Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲ برابر با  ۰۲ دسامبر ۲۰۱۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲  برابر با ۰۲ دسامبر ۲۰۱۳
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ( راه کارگر)

 

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ( راه کارگر)

 

در حمايت از كارزار لغو اعدام در ايران

 

گرفتند و بردند و آويختند    چه خون ها كه هر صبح دم ريختند

 

جان آدمي و كرامت انسان ها در جمهوري اسلامي هيچ است، هيچ!  نگاهي به كارنامه سياه حكومت اسلامي در كشتارانسان ها از همان آغازِ تكيه زدن بر سرير قدرت، خود گواه آن است كه اين حكومت بقاي خود را در كشتار و فناي ديگران ديده و مي بيند. اعدام  يكي از مهمترين حربه هاي اين نظام  براي ارعاب جامعه و شهروندان بوده و هست؛ بي آنكه از آن چندان طرفي بسته باشد. اما توانسته است - مثل بسياري از تباهي هاي ديگر- در تعداد اعدام ها نيز مقام اول جهان را به نسبت جمعيت نصيب خود كند. تنها در طول صد روز از شروع كار حسن روحاني بعنوان رئيس جمهور، بيش از سيصد نفر در ايران اعدام شده اند. اين تازه آغاز دور ديگري از كشتارهاست! ماشين آدمكشي نظام جمهوري اسلامي نه تنها سر باز ايستادن ندارد بلكه تيغ خون ريز آن را نيز با توجيهات اسلامي بيش از پيش تيزتر مي كند تا بزعم خود مبادا اين حربه در مقابله با مردم به جان آمده از نكبت جمهوري اسلامي كند شود. اين چنين با ترويج و نهادينه كردن خشونت، آرامش رواني را از اجتماع مي گيرد.

 

جمهوري اسلامي اما هرجا كه تخم مرگ پاشيده و مي پاشد  بذر مقاومت نيز روئيده و مي رويد. از  پايداري غرور انگيز و ستودني مادران خاوران گرفته تا اعتراضات شورانگيز مادران پارك لاله و خانواده های قربانیان قتل های  دهشتناک زنجیره ای، از اعتراض خانواده هاي محكوم به اعدام به جرم قاچاق مواد مخدر در جلو مجلس رژيم گرفته تا حركت اعتراضي توده هاي مردم در خيابان هاي شهرهاي مريوان و سقز و سنندج در مخالفت با اعدام هاي انتقام جويانه اخير، همه نشان از يك مقاومت اجتماعي عليه اعدام هاي رژيم جمهوري اسلامي است. درتازه ترين اقدام  براي مقابله و مخالفت با اعدام، از سوي تني چند از نويسندگان، هنرمندان، فعالان سياسي و حقوق بشري '' کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) جهت حذف هرچه سریع تر شیوه های بیرحمانه ی اعدام '' فراخوان داده شده كه بسيار حائز اهميت است. آنها در اين فراخوان نوشته اند: '' ما تمامی ایرانیانی که خواهان کاهش و حذف روش های خشونت افزا در جامعه هستند را به یاری می طلبیم تا با همراهی و پشتیبانی از کارزار «لغو گام به گام اعدام»، بر ترویج شیوه های خشونت آمیز در کشورمان «لگام» زنیم.'' آري، براي '' نه '' به اعدام  و '' آري '' به زندگي، بايد با نظام جمهوري اسلامي كه از طریق  ریختن خون مردم این کشور موجودیتش را ادامه می دهد، بي محابا جنگید. باید مقابله با اعدام از هم اکنون  را به يك موضوع فراگیر اجتماعي تبديل كرد و یک جنبش مدنی و سراسری علیه اعدام به راه انداخت.

 

سازمان ما كه مخالف اعدام به هر شكل و به هر دليلي و خواهان لغو فوری مجازات اعدام از هم اکنون است، انتشار فراخوان كارزار لغو اعدام را اقدامي درخشان و گامي بزرگ  براي لغو اعدام در ايران ميداند و از آن حمايت و پشتيباني مي كند.

 سازمان بر این نظر است که مبارزه برای لغو اعدام نیاز به اقدام گام به گام ندارد و می توان خواهان لغو فوری آن شد. با این حال از آنجا که این ابتکار را در راستای حذف کامل مجازات اعدام می داند از آن پشتیبانی می کند.

سازمان ما از همه آزاديخواهان، از همه احزاب ، سازمان ها ، نهادها و گروههاي مترقي كه دل در گرو آزادي و برابری  مردم ايران دارند، مي خواهد كه با پشتيباني از اين كارزار و تقويت آن، جنبش مردمي لغو مجازات اعدام را بيش از پيش گسترده تر سازند تا هر چه سريع تر شاهد لغو اين قانون ضد انساني باشيم.

 سازمان ما بر اين باور است كه در اين راستا حمايت و همراهي ديگر جنبش هاي اجتماعي از جمله جنبش هاي كارگري، دانشجوئي، زنان و مليت هاي تحت ستم از كارزار لغو اعدام در گسترش آن موثر بوده و مي تواند نويد بخش فردائي روشن دركشورمان باشد.

 

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲ برابر با ۰۲ دسامبر ۲۰۱۳

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©