Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۴ برابر با  ۲۹ اگوست ۲۰۱۵
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۴  برابر با ۲۹ اگوست ۲۰۱۵
دستگاه ولایی مانع مقدم در برابر مطاللبات مستقل زنان

دستگاه ولایی مانع مقدم در برابر مطاللبات مستقل زنان

 

نگار محسنی

 

در مورد وضعیت زنان در جامعه ما و همه فشارهایی که با آن روبرو هستیم، اشاره به دو واقعیت خیلی ساده اهمیت دارد. اولین و مهمترین واقعیت، نقش مخرب و تبهکارانه رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه ولایت فقیه در سرکوب و بی حقی زنان است.  این درست است که موقعیت نابرابر و تبعیض جنسیتی که ما با آن روبرو هستیم، ریشه در عوامل متعددی دارد؛ بخش عمده ای از این عوامل بیرونی است؛ بخشی دیگر ریشه های تاریخی دارد، و یک بخش هم عامل درونی است. و نمی توان انتظار داشت که همین امروز و فردا بکلی از بین برود. به سخن دیگر، گرچه اصلی ترین مطالبات برابری خواهانه جنسیتی زنان فقط با حذف دستگاه ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی عملی نخواهد شد و تلاش و مبارزه طولانی زنان را می طلبد ولی همه اینها نباید باعث شود نقشی را که اساسا دستگاه ولایت فقیه و شخص خامنه ای، به عنوان رهبر تاریک اندیش و داعشی مسلک، در فلاکت و بی حقی زنان دارد نادیده گرفته شود.  این خامنه ای و کارگزارانش بودند که کمرنگ شدن اشتغال زنان را مطرح کردند. این خامنه ای بود که در سخنرانی اش گفت :" اشتغال زنان از مسایل اصلی مربوط به زنان نیست". هم او بود که اشتغال زنان را به هم آهنگ بودن اشتغال با "طبیعت الهی زنان" مشروط دانست، و "طبیعت الهی زنان" را هم وصل کرد به خانواده. بعد هم اشتغال را مشروط کرد به این که با "نقش زن در خانواده" منافات پیدا نکند.

این خامنه ای بود که گفت: "نباید رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان نیست به زنان تحمیل بشود" و با این نظر، زیر پوشش رد تحمیل، آپارتاید جنسی در حوزه آموزش و اشتغال را توجیه و تحمیل کرده، راه را برای کارگزارانش باز کرد تا این آپارتاید را به یک سیستم وسیع و همه جانبه علیه زنان، هم در نظام آموزشی و هم در مراکز کار، تبدیل کنند.  در حوزه خانواده این خامنه ای بود که سیاست افزایش جمعیت یا  تبدیل زنان به ماشین جوجه کشی و محدود کردن استفاده از وسایل پیش گیری از بارداری را زمینه سازی و تحمیل کرد. و همین فکر پوسیده و زن ستیزانه خامنه ای بود که بعدها "طرح تعالی جمعیت و خانواده" نام گرفت.

واقعیت این است که در پس پشت همه سیاست های ضد زن در نظام جمهوری اسلامی، خامنه ای ودستگاه ولایت فقیه ایستاده است. یا مستقیما، یا از طریق نهادهای واسطه ای که سرنخ اصلی آنها به همین دستگاه جهنمی وصل است. ستاد اصلی برنامه ریزی و توطئه دائمی علیه زنان، به خط کردن آخوندهای قشری در تریبون های نماز جمعه، کیش دادن قشریون چماقدار و اسید پاش برای حمله به زنان، سرکوب آزادی پوشش و آزادی های مدنی و عرفی زنان توسط گشت های ارشاد اساسا از طرف دستگاه ولایت و در چهارچوب نظرات قشری و داعشی مسلکانه خامنه ای در مورد حقوق زنان هدایت و یا حمایت می شود. فشار همین دستگاه و شخص خامنه ای است که اجازه نمی دهد پیشروی های موقتی زنان در بعضی زمینه ها به سکوی پرشی برای پیشروی های بزرگ تر و بیشتر تبدیل شود. وجود همین دستگاه، که هسته سفت و اصلی قدرت است، مانع مقدم بر سر تامین ابتدایی ترین بخش از حقوق زنان است. هر کس این حقیقت را به هر دلیل و بهانه ای انکار کند، یا نقشش را کمرنگ کند، حامی پیگیر حقوق زنان نمی تواند باشد.

 اما دومین واقعیتی که می بایست بر آن تاکید شود، از همین نقش خامنه ای و دستگاه ولایی در سرکوب حقوق زنان نشات می گیرد. در تلاش برای آزادی زنان، آن اشکالی از فعالیت و اقدام می تواند مثمر واقع شود  که قبل از همه و به شکلی نامشروط دستگاه ولایت فقیه را آماج اعتراض و انتقاد قرار داده برکوبیدن قلعه اصلی ارتجاع زن ستیز حاکم متمرکز شود. در بررسی کارنامه عملکرد نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با حقوق و آزادی های زنان، نقش خامنه ای و دستگاه ولایی را نباید نادیده گرفت. حرکت، اقدام و فعالیت های سنجیده و هدفمندی که در مسیر درهم شکستن دستگاه ولایی باشد، می تواند راه را برای پیشروی زنان باز کند. به این دلیل که هر چه خامنه ای و دستگاهش ضعیف تر شود، امکان خلاصی از فشارها هم بیشتر خواهد شد. بنابراین تلاش برای منزوی کردن سیاست و خط فکری خامنه ای و هم اندیشان داعشی مسلکش در حوزه زنان و بهره برداری از شکاف هایی که در میان گروه بندی های مختلف درونی نظام اسلامی در زمینه برخورد با زنان وجود دارد، دو محور مهم از این فعالیت ها هستند. پذیرش تنوع روش های مبارزه برای مطالبه یا مطالبات برخوردار از هم پوشانی های وسیع در سبد مطالبات زنان و ترکیب انواع سازماندهی های معطوف به این مطالبات هم نیز، در پیشروی زنان نقش مهمی دارد.

جمعه ۶ شهريور ۱۳۹۴ برابر با ۲۸ اگوست ۲۰۱۵

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©