Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳ برابر با  ۰۷ اکتبر ۲۰۱۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳  برابر با ۰۷ اکتبر ۲۰۱۴
اتحاد نامقدس مرتجعین منطقه

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در حمایت از قهرمانان کوبانی

مدافعان قهرمان  کوبانی سازندگان آینده خاورمیانه اند!

 

آدم کشان داعش که از سه سو شهر کوبانی را محاصره کرده اند، اکنون از بخش شرقی وارد شهر شده اند و مدافعان قهرمان کوبانی با تمام نیرو در جنگی نابرابر و خانه به خانه علیه آنها می جنگند. آدم خواران داعشی با  در اختیار داشتن  سلاح های سنگین نظیر تانک ( روسی و آمریکائی)، توپخانه، موشک انداز و سایر تجهیزات نظامی، در موضعی کاملاً برتر و غیرقابل مقایسه با مدافعان کوبانی قرار دارند. این سلاح ها توسط متحدان آمریکا در منطقه بویژه عربستان سعودی و سایر حکومت های دودمانی خلیج فارس در اختیار جهادی های آدمکش قرار داده شده و بخشی از آن ها نیز از ارتش عراق به غنمیت گرفته شده است. دولت های ترکیه و اردن نیز پشت جبهه تدارکاتی و نقل وانتقال تروریست های جهادی را از طریق مرزهایشان امکان پذیر ساخته اند، واقعیتی که جو بایدن معاون اوباما در سخنرانی اخیر خود در دانشگاه هاروارد ناگزیر شد  با صراحت تمام به آن اعتراف کند و از همدستان داعش در منطقه صراحتآ نام ببرد.

دولت ترکیه که در آرزوی  قتلعام مدافعان کوبانی توسط آدم خواران داعشی لحظه شماری می کند، در فراهم آوردن شرایط قتلعام مبارزان کوبانی عملآ  همدست داعشی هاست. در شرایطی که آب، برق و ارتباطات شهری در کوبانی قطع شده  و حتی امکانات اولیه  زندگی و مهمات مدافعان در جریان بیش از سه هفته جنگ فشرده رو به پایان است، دولت ترکیه از طریق مستقر کردن تانک های خود درمرزها هر نوع کمک رسانی به کوبانی را ناممکن ساخته و از پیوستن داوطلبان کرد و حتی ترک های آزادی خواه به مقاومت مردم کوبانی با تمام قوا جلوگیری می کند و حتی راه  عبور زخمی های کوبانی به خارج از منطقه را نیز بسته است. اما این تنها دولت ترکیه نیست که همدست قتلعام  کنندگان مبارزان کوبانی است، همه دولت ها و جنبش های مرتجع منطقه به اشکال گوناگون علیه مقاومت کوبانی و کردهای سوریه اند. بمباران های گاه و بیگاه نمایشی آمریکا نیز کمکی به نابودی سلاح های سنگین و نیروهای مستقر داعش در اطراف کوبانی نکرده است. آمریکائی ها که در لیبی از دقت فوق العاده بمب هایش دم می زدند، در بمباران داعشی های جنایکار، بیشرمانه  از خطاهای دید سخن می گویند.

مناطق سه گانه خودمختارکردستان سوریه به خاطر برقراری  دمکراسی اجتماعی برابری طلبانه و افزایش بی سابقه نقش زنان در همه عرصه های زندگی با الهام از اندیشه های سوسیالیستی،  همچون خاری در چشم حاکمان تاریک اندیش منطقه  و سلطه جویان امپریالیست همدست آنها می باشند.  همه آنها و طرفدارانشان از پای گرفتن این الگو درمتن جنبش خلق کرد و تاثیراتی که می تواند در منطقه ی خاورمیانه برجای بگذارد،هراسانند. اما تنها مرتجعان از الگوی کوبانی وحشت ندارند، بلکه طرفداران دروغین "حقوق بشر"  نیز که همه جا حی و حاضرند، دیده بر مظلومیت  مدافعان قهرمان کوبانی بسته اند و جنایات داعشی های وحشی را به فراموشی سپرده اند. دریغ از یک حمایت خشک و خالی و حتی مجازی!

اما تمامی انسان های شرافتمند، تمامی آزادی خواهان و برابری طلبان ؛ تمامی آنهائی که برای دنیائی بهتر می جنگند؛ تمامی آنهائی که به برابر حقوقی زنان و مردان اعتقادی راسخ و بی اما و اگر دارند؛ تمامی آنهائی که خودحکومتی مردم بر مردم را انتظار می کشند و به حق خلق ها در تعیین سرنوشت خود باور دارند، امروز در کنار زنان و مردان کوبانی اند. آنها هستند که  در سراسر جهان  خیابان ها را به اشغال خود در می آورند، به پارلمان های کشورهای گوناگون مراجعه می کنند؛ در فرودگاه ها دست به اعتراض می زنند؛ به اعتصاب غذا دست می زنند  و فریاد مدافعان کوبانی را به گوش مردم جهان می رسانند.

سازمان ما قهرمانان کوبانی را پیشگامان پیکار رهائی بخش همه مردمان خاورمیانه می داند و از تمامی آزادی خواهان، برابری طلبان و همه مردم شرافتمند جهان می خواهد از هر طریق ممکن به سکوت ، بی تفاوتی و بی عملی  حیرت انگیز در قبال سرنوشت مردم کوبانی اعتراض کنند.

ما بر این باوریم که  جنگ خیابانی و خانه به خانه در کوبانی تنها جنگی برای نجات  یک شهر نیست، پیکاری است برای گشودن افق های رهائی بر روی همه مردمان منطقه ی ما. جنگ خانه به خانه در کوبانی جنگی است برای دنیائی بهتر و انسانی! اکنون مدافعان کوبانی آینده خاورمیانه  را  رقم می زنند!

 

زنده باید انترناسونالیسم کارگری!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

هیئت اجرائی سازمان کارگران  انقلابی ایران (راه کارگر)

سه-شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳ برابر با ۰۷ اکتبر ۲۰۱۴

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©