Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ برابر با  ۰۴ اکتبر ۲۰۱۶
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵  برابر با ۰۴ اکتبر ۲۰۱۶
در باره اعتراضات صنفی معلمان، دانشجویان، کارگران

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در باره اعتراضات صنفی معلمان، کارگران و دانشجویان

 

از هماهنگی و اتحاد بزرگ طبقاتی خانواده بزرگ اردوی کار

و از اعتراضات صنفی شان، قاطعانه حمایت کنیم

 

سال تحصیلی جدید با موجی از اعتراضات معیشتی بخش های مختلف اردوی کار، بویژه معلمان و فرهنگیان بازنشسته همراه شده است. دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور نیز در واکنش به سنواتی کردن آموزش عالی به اعتراضات گسترده دست زده اند. گسترش اعتراضات صنفی و معیشتی بی دلیل نیست. برای اکثریت بزرگ معلمان، کارگران و دانشجویان کشور تردیدی باقی نمانده است که برجام نتوانسته است به بهبود سریع وضعیت اشتغال و معیشت مردم منجر شود. تغییرات اقتصادی به سمت گیری های سیاسی مشروط است و سمت گیری های سیاسی همچنان در باتلاق جنگ قدرت جناح های رژیم فرو رفته.

 

 در حالی که حقوق های معوقه، پاداش های پرداخت نشده پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته، دستمزد ناچیز و زیر خط فقر و بیمه های ناکارا، زندگی معلمان و کارگران را با دشواری های تحمل ناپذیری روبرو کرده است؛ و اکثریت عظیم کارگران  و زحمتکشانی که از همین حداقل ها نیز محرومند، زندگی فلاکت باری را تحمل می کنند،  نه تنها ماجراجویی در سیاست های منطقه ای و کشاندن کشور به مرداب جنگ خونین نیابتی در سوریه از میان نرفته، که تاکید بر اقتدار نظامی، نظامی گری و صرف هزینه های نجومی در این مسیر بیشتر شده است. در شرایط گسترش فقر و بیکاری، رشد روزافزون آسیب های اجتماعی؛ اکثریت بزرگ مردم شاهدند که غارت هر چه بیشتر دارایی های عمومی از طریق شبکه های بزرگ اختلاس و کلاهبرداری، بلعیدن حیرت انگیز املاک عمومی، بلوک ها ، ساختمان ها و زمین ها و پرداخت حقوق های نجومی به مدیران فاسد و نالایق، سرکوب فاشیستی دستگاه ولایی در حوزه حقوق و آزادی های فردی و مدنی همچنان با طرح های تعرض نئولیبرال به سفره های خالی کارگران و زحمتکشان گره خورده است.

 

برای احیای اقتصاد، خروج از رکود، ثبات قیمت ها و کاهش بیکاری یا حتی پرداخت دستمزدها و دیون معوقه فرهنگیان و کارگران، نه چشم اندازی وجود دارد و نه از کاهش سرکوب آزادی های فردی و مدنی مردم یا به رسمیت شناختن و تامین مطالبات عاجل صنفی بخش های مختلف اردوی کار، نشانه ای دیده می شود. در این شرایط برای معلمان و فرهنگیان کشور و سایر بخش های اردوی کار هیچ چاره ای جز حرکت های جمعی مطالباتی باقی نمانده است. در متن این ناگزیری است که با گردهم آیی های گسترده  و با شکوه بازنشستگان فرهنگی و تلاش برای ادامه اعتراضات صنفی روبرو هستیم.

 

معیشت و منزلت انسانی برابر، حق همه مزد و حقوق بگیران کشور است. همسان‌سازی مستمری و مزایای کلیه مستمری بگیران دولت و افزایش سطح دریافتی معلمان بازنشسته؛ یک کاسه کردن بيمه‌هاي فعلی فرهنگيان شاغل و بازنشسته د‌‌‌ر قالب بيمه‌اي واحد‌‌‌، كارآمد‌‌‌ و فراگير؛ ترمیم حقوق بازنشستگان و پرداخت معوقات مختلف آنان؛ الغای طرح سنوات در آموزش عالی، پایان دادن به محرومیت کودکان از تحصیل، تامین آموزش عمومی و رایگان از طریق اختصاص بودجه لازم برای آموزش و پرورش، پایان دادن به خصوصی سازی آموزش و پرورش، ارتقای جایگاه معلمان و فرهنگیان در ساختار تصمیم گیری ها در نظام آموزش و به رسمیت شناختن تشکل های مستقل معلمان، بخش هایی از مطالبات معلمان، بازنشستگان فرهنگی و دانشجویان هستند.

 

 بخشی از این مطالبات در اعتراضات دو سال اخیر و بخشی دیگر در اعتراضات و گردهم آیی های گسترده هفته نخست مهرماه فرهنگیان نیز بازتاب یافته اند. در عین حال پرداخت دستمزدهای معوقه کلیه کارگران همه بخش های صنعت، خدمات و معادن، لغو اصلاحیه قانون کار، پایان دادن به اخراج ها، لغو قراردادهای برده دارانه و تامین امنیت شغلی، برخی از مطالبات برجسته کارگران و تشکل های مستقل کارگری است که زمینه اصلی بخش عمده اعتراضات کارگری دوره کنونی را تشکیل می دهند. در واقع شاهدیم که با وجود تنوع پرچم های مطالباتی بخش های مختلف اردوی کار، این مطالبات بر محور حق معیشت و برخورداری از تامین اجتماعی با هم گره می خورند. بازتاب این گره خورده گی در انسجام و همگرایی میان اعتراضات صنفی و معیشتی بخش های مختلف اردوی کار، عامل اصلی فراگیرتر شدن دامنه اعتراضات صنفی است. در این فراگیری، نقش معلمان کشور حیاتی و سرنوشت ساز است. معلمان هم از جهت جایگاه ویژه ای که به خاطر غیرقابل جایگزین بودن در نظام آموزشی کشور دارند، هم از نظر ارتباط و پیوند آموزشی و عاطفی با لشکر سیزده میلیونی دانش آموزان و خانواده هایشان، هم خودآگاهی و شناخت از موقعیت و وضعیت، هم ظرفیت بالای سامان یابی منعطف و شبکه ای، عملا پیشتاز جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران کشور هستند. بدون مبارزات مستقل صنفی و طبقاتی فراگیر و همبسته نمی توان گامی واقعی در مسیر تامین مطالبات اردوی کار برداشت.

ما  از اعتراضات صنفی معلمان، بازنشستگان، کارگران، دانشجویان و پرستاران و از هماهنگی و اتحاد بزرگ طبقاتی همه هم سرنوشتان و خانواده بزرگ اردوی کار قاطعانه حمایت می کنیم و به سهم خود همگان را فرامی خوانیم که هر طور که می توانند از مطالبات معیشتی این مزد و حقوق بگیران پشتیبانی نمایند.  و  تقاضا می کنیم در مقابل هر نوع تفرقه افکنی ها و اختلاف سلایقی که می تواند به صفوف متحد کارگران ، معلمان و دانشجویان آسیب رساند، اجتناب نمایند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ برابر با ۰۴ اکتبر ۲۰۱۶

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©