Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ برابر با  ۲۲ فوريه ۲۰۲۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
مقاله ها - سال ۲٠۱۶
تعداد360  
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶
همایش احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست برای عملی ساختن بدیل سوسیالیستی به عنوان جایگزین رژیم جمهوری اسلامی است. بنابراین قطب چپ نه فقط سازمان ها و احزاب چپ و کمونیست را در بر می گیرد بلکه در برگیرنده نهادهائی است که به مثابه شاخه های گوناگون جنبش های اجتماعی راه حل خروج از بحران کنونی را در بدیل سوسیالیستی جستجو می کنند. ...جنبش کارگری ( که دربرگیرنده همه اجزاء اردوی کاروزحمت و جنبش های آن ها مانند کارگران بخش های صنعتی، خدمات، معلمان، پرستاران و...) و تشکل های فعال در آن که کنشگر اصلی بدیل سوسیالیستی هستند دراین میان از اهمیت تعیین کننده ای برخوردارند. نهادهای مربوط جنبش زنان، جوانان، جنبش های برابری خواه ملیت های تحت ستم، جنبش اهل قلم و هنر، جنبش زیست محیطی، جنبش های مترقی مبارزه برای حقوق بشر، حقوق مدنی و شهروندی ... نیز از جمله همین نهادها می باشند. قطب چپ استقلال این نهادها و فعالیت های آن ها را به رسمیت شناخته و پای بندی عمیق خود را به استقلال این نهادها به عنوان یکی از اصول خدشه ناپذیر قطب چپ قلمداد می کند....بنابراین هدف نشست ایجاد اتحادی است که جنبش جنبش های موجود برای نقطه پایان نهادن به فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و برقراری بدیل سوسیالیستی باشد...

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶
ده اکتبر روز جهانی نفی اعدام است. برای هر فعال حقوق بشر جای هیچ تردیدی نیست که مبارزه ی هر چه گسترده تر علیه اعدام یکی از مهم ترین حوزه های مبارزه برای حقوق بشر است. این موضوع به خصوص در کشور ما که یک رژیم تاریک اندیش و قرون وسطایی، ارعاب ناشی از اعدام را تکیه گاه اصلی کنترل اجتماعی قرار داده و در قتل عام سازمان یافته حکومتی هر سال رکورد شکنی می کند و صدرنشینی می کند، اهمیت زیادی دارد. تایید حکم شانزده سال زندان برای نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر درجه ی حساسیت رژیم کشتار و اعدام به هر تلاش سازمان یافته برای لغو اعدام را نشان می دهد و هم شرایط دشوار و پر هزینه ی مبارزه علیه اعدام را.با این حال پرهزینه بودن مبارزه علیه اعدام اصلا معنایش این نیست که نمی شود به سمت مبارزه موثرتر علیه اعدام جهت گیری کرد. در مبارزه برای نفی اعدام در موقعیتی که ما داریم، اساس این است که پایه اجتماعی واقعا موجود برای مبارزه علیه اعدام را در قاعده جامعه هر چه بیشتر وسعت داد.

شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۰۸ اکتبر ۲۰۱۶

جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۰۷ اکتبر ۲۰۱۶
یادداشت کارگری

پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۰۶ اکتبر ۲۰۱۶

پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۰۶ اکتبر ۲۰۱۶

شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۰۱ اکتبر ۲۰۱۶

پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶

پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶

سه-شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶
انفجار توطئه سکوت

دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶

دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶
در عصر غلبه‌ی ارزش‌های نولیبرالی و هزیمت جهانی باورها و ارزش‌های چپ، چه افق‌ها و امکانات و موانعی پیش روی مقوله‌های سازمان‌یابی و سازمان‌دهی قرار دارد؟ برای مثال، حول چه نظریاتی می‌توان حداقلی از همگرایی استراتژیک میان چپ‌گرایان برای پاسخ‌گویی به چنین ضرورت‌هایی را ایجاد کرد؟ و پرسش مهم‌تر اینکه در جامعه‌ای با مختصات خاص ایران (سرمایه‌‌داری نامتعارف افسارگسیخته، در کنار سرکوب‌های سیستماتیک و ساختارهای نیرومند مذهبی و سنتی و تاریخچه‌ای از شکست و ناکامی چپ) با چه افق‌ها و ابزارها و فرم‌های بدیلی می‌توان به ضرورت‌های سازمان‌یابی و سازمان‌دهی پاسخ گفت؟ در منظومه‌ی سرمایه‌داری جهانی امروز و قمر ایرانی آن، «طبقه‌ی کارگر» کیست و پتانسیل‌ها و موانع درونی انکشاف مبارزاتی آن کدامند؟ «طبقه‌ی متوسط» کیست و کارکردهای بازدارنده و قابلیت‌های آن کدام است؟ در نظم امروز سرمایه، جایگاه روشنفکران و کارکردهای آن‌ها در تحولات اجتماعی-سیاسی چگونه است؟ چه امکانات و موانعی پیشِ روی بسط سوژه‌گی سیاسی توده‌های تحت ستم (مشخصا در جامعه‌ی ایران) وجود دارد؟ «انقلاب» در چه معنا، و طی کدام فرآیندهای عملی و با چه چشم‌انداز بدیلی قابل تصور است؟

دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶

يكشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶
شکست کودتای جناح راست حزب کارگر بریتانیا

شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۶

شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۶

شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۶

جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶

پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶

چهارشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۵  برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶

چهارشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۵  برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©