Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ برابر با  ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷  برابر با ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸
بیانیه کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان کشور

پیرامون

تحصن سراسری معلمان

 

دانشجو، کارگر،  معلم، اتحاد

 

پس از تحصن سراسری معلمان ایران در 22ام مهر، به فاصله یکماه دومین تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان شریف امروز و فردا 22 و 23 آبان در مدارس سراسر کشور ادامه دارد. فرهنگیان ایران که برای سال ها جلودار مبارزات و تلاش ها جهت احقاق حقوق خود ، اصلاح سیستم آموزشی کشور و جلوگیری از نقض حقوق دانش آموزان و اقلیت ها و فرودستان بوده اند، اخیرا ضربات شلاق سرکوب و به بند کشیده شدن ، اخراج و تبعید را تند تر ، سخت تر و عمیق تر بر پیکره خویش می بینند اما همچنان بی محابا و البته سرشار از نجابت به رویارویی با آنچه اگاهانه ظلم در حق خود و فزرندان و آینده ایران یافته اند می پردازند. این فرهنگ سازان به درستی  فریاد اعتراض خود را به نمایندگی از همه اهالی فرهنگ بر آورده اند:

1.اعتراض به پولی سازی آموزش

2.اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزد

3اعتراض به گرانی و تورم

4.اعتراض به زندانی کردن معلمان

5.اعتراض به نقض حق تحصیل رایگان و عمومی

6.مطالبه مدارس امن و ایمن و استاندارد

7.اعتراض به کاهش قدرت خرید معلمان در کنار سایر اقشار و جامعه

8.مطالبه رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی

9.دفاع از تحصن و تشکل یابی به عنوان یک حق مسلم

10.اعتراض به غارت صندوق ذخیره فرهنگیان

11.مطالبه بیمه فراگیر و کار آمد

12.اعتراض به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

13.اعتراض به طرح معلم تمام وقت

14.اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی

15.مطالبه آزادی معلمان در بند

 

معلمان ایران امروز و فردا محکم تر از گذشته همراه با هم صنفان در بند خود ، و همگام با هر وجدان بیدار و حق طلب دیگری ، صدای رسای خود را در اعتراض به حقوق مسلم خود و جامعه، از ابتدایی ترین آنها یعنی حق برخورداری از امکان زندگی شرافتمندانه و معیشت مناسب ، تا فراگیر ترین مطالبات، اعتراض به گرانی ها و تورم کاهش قدرت خرید اقشار جامعه به ویژه طبقات پایین برآورده اند. مطالبه ایشان از اساسی و قانونی ترین حقوق یعنی حق برخورداری از آموزش رایگان و برابر برای همه(اصل 30 ام قانون اساسی) و حق تشکل یابی و اعتراض مسالمت آمیز(اصل 27ام)  تا اعتراض به غارت ها و تبعیض ها را در بر میگیرد. 

 

ما دانش آموزان دیروز و دانشجویان امروز، هر لحظه بیش از پیش شاهد وارد آمدن زخم ها بر پیکره اصناف و اقشار جامعه هستیم و معلمان به راستی قشری شریف برای نمایاندن این زخم ها هستند. سرنوشت ما در این درد های مشترک به یکدیگر پیوند خورده است: کالایی سازی آموزش و بنگاه داری از آموزش عمومی تا آموزش عالی ، سرکوب فعالین صنفی و مدنی و برخورد های امنیتی و قهر امیز با اعتراضات قانونی و مسالمت آمیز، عدم دادرسی عادلانه و سوگیری روند قضایی علیه دانشجویان و معلیمن فعال صنفی، سرکوب تشکل یابی مصرح در قانون اساسی کشور، چندپاره کردن احاد جامعه و ممنوعیت های گوناگون برای برخی اقلیت ها ، منع حق تحصیل و حق برخورداری از شغل و منزلت اجتماعی و ده ها درد و فریاد مشترک.

گرچه همگی از این بی عدالتی ها به ستوه آمده ایم، چنان گذشته، ما دانشجویان تا اخرین لحظه در کنار حق طلبی این قشر مظلوم و نستوه خواهیم ماند.

کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور همبستگی خود را با مطالبات به حق و صنفی معلمان و تحصن ایشان و مخالفت قاطع با هر گونه تضعیف نهاد های آموزشی و کالایی سازی و امنیتی کردن آموزش عالی و تعلیم و تربیت و تمام ساحت های آن اعلام میدارد.

 

۲۳ آبان ۹۷

دانشجو، کارگر،  معلم، اتحاد

به نقل از : کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©