Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ برابر با  ۲۲ جولای ۲۰۲۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
مقاله ها - سال ۲٠۱۸
تعداد331  
يكشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶  برابر با ۱۱ مارس ۲۰۱۸

يكشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶  برابر با ۱۱ مارس ۲۰۱۸

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶  برابر با ۰۷ مارس ۲۰۱۸

سه-شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶  برابر با ۰۶ مارس ۲۰۱۸
ارزش اکتبر این است که در پیروزی‌اش اجازه نمی‌دهد که تقصیر را به گردن یک نیروی شناخته شده و حیّ و حاضر انداخت که عَلَم و کُتَل و لشگر خود را دارد. این ارتش و لشگر را بلشویک‌ها در هم شکستند... اما دشمن، عمیق‌تر و جان سخت‌تر از آنی بود که همه می‌اندیشیدند. دشمن ناپیدا بود، دشمن در روابط اجتماعی بود، در رابطه سرمایه، در خود وجود پرولتاریا، در تعریفی که او در این رابطه ایجابی دارد. اگر نابودی دشمن به معنی نابودی سرمایه است، نابودی سرمایه، نابودی خود پرولتاریاست، یعنی تمام آنچه پرولتاریا را یک طبقۀ اجتماعی می‌کند. تمام مبارزات چپ رادیکال در قرن بیستم بیانگر همین جدایی‌ناپذیر بودن پرولتاریا از مظاهر طبقاتی اوست؛ نمی‌توان مظاهر او را نابود کرد ولی خود او را به پیروزی رساند. اکتبر نشان داد که پیروزی پرولتاریا کماکان سرمایه است و نابودی سرمایه یعنی نابودی پرولتاریا به مثابه یک طبقه. شرایط چنین پیروزی‌ای ‌اما، فقط پس از بازسازی سرمایه در سال‌‌های ۱۹۸٠میسر شد. اما این، داستان دیگری است

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶  برابر با ۰۵ مارس ۲۰۱۸

يكشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶  برابر با ۰۴ مارس ۲۰۱۸
به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن

شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶  برابر با ۰۳ مارس ۲۰۱۸

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶  برابر با ۲۸ فوريه ۲۰۱۸

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۱۹ فوريه ۲۰۱۸

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۱۹ فوريه ۲۰۱۸

شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۱۷ فوريه ۲۰۱۸
در شرائطی که جامعه با حنجره ی خونین در خیابان ها گذار از جمهوری اسلامی را فریاد زده است، فراخواندن به رفراندم برای گذار از جمهوری اسلامی زیر نظارت سازمان ملل، پیش و بیش از آن که جمهوری اسلامی را هدف قرار داده باشد، جوهر طبقاتی همین جنبش تهیدستان و زحمتکشان و رادیکالیسم آن را نشانه گرفته است. فراخواندن به رفراندم در این موقعیت، پیش از آن که فراخواندن رژیم به برگزاری رفراندم انتحاری باشد، فراخواندن جنبش دی ماه به انتحار است؛ فراخواندن توده های مصمم به سرنگونی رژیم که برای خلع ید از خلع ید کنندگان شوریده اند، به تخلیه خیابان ها و بازگشت به صندوق های رأی، پنجر کردن اراده و ابتکارات توده ای، امیدوار کردن شان به گذار از بالا و با مداخله خارجی است. حال اگر چنین چیزی اصلا شدنی نیست، که می خوب می دانند نیست، جای تاسف دارد اما مسأله اصلی و حیاتی سرد کردن آتشفشانی است که در دی ماه غرّیده است، چه تک تک امضا کنندگان فراخوان به رفراندم چنین درک و نیتی داشته یا نداشته اند، چیزی را در نشانه گیری طرح رفراندم در چنین شرائطی عوض نمی کند.

شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۱۷ فوريه ۲۰۱۸

موفقیت‌های نظامی و جهش‌های جامعه

جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۱۶ فوريه ۲۰۱۸
روایت زندگی کودکان کار که قربانی آزار می‌شوند

جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۱۶ فوريه ۲۰۱۸

جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۱۶ فوريه ۲۰۱۸
جمهوری اسلامی از همان اولین ساعت دست یابی به بدن بی جان اله قلی جهانگیری در 25 بهمن 62 تا به امروزتمام تلاش مستقیم و غیر مستقیم اش را بعمل آورده است تا از وی چهره ای ترسیم کرده و در میان مردم جا بیندازد که خود میخواست. از این روی اولین اقدام در این زمینه پس از صحنه نبرد تعویض لباس تن بی جان زنده یاد جهانگیری به لباسی ژنده در هیبت یک یاغی علارغم ریشی پرفسوری که با چنین پوشاکی ناهمخوان است و نیز شلیک به بدن بی جان وی بود تا شاید تصوبر شکست ناپذیری از مبارزی صادق و با وقار از وی در نزد توده ها را شکسته و مخدوش کند. زیرا یکی از مشخصه های زنده یاد اله قلی برای توده ها در هر شرایط خوش لباس و آراسته بودن وی و همرزمانش بود واز طرفی زنده یاد درآن جنگ نابرابر که نیروهای مقابلش از زمین و آسمان انواع سلاح درنبردی بیست ساعته بر وی و یارانش آتش گشوده بودند نه در اثر اثابت گلوله بلکه با قرص سیانور و پس از پایان مهماتش و به دست خود به زندگی سراسر مبارزاتی اش پایان داده بود.

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۱۴ فوريه ۲۰۱۸

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۱۴ فوريه ۲۰۱۸
بیانیه رفراندم از نگاهی دیگر

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۱۴ فوريه ۲۰۱۸
تلاش برای تبدیل روستاهای محروم به دهکده های امید

سه-شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۱۳ فوريه ۲۰۱۸

دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۱۲ فوريه ۲۰۱۸

پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۰۸ فوريه ۲۰۱۸


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©