Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۲ برابر با  ۲۳ دسامبر ۲۰۱۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۲  برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۱۳
درمقابله با شيوه هاي جديد آدمكشي در جمهوري اسلامي

 

درمقابله با شيوه هاي جديد آدمكشي در جمهوري اسلامي

 

 

آسمان گر همه باران، همه ابر

ابرها  گرهمه سيلاب بلا

چه توانند كنند

با من و آتش جاويدانم

پروانه فروهر

آذر روشن

 

 

خبرهايی هست که اگر '' قلب '' از آن به درد نیايد این '' قلب'' در سینۀ یک '' انسان '' نمی تپد! خبر تصادف و مرگ دلخراش ناهيد رحماني مادر و زيبا صادق زاده همسر پيمان عارفي زنداني سياسي تبعيد شده به زندان مسجد سليمان از اين نوع خبرهاي تلخ و ناگواراست كه قلب را در وجود هر انساني بدرد مي آورد و او را مچاله مي كند. مادر و همسر پيمان در بازگشت از ملاقات او در زندان مسجد سليمان در تصادف رانندگي – كه در ساختگي نبودن آن جاي ترديد است – جان باختند و داغي همه عمر بر جان پيمان و ديگر بازماندگان نهادند. چه سخت گذشت بر پيمان عارفي که باید اين مصيبت و فاجعه را در زندان تاب می آورد. و چه سخت تر گذشت وقتی با مرخصی همراه وثیقه ی سنگین،  در خانه، تنها قاب عکس های عزیزانش را در بغل گرفت. تحمل اين چنين وقايع بس ناگوار براي هرانساني در دنياي آزاد توانفرسا و جانگزاست چه رسد آنهائي كه بندي بندهاي هزار توي زندانند. آنهائي كه زندان را تجربه كرده باشند نيك مي دانند كه چه دلهره و هراس عظيمي جسم و جان زنداني را درهم مي فشرد تا وقت ملاقات برسد تا ديده به ديدارعزيزانش روشن شود و خبر سلامتي  ديگرعزيزانش را بشنود. و با چه دلتنگي توصيف ناپذيري چشم انتظار ملاقات ديگري مي ماند. و چه منتهي درجه رذالت و دنائت است كه مقامات جمهوري اسلامي به اين نكته واقفند و براي درهم شكستن زنداني و ايذاء و اذيت خانواده اش به كثيف ترين و رذيلانه ترين وجهي از آن سوء استفاده مي كنند. اگر رژيم جنايت كار جمهوري اسلامي درآغاز دهه شصت با اعدام هر روزه صدها زنداني و اعلام علني آن بزعم خود مي خواست از ديگران زهر چشم بگيرد و در جامعه رعب و هراس ايجاد كند؛ اگردر تابستان خونين شصت و هفت  با قتل عام زندانيان سياسي مي خواست مسئله زنداني سياسي را '' حل '' كند؛ اگر با  ترورها  و قتل هاي سياسي زنجيره اي مي خواست تا رعب و هراس را در جامعه حاكم كند تا دگرانديشان ديگر توان '' نُطوق '' كشيدن نداشته باشند؛ اما اكنون مدتي است كه در از بين بردن زندانيان و خانواده هايشان شيوه ي ديگري ساز كرده است. رژيم مفتخر به جنايات كهريزك از يكسو با دريغ داشتن دارو و درمان از زندانيان بيمار ( كه طبق قوانين بايد حافظ  جان و سلامتي زندانيان باشد) با شقاوت تمام قصد زجركش كردن زنداني را دارد و از سوي ديگر با تبعيد زندانيان به زندان هاي دورتر از محل سكونت خانواده زنداني، فشار مضاعفي را بر آنها تحميل مي كند و درعين حال مترصد عملي كردن نقشه هاي شوم خود در از بين بردن خانواده ها در تصادفات جاده اي است. سناريوي سياهي كه بارها و بارها از زبان مقامات قضائي رژيم به صورت تهديد عنوان شده است و به هيچوجه كتمان كردني نيست. و بدتر اينكه بارها و بارها اين تهديدات خود را نيز عملي كرده است. ابعاد اين قساوت و شناعت چنان هولناك و تكان دهنده است كه باور آن را مشكل مي كند. قتل افشين اسانلو در زندان گوهردشت در انتقام گيري از برادر وي منصوراسانلو كه موفق به خروج از كشور شده بود، يا قتل عليرضا نوري در تصادف جاده اي در ضربه زدن به برادرش عبدالله نوري ( وزير كشور اسبق رژيم ) كه در زندان بود، تنها دو نمونه از اين جنايات است كه  من اكنون به هنگام نوشتن اين سطور به خاطر دارم. و شوربختانه از اين نمونه ها بسيار است.

در مقابله با اين همه سبعيت رژيم و در حمايت از زندانيان دربند چه مي توان كرد؟ ترديدي نيست رژيم جمهوري اسلامي كه در ماجراجوئي هسته اي خود با بر باد دادن صدها ميلياردها دلار از جان و مال مردم اكنون در مقابل قدرت هاي غربي زانو زده است، در هراس از مردم بجان آمده از اين نظام نكبت و جنايت، شمشير را از روبسته است. واقعيت اين است كه رژيم جمهوري اسلامي در مقابل مردم  در آخرين خاكريز و سنگر خود موضع گرفته است؛ نه راهي براي عقب نشيني دارد و نه ترديدي در سركوب و كشتار. اما قدرت و برتري ما بر رژيم جنايت پيشه در شمارعددي ماست. اكنون مي توان و بايد از خانواده هاي زنداني سياسي و عقيدتي به هر شكل ممكن حمايت كرده و آن را به يك خواست عمومي اجتماعي تبديل كنيم. عزيزان دربند و خانواده هاي دلنگران آنها را نبايد تنها گذاشت. تجربه ي گرانسنگ مادران خاوران و مادران پارك لاله نشان از ظرفيت و تاثير شگرف اين حمايت اجتماعي عظيم است. اين همدلي ها و حمايت ها را در پشتيباني از زندانيان سياسي و عقيدتي گسترش داده و آن را با ديگر جنبش ها پيوند بزنيم. باشد كه اين جويبارها در پيوند باهم مبدل به رودخانه خروشاني شوند براي از بنياد كندن بناي حكومت اسلامي.

 

آذر روشن

يكشنبه ۱ دی ۱۳۹۲ برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳       

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©