Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ برابر با  ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷  برابر با ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸
سال نو میلادی

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به مناسبت آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی

 

با دلی پرامید بر روی آینده خجسته لبخند بزنیم

 

سال ۲۰۱۸ را در شرایطی به پایان می بریم که چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی این حقیقت مسلم را به اثبات رسانده که یک رژیم مذهبی با ادغام دین و دولت، الزاماً به آپارتاید خوفناکی فرا می روید که که نه فقط آزادی، دمکراسی و برابر حقوقی شهروندی را نابود می کند، بلکه جامعه را به زندان هلاکت باری برای تمام مذاهبی که متفاوت با مذهب حاکم هستند و تمامی دگراندیشان مبدل می سازد. این آپارتاید دینی نه فقط تبعیض خشن و همه جانبه ای علیه دیگر مذاهب اعمال می کند بلکه با هر تفسیر متفاوتی  از برداشت مذهب حاکم با داغ و درفش پاسخ می دهد.

همچنین سال ۲۰۱۸ را در شرایطی به پایان می بریم که رژیم جمهوری اسلامی در برابر بزرگترین بحران سیاسی چهار دهه حاکمیت سیاه ونکبت بار خود قرار گرفته است. تضادهای عمیق طبقاتی، تبعیض های ملی و قومی، جنسیتی، مذهبی، مدنی و فرهنگی انباشه شده در طول چهل سال گذشته، اکنون سرباز کرده و اکثریت مردم ایران از کارگران، معلمان، دانشجویان گرفته تا بازنشستگان، دهقانان، ملیت های تحت ستم، زنان بپاخاسته علیه مردسالاری و شریعتمداری، اهل ادب و هنر، دراویش، رژیم جمهوری جهنمی را به چالش کشیده اند.

تردیدی نیست که در این میان هموطنان مسیحی ما مانند دیگر اقلیت های مذهبی نظیر اهل سنت، بهائیان، دراویش، یارسان  تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از تبعیضات چندگانه رنج می برند، بویژه  نوکیشان مسیحی مانند هموطنان بهائی فشارهای هولناکی را تحمل می کنند. دراین شرایط، اولین گام در مبارزه علیه  آپارتاید مذهبی، تاکید بر ضرورت جدائی دین از دولت است که کلیت جمهوری اسلامی را از هم می پاشاند. در ایران ما،  مبارزه علیه تبعیض مذهبی به ناگزیر با مبارزه برای آزادی، دمکراسی، برابر حقوقی شهروندی و در هم شکستن استبداد حاکم  درپیوندی ناگسستنی قرار دارد.

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) که برای یک بدیل سوسیالیستی مبارزه می کند، برآن است که جدائی کامل دستگاه مذهب از دولت، و از بین بردن نفوذ هر نوع دستگاه مذهبی و مسلکی بر نظام آموزشی کشور و همچنین الغاء مذهب رسمی و ممنوعیت هر گونه کمک دولتی به موسسات مذهبی و مسلکی ، آزادی همه افراد درداشتن یا نداشتن مذهب، از الزامات حیاتی یک جامعه مبتنی برحقوق شهروندی برابر است.

ما به همه آن هائی که سال جدید میلادی را جشن می گیرند، به ویژه کلیه مسیحیان کشورمان سال نو را  تهنیت گفته و خود را با بهترین آرزوهای آن ها برای رهائی از تبعیض های بیشمار و زندگی بهتر همدل و همراه می دانیم. تردیدی نیست که مبارزه متحد و در هم تنیدۀ تمامی جویبارهای پیکار علیه استبداد مذهبی نه تنها پایان عمر ننگین جمهوری اسلامی را رقم می زند  و سرآغازی برای برقراری جامعه ای آزاد و رها از هرگونه تبعیض، ستم و بهره کشی بر مبنای برابرحقوقی همه شهروندان فراهم می آورد، بلکه می تواند سرآغازی باشد برای پیوند مردم ایران با همه مردمان مصیبت دیدۀ منطقه ما و همه اقلیت های قومی، مذهبی و فرهنگی این دیار زیر پای مستبدان گوناگون و خونریز. همچنین می تواند سرآغازی باشد برای تشدید مبارزه متحد در راستای رهائی از حکومت های استبدادی و ضد مردمی کشورهای خاورمیانه و مبارزه علیه قدرت های سلطۀ جو و جهانخوار که در حفظ حکومت های ضدمردمی و فاسد، نقش حیاتی دارند. خاورمیانه  به کمک همه اقوام و فرهنگ های رنگارنگ اش می تواند منطقه آزادی برای مردم و اکثریت عظیم زحتمکشان این کشورها باشد. با این امید که سال نو آغاز همگرائی پیکارهای رهائی طلبانه مردم این  منطقۀ غرقه در خون باشد، فرا رسیدن سال نو میلادی، سال ۲۰۱۹، را به  فرصتی تبدیل کنیم که به پشتوانه آن چه که در سال گذشته به وقوع پیوسته با دلی پرامید بر روی آینده خجسته لبخند بزنیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ برابر با ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©