Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ برابر با  ۰۶ اکتبر ۲۰۱۶
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۰۶ اکتبر ۲۰۱۶

اعلامیه شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نیروهای چپ و کمونیست

 

 

بیاد جانفشانان دهه 60

ابلها مردا ! عدوی تو نیستم من!  انکار توام

 

امروز دیگر با قاطعیت میتوان گفت که جمهوری اسلامی در مخفی کردن و بفراموشی سپردن قتل عام زندانیان سیاسی  در دهه شصت به تمام معنا شکست خورده است. خانواده ها و بالاخص مادران خاوران با پیگیری بی همتای خود تکه تکه خاک ها را کاویدند تا خاطره این تن های جوان  بخون تپیده را در معرض قضاوت جامعه قرار دهند. برگزاری یادمانها و انتشار خاطرات زندانها و زندگی نامه ها وعکس ها و .... طوفانی از اسناد معتبر فراهم آورد  که حیله های حکومتیان را در اختفای جنایت وجنایتکاران غیر ممکن کرده است.افشای چهره جنایتکار خمینی وجمهوری اسلامی پایه حکومت را لرزاند وبی آبرو ترکرد از علائم این رسوایی برای رژیم یکی هم اعترافات سردمداران جمهوری اسلامی به انجام این جنایت یا تبری از آن نزد حکومتیان و وابستگان بدانهاست. پخش نوار جلسه منتظری با هیئت مرگ با قریب به سی سال تاخیر یکی از این موارد است. ویژگی این سند که از درون خود حکومت در آمده بود آنست که حکومتیان را وادار کرد تا توطئه سکوت خودرا بشکنندوقتل عام را تایید کنند. یقینا بین مهره های این سیستم از جمله منتظری با بقیه میتوان تفاوتهایی گاه فاحش دید و در قضاوت موثر دانست اما اگر ریشه های این جنایات در نظر باشد و امر نابودی این ریشه ها در دستور قرار گیرد این تفاوتها درون سیستمی و ناکارآمد بحساب میایند. این مسئله بهیچوجه از اهمیت این سند در کنار اسناد دیگر نمی کاهد بلکه مانع میشود تا ریشه های این جنایات پنهان بماند ونقش افراد و افکارشان در سیستم به سایه رود یا امکان بقای آن به اشکال دیگر هموار شود. آن سند همزمان سند استیصال هیئت مرگ و معرفی قهرمانهای گمنامی است که در بیغوله ها حسرت یک آری را بردل هیئت مرگ نهاده اند .

غایت از نگاه خاوران ها سرنگونی رژیم و حاکمیت سرمایه داری است واگر ملاطی هست باید به مصرف این هدف وتحقق آرزوهای خورشید خاوران برسد. آنجا که هزاران ستاره درخشان به خانه اشباح نور می افکند وهرحنبنده ای را به چالش میکشد.کافیست حکومت سرمایه داری مذهبی را در اساس و بعنوان عامل خفقان و کشتار  جانفشانان سالهای سیاه مورد نقد قرار دهیم تا ریشه های جنایت به چالش کشیده شوند وادامه این کشتار در اشکال دیگر که هنوز ادامه دارد توضیح داده شوند.  ناسازگاری آن جانهای غزیز با سیستم موجود واصرارشان بر مقاومت بهانه کشتارشان بود. وعلاوه بر عاملین مستقیم وغیر مستقیم این کشتار وحشیانه سیستم موجود ووابستگانش باید عامل کشتار تلقی شوند . در این رابطه است که نقش افراد تعیین میشود. نبخشیدن یا فراموش نکردن وهرگونه استفاده از امکان محاکمه اگرچه به زنده نگاهداشتن واقعه میتواند کمک کند و میتوان از اظهارات منتظری در این رابطه همچون سندی برای افشای جنایات سود جست اما این همه مسئله نیست . مسئله حمله به ریشه های این جنایت است بنحوی که تکرار آن میسر نباشد . یکباردیگر در تاریخ معاصر این ریشه از تیر رس خشم مردم در امان نگاهداشته شد و اوین وقزل حصار و... که تسخیر شده بودند به قتلگاه آزادیخواهان بدل شد. این غفلت نباید تکرار شود .در گرماگرم تسخیر زندانها فرصت برای گفتگو تنگ میشود بگذار در دوران تدارک این  مبحث بازشود ونتیجه  دهد ! ریشه های این جنایات برتخت حکومتی تکیه زده است واوین وامثالهم نوک این کوه یخی بحساب میایند . یکبار دیگر با یاد آن جانهای بی قرارصرف نظر از هر اعتقادی که داشته اند  و به حرمت آزادی ، در مقابل خاورانها سرفرود میاوریم و از سویدای جان برای تدارک و برچیدن ریشه های این جنایات با آنها پیمان می بندیم . روشی که پسند آنان بود وبرایش از جان گذشتند.هدفی که فراتر از انتقام و عداوت  حضورش محو ناگزیر یعنی انکار و نفی وضعیت کنونی است .

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی    زنده باد سوسیالیسم

 

شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نیروهای چپ و کمونیست

 

 

اسامی امضا کنندگان :

 

1 –  اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور   

2-  اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

3 –  کانون اندیشه کپنهاگ -دانمارک

4 _حزب کمونیست ایران

5 –  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

6–  سازمان راه کارگر

7 –  سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

8 –  شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

9 –  شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ

10 –  کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

11 –  کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

12–  کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

13–  کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

14–  نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان

15– هسته اقلیت

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©