Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴ برابر با  ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴  برابر با ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵
فراخوان

 

فراخوان

کارزار اعتراضی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران

به مناسبت سفر روحانی به فرانسه

 

حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران، توسط مقامات جمهوری فرانسه، به این کشور دعوت شده است تا به رغم نقض آشکارومداوم حقوق بشردرایران، مشارکت دراقدامات تروریستى، همکاری با مستبدین منطقه و بحران آفرینی درجهان، به عادی سازی روابط سیاسی و تجاری  با فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی دست زده، براى خود مشروعيت كسب كند.

ما بخشی از تشکل های سیاسی و اجتماعی و کنشگران اپوزیسیون در خارج از کشور، برای اعتراض به سى وهفت سال كشتار، سرکوب فاشیستی و تجاوز  به حقوق همه اقشار مردم ایران و بی عدالتی اعمال شده نسبت به همه ستمدیدگان، اعم از زنان و کارگران و دیگر مزدبگیران و اندیشه ورزان وهنرمندان و معلمان و نویسندگان و روزنامه نگاران و دانشجویان، فارغ از جنسیت و ملیت و قوميت و آئین و اندیشه، یک کارزار اعتراضی را تدارک دیده ایم.

به این مناسبت ازهمه ايرانيان آزاده كه باور به نفی و سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی دارند و خواستار برقراری آزادی، دموکراسی، استقلال، برابری وعدالت اجتماعی، جدائی دین از دولت (لائیسیته-سکولاریسم)، رعایت تمامی حقوق ملیت های ساکن ایران براساس موازین بین المللی، لغومجازات اعدام، برچیدن بساط  شكنجه، لغو هرگونه تعقيب كنشگران سیاسی، ملی و فرهنگی، برابری حقوق زن و مرد و رعایت آزادی های مدنی و سیاسی مصرح در منشور جهانی حقوق بشر واز جمله حق ملل درتعیین سرنوشت خویش هستند، دعوت می کنیم با مشارکت فعال خود به این کارزار اعتراضی بپیوندند.

تظاهرات مرکزی روز یکشنبه، ۱۵ نوامبر  ۲۰۱۵

پاریس، میدان République، از ساعت ۱۳ تا ۱۵

آکسیون های بعدی:  دوشنبه ۱۶ نوامبر از ساعت ۹ صبح تا ۱۷، میدان  Fontenoy پاریس هفتم، نزدیک یونسکو

سه  شنبه ۱۷ نوامبر از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در میدان Invalides، پاریس هفتم

 

کمیته برگزاری کارزار اعتراضی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران

پاریس

تشکلات، انجمن ها و سازمان هائی که از این «کارزار» اعلام پشتیبانی کرده اند:

حزب سبزهای فرانسه EEL

حزب نوین ضد سرمایه داری NPA- فرانسه

حزب کمونیست فرانسه PCF

گروه خاورمیانه ی دبیرخانه ی بین المللی سندیکای (کنفدراسیون ملی کار) CNT

 

تحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران-واحد پاریس

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران-پاریس

انجمن فرهنگی روژی کورد

 جمعی از آنارشیست ها و آنارکو سندیکالیست های فارسی زبان درپاریس

 جمعی از کمونیست های ایران (پاریس)؛

جمعیت کردهای مقیم فرانسه

حزب دموکرات کردستان

حزب دموکرات کوردستان ایران – کمیته پاریس؛

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – فرانسه

سازمان راه کارگر- واحد پاریس

سازمان زنان هشست مارس _ایران-أفغانستان)

سازمان مردمی کرمانج خراسان  از لندن

شورای موقت سوسیالیست های  چپ ایران

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک

کانون پشتیبانی و دفاع از مبارزات مردم ایران-هانوور

کمیتە اعتراض به سفر روحانی رئیس جمهور ایران به فرانسه ـ از هلند

 کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- شیکاگو

 کمیته زنان ضد سنگسار – پاریس

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری- خارج از کشور

همبستگی سوسسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه

 

امضاها ادامه دارد...

 

سازمان ها و نهادهائی که تا کنون  با اطلاعیه مستقل از این کارزار پشتیبانی کرده اند:

 

تشکیلات خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

فعالین چریک های فدائی خلق در اروپا

کومه له زحمتکشان کردستان

میزکتاب امستردام

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©