Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با  ۱۸ می ۲۰۲۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
مسائل نظری سوسیالیسم
تعداد260  
يكشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹  برابر با ۱۰ می ۲۰۲۰

شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹  برابر با ۰۹ می ۲۰۲۰
کسانی هستند که صورت مسأله را پاک می‌کنند و از شر تفکر و تعمق خلاص می‌شوند. و بالاخره کسانی هستند که نه معنای شکست را می‌فهمند و نه ضرورت «صیقل دادن سلاح آبایی را برای روز» نبرد، حتی بدتر از همه سلاح زنگ‌زده‌ی خود را نشانه‌ی پیروزی قلمداد می‌کنند. ما اما باید به‌قول بوریس پاسترناک «اعتراف به شکست را بهتر از ریاکاری و تظاهر به موفقیت» قلمداد کنیم، تا با بازگشت به خاستگاه نظریه‌ی مارکسیسم، با آموزش از این روش و تحلیل، با بررسی تغییر و تحولات ساختار طبقه در پرتو تغییرات سرمایه‌داری معاصر، بار دیگر چارچوب مفهومی قابل‌دفاع و اصولی از نقش و وظایف و ظرفیت پرولتاریا ارائه کنیم. بازسازی روایتی جدید از سوژه و مهم‌تر از آن سازمان‌دهی واقعی بلوک طبقاتی، اگر نگوییم بنیادی‌ترین ارکان سیمای یک چپ جدید است، دست‌کم در شمار بااهمیت‌ترین محورهای بازسازی چپ محسوب می‌شود. متنی را که مشاهده می‌کنید تبار این ایده را در نزد مارکس مورد پژوهش قرار می‌دهد.

چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹  برابر با ۰۶ می ۲۰۲۰

چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹  برابر با ۰۶ می ۲۰۲۰

سه-شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹  برابر با ۰۵ می ۲۰۲۰

يكشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹  برابر با ۰۳ می ۲۰۲۰

شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹  برابر با ۰۲ می ۲۰۲۰

شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹  برابر با ۰۲ می ۲۰۲۰

چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹  برابر با ۲۹ آوريل ۲۰۲۰

سه-شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹  برابر با ۲۸ آوريل ۲۰۲۰

يكشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۹  برابر با ۲۶ آوريل ۲۰۲۰

يكشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۹  برابر با ۲۶ آوريل ۲۰۲۰

پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹  برابر با ۰۲ آوريل ۲۰۲۰

پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹  برابر با ۰۲ آوريل ۲۰۲۰

پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹  برابر با ۰۲ آوريل ۲۰۲۰

پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹  برابر با ۰۲ آوريل ۲۰۲۰

دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹  برابر با ۳۰ مارس ۲۰۲۰

دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹  برابر با ۳۰ مارس ۲۰۲۰

شنبه ۹ فروردين ۱۳۹۹  برابر با ۲۸ مارس ۲۰۲۰

شنبه ۹ فروردين ۱۳۹۹  برابر با ۲۸ مارس ۲۰۲۰

جمعه ۸ فروردين ۱۳۹۹  برابر با ۲۷ مارس ۲۰۲۰


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©