Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ برابر با  ۲۵ می ۲۰۲۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
کارگری - ایران
تعداد2013  
پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰  برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۲۱

چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰  برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱

يكشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱

جمعه ۲۶ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱
اطلاعیه های سندیکاهای کارگری
و تشکل های صنفی معلمان
در محکومیت دستگیری رسول بداغی

شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱
ثبت یک تجربه موفق از سازماندهی

پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱
جنبش «نور و امید»، گزارش ها و واکنش ها

سه-شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱

سه-شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱
حرکت شکوهمند سه روزه معلمان سراسر کشور، گزارش ها و واکنش ها
جنبش سراسری سه روزه معلمان سراسر کشور، این بار نیز شاهد حضور گسترده معلمان زن بود. در بسیاری از شهرها، این بانوان معلم بودند که پشت تریبون های سخنرانی قرار می گرفتند و با صدای رسای خود قطع نامه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان را می خواندند. حضور پررنگ زنان در جنبش مطالبه گرانه معلمان، وزن مسائل زنان و توجه به مسائل ویژه آنها را نیز بیش از پیش برجسته تر می سازد. از این رو جنبش معلمان به عنوان ستونی استوار از جنبش کارگری و بویژه بخش خدمات، از طریق زنان معلم با جنبش زنان کشور پیوندی ناگسستنی ایجاد می کند. پیوند این دو ستون جنبش های اجتماعی و پیوند با میلیون ها دانش آموز، پیوند با جنبش جوانان را نیز پررنگ تر از گذشته کرده است. حضور گسترده و چشمگیر معلمان مناطق ملی در حرکت سراسری معلمان، مسائل ملی را نیز در مرکز توجه قرار می دهد. از این رو می توان بر این نکته تاکید کرد که جنبش قدرتمند و سراسری معلمان، نقطه پیوند مستحکمی میان جنبش های کارگری، زنان، جوانان و ملیت های تحت ستم ایجاد کرده و به تقویت و همگرائی آنها کمک خواهد کرد. همین امر است که این جنبش را از محدوده خواست های بیواسطه به نقطه امیدی برای همگرائی های بیشتر در راه نجات کشور از وضعیت نابسامان کنونی تبدیل می کند.

يكشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱

يكشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱

يكشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱

يكشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۰۸ دسامبر ۲۰۲۱

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۰۸ دسامبر ۲۰۲۱

يكشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۰۵ دسامبر ۲۰۲۱
بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۰۳ دسامبر ۲۰۲۱
بیانیه مشترک پنج تشکل مستقل کارگری و بازنشستگان

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۰۳ دسامبر ۲۰۲۱
اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۰۳ دسامبر ۲۰۲۱

پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۰۲ دسامبر ۲۰۲۱

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱
بیانیه ۸ تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©