Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ برابر با  ۲۵ اکتبر ۲۰۱۶
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵  برابر با ۲۵ اکتبر ۲۰۱۶
اطلاعيه مشترك نيروهای چپ و كمونيست

 

اطلاعيه مشترك نيروهای چپ و كمونيست

 در محكوميت احكام بی دادگاه های رژيم عليه كارگران زندانی و زندانیان سیاسی  

 

طی یک هفته دستگاه قضائی با شتاب قابل توجهی اقدام به تائید و صدور احکام جدید و سنگینی علیه فعالان  جنبش های کارگری و معلمان نموده است. اسماعیل عبدی ،جعفر عظیم زاده ،شاپور احسانی راد ازجمله محکوم شده گان این هفته اند!

شعبه 36 دادگاه تجدیدنظراستان تهران،حکم 6 سال زندان اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان که پیشتر درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام "اجتماع وتبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام " محکوم شده بود را تأیید کرده است.مصادیق این اتهامات همانا دفاع از معیشت معلمان با خواست اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداختها درمورد فرهنگیان شاغل و بازنشسته،برچیده شدن استخدام موقت معلمان با حقوقهای بسیارناچیزتحت عناوین حق التدریس وشرکتی وپیمانی،جلوگیری از رشد فزاینده مدارس غیرانتفاعی وهیات امنایی وبرخورداری فرزندان عموم مردم محروم و مزدبگیر جامعه ازآموزش وتحصیل رایگان ومطابق بااستانداردهای پیشرفته است.

در همین راستا در ۲۴ مهر شعبه اول دادگاه ساوه نیز جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را هر یک به اتهام تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال زندان محکوم کرده است.علاوه براین دواتهام،این دو عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام تشویش اذهان عمومی،برهم زدن نظم عمومی ومشاوره به کارگران اعتصابی نورد ولوله صفا درشعبه 101 دادگاه کیفری 2 ساوه نیزموردمحاکمه قرارگرفته اندواحتمالا احکام دیگری علیه آنان صادر خواهد شد.

دستگاه های قضائی رژیم اسلامی  با استناد به مبارزه  اسماعیل وجعفر و شاپور برای تشکیل نهادهای مستقل در دفاع از حق زندگی ، دفاع از حق کارگر ومعلم  آنهارا به زندانهای سنگین محکوم کرده اند.  صدوراین  احکام سنگین علیه رهبران وفعالان جنبش کارگری واجتمایی ، نشانه یک مقابله همه جانبه با مبارزه عادلانه کارگران و معلمان و زحمتکشا نی است که سالهاست به دفاع از زندگی خود درگیر مبارزه علیه غارتگری اقلیت یک درصدیها،علیه خصوصی سازیها وخودمانی سازیها، علیه اخراجها وبیکارسازیها وعمومی سازی فقر وفلاکت اجتمایی اند. این  احکام طویل المدت زندان در حالی علیه طیف وسیعی از فعالین کارگری و جنبش معلمان صادر میشود که روزبروز بر عمق و دامنه ی فقر و فلاکت کارگران و معلمان واکثریت عظیم مردمان ایران افزوده میشود و از دیگر سو اختلاسهای میلیاردی  و فساد گسترده در نهادهای دولتی از ارگانهای نظامی گرفته تا آموزش و پرورش و گسترش نابسامانیهای اجتماعی از قبیل وجود 11 میلیون حاشیه نشین، میلیونها بیکار، تن فروشی گسترده زنان، دهها هزار کودک کار و خیابان، الکلیسم و رواج گسترده انواع مواد مخدر و دهها معضل لاینحل اجتماعی دیگر، یک جامعه هشتاد میلیونی را در آستانه  فروپاشی قرار داده است. رژیمی که  قادر نیست به هیجیک از خواستها ومطالبات اکثریت عظیم مردمان ایران پاسخ دهد شمشیرها را از رو بسته و به سرکوب گسترده و به زندان انداختن فعالین و رهبران جنبش کارگری واجتمایی اقدام میکند. ما اعلام می داریم با سرکوب و بازداشت وزندان و اخراج ومحرومیت ،نمیتوان این جنبش عظیم برای عدالت وبرابری و آزادی را به عقب راند، نمیتوان  اکثریت عظیم مردمان خشمگین و محروم را که برای مقابله با بیکاری، فقر و گرسنگی و دستمزدهای ۵ برابر زیر خط فقر برخاسته وبرخواهند خواست به عقب نشاند.این واقعیت انکار ناپذیر است که ر ژیم سرما یه داری جمهوری اسلامی پیش از هر چیز با سرکوب سازمانیافته و امنیتی کردن فعالیت کارگری و زندانهای طویل المدت و بر قراری رعب و وحشت می خواهد فضای امن برای سرمایه گذاریهای خارجی و امپریالیستی فراهم کند و به سرما یه داران بین المللی اطمینان دهد که در شرایطی امن می توانند با به برد گی کشاندن کارگران ، دستمزد آنان را غارت کنند .  

ما ، همه احزاب ، سازمانها ونهادهای مستقل چپ ، کارگری و اجتمایی را فرامی خوانیم که  با تمام توان و متحدانه علیه سرکوب فعالان ورهبران جنبش کارکری و اجتمایی بایستند ، صدای بی صدای آنان باشند و از خواست برحق آنان برای برچیده شدن و لغو همه پرونده سازی های امنیتی و احکام صادره علیه فعالان کارگری و اجتمایی نظیر جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد و اسماعیل عبدی و آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی حمایت کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد رزم پرخروش ومتحد کارگران و زحمتکشان ایران

زنده باد آزادی   زنده باد سوسیالیسی

 

یکشنبه 2 آبان ۱۳۹۵، 23   اکتبر ۲۰۱۶

اسامی امضا کنندگان :  

1- اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

2- اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

3- کانون اندیشه کپنهاگ - دانمارک

4- حزب کمونیست ایران

5- سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

6- سازمان راه کارگر

7- سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

  8- شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

9- شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه - هامبورگ

 10- کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

 11- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

12- کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

  13- کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران - فنلاند

14- نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران - غرب آلمان

15- هسته اقلیت

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©