومت نظامی یعنی شرایطی اضطراری که یک حاکمیت در بوته هست ونیست قرار میگیرد. بنابراین برخلاف ادعای رژیم ، خود حکومت نظامی نشان دهنده قدرت انقلاب ژینا و ناتوانی و درماندگی رژیم است.

 

دوم ـ فراخوان اعتصاب سیاسی عمومی برای گرامیداشت سالگرد انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در کردستان پاسخ شایسته خود را گرفت. علیرغم سرکوب و نظامی سازی کامل مناطق کردنشین، اعتصاب عمومی یک حرکت بسیار موفق و درخشان در مقابله با حکومت نظامی بود. موفقیت آن حاصل کار مستمر تشکلهای توده ای، مدنی، محل کار و زندگی است که پشتوانه طولانی کارسازمانگرانه دارند و می توانند یک الگو برای مقابله با رژیم ضد مردمی حاکم باشند. اعتصاب سیاسی عمومی سنتی جا افتاده در جامعه کردستان است. این بار نیز مردم، قدرت مبارزه متحدانە خود را در این شکل اعتراض سیاسی به نمایش گذاشتند.

 

سوم ـ با این ‌حال ما هنوز در مسیررسیدن بە پیروزی نهایی، مراحل دیگری را پیش‌روداریم  کە باید با خرد سیاسی و با همان ارادە و روحیه مبارزاتی تاکنونی، خود را برای پشت سر گذاشتن آنها آمادە کنیم. انعطاف در تاکتیکها در یک مسیر استراتژیک روشن، از ملزومات پیروزی ما است. اعتصاب عمومی به عنوان یکی از این تاکتیک‌ها، کارا بودن خود را در مقابل جمهوری اسلامی در زمینگیرکردن و منفعل کردن نیروهای سرکوب نشان دادە است. مردم کردستان با در پیش گرفتن این تاکتیک مبارزاتی تاکنون چند بار جمهوری اسلامی را به عقب رانده اند ونیروهای سرکوبگرش را در مقابل ارادە متحد خود بە زانو درآوردەاند. روز ۲۵ شهریور بازهم نمونه باشکوه دیگری را از به کارگیری این شیوه مبارزه آزمودند. این اعتصاب باردیگرسیمای توده ای و اجتماعی خیزش کنونی علیه رژیم اسلامی و برای ساختن آینده ای بهتر را به روشنی به مردم جهان نشان داد.

 

چهارم ـ  در سالگرد ژینا شاهد شکل گیری و  تداوم نافرمانی مدنی در سطح توده ای توسط زنان ایران بودیم، که حتی در شرایط حکومت نظامی و تهدید کامل ، زنان دلاورما بدون هراس، آزاد پوشی خود را در برابر نیروهای تا دندان مسلح رژیم به نمایش نهادند. این تاکتیک در ترکیب با سایر اعتراضات، از جمله اعتصاب زندانیان سیاسی به مناسب سالگرد انقلاب ژینا، شعارها از خانه ها و پشت بام ها در برخی از محله های شهرهای بزرگ نشان دهنده تجربه اندوزی توده ها برای مقابله با اقدامات سرکوبگرانه رژیم است. مردم آموخته اند که با انعطاف در تاکتیک های مبارزاتی چگونه نیروهای سرکوب را منفعل و زمینگیرسازند.

 

پنجم ـ آزمون روزهای اخیرو بویژه آن چه در سالگرد انقلاب ژینا شاهد آن بودیم نشان داد تدوام این مبارزه با اجتناب از تلفات بیشتر اهمیت ویژه ای دارد. در واقع ما یک نبرد فرسایشی و هدفمند را پیش رو داریم. نبردی که توده کارگران و مردم محروم حاشیه شهرها در همراهی با دانشجویان و زنان برابری طلب در آن نقش سرنوشت سازی ایفا خواهند کرد. بدون شک آنچه در سال پیش رو رخ خواهد داد ، مهر تجربیات ارزشمند سال گذشته را بر خود خواهد داشت. تجربیاتی که متاسفانه با بهای سنگینی به دست آمده اند. شرایط دشوار زندگی اقتصادی بیش از هفتاد درصد مردم زیر خط فقر، این توده وسیع را به ناچار در مسیر مبارزه با رژیمی قرار خواهد داد که هم نان وهم آزادی آنها را به گروگان گرفته است. اگرچه از هم اکنون نمی توان شکل و زمان و مکان رویارویی ها را با دقت تعیین کرد، اما  تردیدی نیست که این انقلاب در اشکال متنوع در اعتراضات مردم محلات فقیرنشین حاشیه شهرها، در مدارس و دانشگاهها، چه در کف خیابان و چه در شکل اعتصاب سیاسی عمومی و اعتصابات کارگران،معلمان، اعتراضات بازنشستگان، خانوادەھای داغدیدە جانباختگان و غیره ادامه خواهد یافت.

 

ششم ـ سالگرد خیزش انقلابی ژِینا تفاوت مهمی را آشکار ساخت. تفاوت واقعی بودن بخشی از فراخوان ها ( نمونه کردستان که احزاب ارتباط  واقعی با پایگان توده ای خود دارند و فراخوان ها سنجیده و مطابق با واقعیت توازن قوای مبارزاتی است) و  پا درهوا بودن فراوان نیروهائی( اعم از راست و چپ) که با تشکل های دست ساز و بر روی کاغذ و صرفاً با هدف سودجوئی تبلیغاتی شعارهای دهن پرکن میدهند و فضای کاذب و توقع ایجاد شده توسط آن ها و عدم عملی شدن شعارهای شان تاثیرات منفی بر جای می گذارد.

 

هفتم ـ در خارج از کشورنیز ایرانیان در کشورهای مختلف با سالگرد خیزش انقلابی ژینا اعلام همبستگی کردند که ضمن آن حضور نیروهای چپ مترقی شایان تحسین بود. اما نیاز به هماهنگی های سراسری هرچه بیشترمیان آن ها نیزضرورتی است که همه نیروهای مسئول باید به آن توجه کنند. حضور ایرانیان خارج از کشوردر این آکسیون ها در شهرهای بزرگ اروپا، آمریکا و استرالیا و حمایت فعالان سیاسی وابسته به احزاب مترقی این کشورها و سخنرانی هایشان در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران، در برجسته تر کردن نقش این خیزش انقلابی در افکار عمومی کشورها نقش برجسته ای داشته است

 

هشتم ـ انعکاس گسترده جهانی سالگرد شهادت ژینا در اکثر کشورها بسیار چشم گیر بود. در بسیاری از کشورها، رسانه ها و مطبوعات اصلی، مقالات، گزارش ها، فیلم های متعددی در باره خیزش انقلابی ژینا منتشر کردند. استقبال افکار عمومی جهانی و به ویژه زنان از انقلاب "زن، زندگی، آزادی" باعث شده است که بسیاری از مقامات دولتی و مصدر مشاغل مهم نیز در باره اهمیت انقلاب ژینا اظهار نظر کنند. واقعیت این است که در دهه های اخیرهیچ خیزش انقلابی در سطح بین المللی با این استقبال وهمدلی مواجه نشده است.

 

 

سرنگون باد رژیم جمهوریاسلامی

پیروز باد انقلاب مردم ایران

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

حزب کمونیست ایران

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ برابر با  ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©