Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ برابر با  ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
مقاله ها - سال ۲٠۱۳
تعداد543  
جمعه ۲۳ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۱۲ آوريل ۲۰۱۳

پنجشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۱۱ آوريل ۲۰۱۳

پنجشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۱۱ آوريل ۲۰۱۳

پنجشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۱۱ آوريل ۲۰۱۳

چهارشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۱۰ آوريل ۲۰۱۳

چهارشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۱۰ آوريل ۲۰۱۳

چهارشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۱۰ آوريل ۲۰۱۳

سه-شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۰۹ آوريل ۲۰۱۳

دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۰۸ آوريل ۲۰۱۳

شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۰۶ آوريل ۲۰۱۳
یادداشت کارگری هفته

جمعه ۱۶ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۰۵ آوريل ۲۰۱۳

جمعه ۱۶ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۰۵ آوريل ۲۰۱۳

جمعه ۱۶ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۰۵ آوريل ۲۰۱۳

دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۰۱ آوريل ۲۰۱۳
دولت وقت ایسلند اما تصمیم گیری در مورد دو آلترناتیو تسلیم شدن به درخواست سرمایه مالی از طریق استقراض پول از بازارهای خصوصی و یا الغاء بدهی های ناشی از ورشکستگی نظام بانکی را از طریق برگزاری همه پرسی به مردم واگذار کرد. مردم ایسلند در همه پرسی با اکثریت قاطع آراء اعلام کردند که حاضر نیستند هزینه بورس بازی بانک های ورشکسته را پرداخته و از گزینه الغاء بدهی ها جانبداری می کنند. پس از روشن شدن نتایج همه پرسی بانک های ورشکسته ایسلند به مالکیت دولت در آمدند، ساختار آن ها تغییر داده شد و اجازه یافتند- با صرفنظر کردن از بورس بازی دربازارهای مالی- تنها پس اندازهای مردم را اداره کنند. اقتصاد ایسلند پس از مدتی دوباره احیاء و در مسیر رشد قرارگرفت، البته نه به عنوان یک مرکز معاملات مالی، بلکه از طریق احیاء اقتصاد سنتی این کشور در رشته های ماهی گیری، کشاورزی و توریسم. صدالبته اکنون دیگرایسلند جذابیت خود را به عنوان مرکزی برای بورس بازی و فعالیت های مالی زودبازده از دست داده است.

دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۰۱ آوريل ۲۰۱۳

دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۰۱ آوريل ۲۰۱۳

دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۰۱ آوريل ۲۰۱۳

دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۰۱ آوريل ۲۰۱۳

دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۰۱ آوريل ۲۰۱۳

يكشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۳۱ مارس ۲۰۱۳
ملّت و انقلاب مشروطه
بخش دوّم

جمعه ۹ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۲۹ مارس ۲۰۱۳


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©