Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ برابر با  ۲۲ می ۲۰۲۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
مسائل نظری سوسیالیسم
تعداد260  
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵  برابر با ۰۶ ژوئن ۲۰۱۶
« آن‌ها می‌ترسند که ما دریابیم که می‌توانیم خودمان زمام‌دارِ خودمان باشیم»، این را الوئیزا ، یکی از خانم معلم‌ها در مدرسه‌ی زاپاتیستی گفته است. چنین حکمی هم دعوت به فیصله دادن به بی‌هودگیِ زیان‌بارِ همه‌ی کارشناسانِ امورِ همگانیِ است و هم چکیده‌ی بی‌نقصی است از منظورِ زاپاتیست‌ها از خودمختاری: یک دموکراسیِ خودزمام‌دارانه [ خودحکومت‌کنندگیِ مردم] که پیوندش را با پدیده‌ی شکل ـ دولت گسیخته است....زنان و مردانِ زاپاتیست به‌رغمِ دشواری‌های مفرطْ آزادی را گزینه‌ی خویش کرده‌اند. آن‌ها شیوه‌ی حکومت‌گری‌شان را خودشان سامان می‌دهند. از شکل‌هایی از زندگی که احساس می‌کنند از آنِ خودشان است دفاع می‌کنند و آن‌ها را قوام می‌بخشند. در عمل و به‌طور واقعی درباره‌ی زندگیِ خودشان تصمیم می‌گیرند. هوایی که در خطه‌های زاپاتیستی تنفس می‌شود همین هوای آزادی ــ و کرامت ــ است. و همین است که باعث می‌شود این تجربه، با همه‌ی شکنندگی و تکینگی‌اش، بر ما اثر بگذارد و به ما مربوط باشد.

پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵  برابر با ۱۲ می ۲۰۱۶

يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵  برابر با ۰۸ می ۲۰۱۶

يكشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵  برابر با ۲۴ آوريل ۲۰۱۶

سه-شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۵  برابر با ۱۹ آوريل ۲۰۱۶

شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵  برابر با ۱۶ آوريل ۲۰۱۶

شنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۵  برابر با ۰۲ آوريل ۲۰۱۶

سه-شنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۵  برابر با ۲۹ مارس ۲۰۱۶
ترجمه جدید

دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴  برابر با ۱۴ مارس ۲۰۱۶

شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴  برابر با ۲۷ فوريه ۲۰۱۶

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴  برابر با ۰۶ فوريه ۲۰۱۶

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴  برابر با ۰۶ فوريه ۲۰۱۶

چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴  برابر با ۲۷ ژانويه ۲۰۱۶
(۱٠)

شنبه ۵ دی ۱۳۹۴  برابر با ۲۶ دسامبر ۲۰۱۵

شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴  برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۱۵

شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴  برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۱۵

شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴  برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۱۵

سه-شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴  برابر با ۲۰ اکتبر ۲۰۱۵

جمعه ۱۰ مهر ۱۳۹۴  برابر با ۰۲ اکتبر ۲۰۱۵

شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴  برابر با ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵

پنجشنبه ۲ مهر ۱۳۹۴  برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©