Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
اعتصاب سراسری و اهمیت گسترش همسویی و همبستگی در برابر استبداد

اعتصاب سراسری و اهمیت گسترش همسویی و همبستگی در برابر استبداد

 

گفتار سیاسی روز

 

  رادیو راه کارگر

 

اکنون و با گذشت پنح روز از اعدام پنح نفر از زندانیان سیاسی و موج پردامنه اعتراض و مخالفت و محکومیت این اقدام آشکارا می توان دید که این اعدام ها نه تنها زمینه گسترش ارعاب و وحشت عمومی در سطح جامعه، بستن زبان های منتقد و خودداری از ادامه اعتراضات نشده است؛ بلکه به نوبه خود به همسویی فراگیر طیف گسترده ای از مخالفان و معترضان به دیکتاتوری و به همبستگی ملی در پیکار ضد استبدادی فرا روییده است.

 

 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان، اعتصاب غذای دانشجویان و اعتصاب سراسری در کردستان و بیانیه های شجاعانه دهها تشکل و نهاد مستقل مدنی در داخل کشور و در راس همه دانشجویان به عنوان پیشتازان جنبش ضد دیکتاتوری، نشان می دهند که نقشه سرکوبگران در افزایش ارعاب از طریق اعدام ها عقیم مانده و با شکست و رسوایی کامل روبرو شده است. گزارش هایی که  از شهرهای مختلف کردستان انتشار یافته نشان می دهد که فراخوان ها به اعتصاب سراسری با موفقیت قابل توجهی روبرو شده و سکوت شهرهای کردستان را فرا گرفته است.

 

 موفقیت فراخوان اعتصاب و تاثیرات انکارناپذیری که این شکل از اعتراض در ارتقا همسویی و همبستگی مردم در مبارزه ضد دیکتاتوری دارد؛ بستر واقعی برای عبور تدریجی از خصلت واکنشی به خصلت کنشگرانه در رویکرد به اعتصاب را فراهم آورده است. در شرایطی که جان حداقل 20 نفر در زندان های کردستان و تهران و ۱۲ نفر در بلوچستان  را اعدام تهدید می کند، در شرایطی که گروه بزرگی از زندانیان سیاسی و اسرای جنبش اعتراضی با احکام سنگین و ظالمانه قضایی روبرو شده اند، و در شرایطی که برگزاری تجمعات اعتراضی به خاطر لشکرکشی نیروهای سرکوب و بسیج گسترده نیرو از سوی رژیم با هزینه های سنگینی روبروست، گسترش اعتصاب با خواست لغو فوری و بیدرنگ احکام اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از این ظرفیت برخوردار است که در وضعیت کنونی در مرکز توجه همه مدافعین آزادی و عدالت اجتماعی قرار بگیرد.

 

 با اعتصابات زنجیره ای در جهت تامین این خواست ها هر جا که چنین امکانی واقعا وجود دارد، می توان ابتکار عمل را از سرکوبگران گرفت، همبستگی را از اعتراض نسبت به اعدام پنج زندانی سیاسی به تدریج به اعتراض علیه احکام صادره برای همه محکومان به اعدام ارتقا داد و به ماشین جنایت دولتی بیش از این امکان نداد که از جان زندانیان سیاسی برای ارسال پیام وحشت و مرگ و ارعاب به جامعه سواستفاده کند.

 

 با اعتصابات زنجیره ای می توان هر چه بیشتر پیام آزادی و برابری را در برابر پیام وحشت و ارعاب حکومت در سطح جامعه پراکند، سانسور و خفقان و سرکوب را عقیم گذاشت و قشرها و لایه های اجتماعی هر چه بیشتری از مردم را با هزینه ای کمتر به میدان مقاومت و اعتراض کشاند. اعتصابات زنجیره ای بویژه در دانشگاهها و از سوی دانشجویان و در متن حضور موثر مبارزاتی خانواده های همه اعدام شده گان سال های اخیر هر جا و به هر میزان که مسیر است در شرایطی که به سالگرد نحستین خیزش ضد دیکتاتوری مردم ایران نزدیک می شویم؛ فشار سنگینی را که هم اکنون متوجه اسرای جنبش اعتراضی، زندانیان سیاسی، فعالین مدنی دارای پرونده در محاکم قضایی و نهادهای امنیتی شده است، کاهش می دهد و تمرکز سرکوبگران را درهم می ریزد. از این رو شایسته است گسترش اعتصاب تا لغو احکام اعدام، تا آزادی زندانیان سیاسی و کلیه بازداشت شده گان جنبش اعتراضی در کانون توجه جنبش ضد دیکتاتوری در وضعیت کنونی قرار بگیرد.

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©