Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲ برابر با  ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲  برابر با ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳
سی میلیون برده مدرن در سرمایه داری واقعاً موجود

 

سی میلیون برده مدرن در سرمایه داری واقعاً موجود !

آزاده ارفع

یک بنیاد ضدبردگی مدرن، "بگذار آزاد راه بروم"، شاخص های بردگی جهان امروز و آمار تکان دهنده بردگی در قرن بیست و یکم را منتشر ساخته است. هند، چین و پاکستان از نظر تعداد بردگان در راس جدول قرار دارند. علیرغم دستکارهای آماری رژیم جمهوری اسلامی نیز در جدول بردگی مدرن جای گرفته است!

براساس مطالعه جدیدی که نتایج آن منتشر شده است در سراسر جهان حدود 29.8 میلیون انسان در شرایط مشابه بردگان به سر می برند. موریتانی،هائیتی، پاکستان، هند و چین در راس کشورهائی قرار دارند که بردگان قرن بیست و یکم در آن زندگی می کنند. اطلاعات آماری اعلام شده، نتیجه نهایی تحقیقات"بنیاد بگذار آزاد راه بروم" (Walk Free Foundation) می باشد که اخیراً انتشار یافته است.این تحقیق دربرگیرنده اطلاعات جامع از 162 کشور است که توسط بنیاد یاد شده جمع آوری شده است. قبلاً نیز" سازمان جهانی کار"(ILO) تعداد کسانی را که در شرایط مشابه بردگی زندگی می کنند 21 میلیون نفر برآورد کرده بود اما آمار جدید تعداد بردگان جهان را تا یک سوم رقم قبلی افزایش داده است.

در نظام های مبتنی بر استثمار انسان از انسان همواره بقایای نظام های طبقاتی گذشته به اشکال گوناگون به بقاء و موجودیت خود ادامه داده و با اشکال جدیدتر استثمار، ترکیب می شوند. نظام برده داری نیز به مثابه اولین نظام طبقاتی استثمار انسان از انسان نه فقط در دوران تسلط فئودالیسم به اشکال گوناگون به موجودیت خود ادامه داد بلکه بقایای آن در سرمایه داری بالغ قرن بیست و یکم نیز قابل رویت است.

کار اجباری، تن فروشی اجباری، ازدواج اجباری، کودکان سرباز و تجارت انسان  از مهمترین نکاتی هستند که دراین اطلاعات آماری به آن ها اشاره شده است. آمار ارائه شده در مطالعات کشوری دو مولفه را مورد ارزیابی قرار داده است : اول، تعداد مطلق کسانی که تحت فشارهای گوناگون ناچار به زندگی برده وار به سر می برند، دوم، نسبت بردگان قرن بیست و یکم به  کل جمعیت هر کشور.

اگر تعداد بردگان به کل جمعیت کشور شاخص برآورد باشد کشور موریتانی رتبه اول را در این مطالعه به خود اختصاص می دهد. در موریتانی  160 هزارنفر، از کل جمعیت 3.8 میلیون نفری این کشور، در شرایط بردگی زندگی می کنند. کار اجباری و ازدواج اجباری خردسالان  جزئی از زندگی روزمره این بردگان را تشکیل می دهد. زندگی مردم در هائیتی، یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین، مشابه کشور مورتیانی در قاره آفریقامی باشد. از ده میلیون جمعیت هائیتی حداقل 200 هزار نفر در شرایط بردگی زندگی می کنند. رتبه سوم اما به  کشور پاکستان تعلق دارد  که حدود 2 تا 2.2 میلیون نفر، از 179 میلیون نفر جمعیت این کشور، در شرایط بردگی به سر می برند. هجوم پناهندگان به پاکستان از کشور همسایه افغانستان باعث می شود که بسیاری از مردم از ریشه خود کنده شده و به انسان های بی حقوقی که طعمه های خوبی برای استثمار بی حد و حصر تا سرحد بردگی هستند، مبدل شوند.

رتبه های چهارم تا دهم تعداد بردگان به کل جمعیت کشور عبارتند از هند، نپال، ملداوی، بنین، ساحل عاج، گامبیا و گابن.

 

اگر شاخص تعدا کل بردگان یک کشور مورد نظر باشد آن گاه هند، یکی از  کشورهای پر جمعیت آسیا ، با  13.3 تا 14.7 میلیون نفر برده، در راس جدول قرار دارد. پس از هند، چین با 2.8 تا 3.1 میلیون نفر انسان تحت سلطه قرار دارد که در شرایط بردگی زندگی می کنند. پاکستان در رده سوم و  کشورهای نیجریه، اتیوپی، روسیه، تایلند، کنگو ، میانمار(برمه) و بنگلادش رده های چهارم تا دهم را به خود اختصاص می دهند.این ده کشور در مجموع 76 درصد کل بردگان قرن بیست و یکم را به خود اختصاص داده اند.

برای مثال، تایلند، که در رتبه هفتم از نظر تجارت انسان و بردگی مدرن قرار دارد، کارگران مهاجر قانونی و غیرقانونی را که از میانمیار(برمه ) وارد تایلند شده اند را به شکل وحشیانه و برده وار استثمار می کند. براساس مطالعات انجام شده توسط مولفان این گزارش، استثمار برده وار کارگران مهاجر برمه ای از جمله در موسساتی نظیر "صنعت ماهی گیری سلطنتی تایلند" به شکل سیستماتیک رایج است."جمهوری دموکراتیک کنگو"، که در رده هشتم جدول قراردارد سرآمد سوءاستفاده برده وار از کودکان به صورت "کودکان سرباز" است. در طی ده ها سال جنگ داخلی کنگو، نیروهای متخاصم از کودکان سرباز به شکل وسیع در جنایات جنگی هولناک بهره برداری کرده و آن ها را وادار به جنایاتی کرده اند که مو بر تن انسان را راست می کند.

 این گزارش علاوه بر دو معیار طبقه بندی  بالا یک جدول بردگی مدرن نیز که شامل 162 کشور می باشد، ارائه کرده است(  rank index of countries). طبقه بندی کشورها در این جدول بر اساس ترکیب سه عامل الف، میزان بردگان در کل جمعیت ب،  ازدواج کودکان و ج، سطح تجارت انسان از کشور به خارج و از خارج به داخل کشور است. بخش اصلی آمار که مبنای این ارزیابی قرار دارد آماری است که از منابع رسمی دولت های این کشورها استخراج می شود و به ویژه درکشورهای با نظام دیکتاتوری که این آمارها در شمار "اسرارامنیت ملی" تلقی شده و به شدت دستکاری می شوند، نمی تواند تصویر درستی از میزان بردگی مدرن را ارائه دهد و بدین ترتیب نمی توان تردید داشت که میزان بردگی مدرن بسیار بالاتر از رقمی است که در این ارزیابی ارائه شده است. برای مثال رژیم جمهوری اسلامی ایران در این جدول درردیف 103 قرلر گرفته است. ما که وضعیت رژیم جمهوری اسلامی به خوبی مطلع هستیم می دانیم که ضوابط مربوط به قانونی کردن بردگی مانند   پائین بودن سن ازدواج دختران، چند همسری، ازدواج موقت، حق سرپرست در ازدواج با دختران تحت تکفل خود ...بردگی مدرن را در جمهوری جهل و عقب ماندگی تا چه میزان وسیعی گسترش داده است که البته آمار آن مانند همه نظام های دیکتاتوری در شمار اسرار امنیت ملی بوده و قابل انتشار نیست.   

 

"بنیاد بگذار آزاد راه بروم" Walk Free Foundation  به عنوان یک موسسه غیر دولتی در استرالیا و آمریکا ثبت شده است. این بنیاد از زمان پایه گذاری در سال های گذشته  در چند کشور فعالیت داشته وبه طور ویژه مطالعات خود را در کشورهای آسیای جنوب شرقی گسترش داده است. در ژوئن 2012 این بنیاد به همراه موسسات دیگر فیلیپینی تظاهرات خیابانی با حضور بیش از ده هزار نفر سازمان داد،دراندونزی و ویتنام کنسرت بزرگ و آکسیون های خیابانی و نمایش گاه  برگزار شد، در نیویورک نیزفعالان این بنیاد از طریق کمپینی به نام " Zara-Kampagne"در باره  کار بردگی در پنبه زارهای ازبکستان به روشنگری پرداختند.

************************

منبع :  " www.walkfree.org "

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©