Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ برابر با  ۰۷ اکتبر ۲۰۱۵
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴  برابر با ۰۷ اکتبر ۲۰۱۵
نهاد های همبستگی حمایت خود را از اعتراض سراسری معلمان درشانزدهم مهر ۱۳۹۴اعلام می دارند

نهاد های همبستگی حمایت خود را از اعتراض سراسری معلمان درشانزدهم مهر ۱۳۹۴اعلام می دارند

 

فرهنگیان ایران باردیگر به اعتبار روزجهانی معلم 5 اکتبر برابر  ۳مهر) ، حرکت دیگری را آغاز کردند.

در این رابطه « شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور» طی فراخوانی با رعایت وضعیت حاکم در جامعه با تصمیمی جمعی روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۹۴را به حرکتی سراسری برای طرح مطالبات به تعویق افتاده و سرکوب شده خود اختصاص دادند وانجام مراسم اعتراضی را به برگزاری تجمع  درسراسر کشور و در برابر مراکز ادارات آموزش و پرورش اعلام کرده اند.

معلمان ایران که در زیر فشارهای شدید امنیتی و سرکوب حکومت سرمایه داری اسلامی و ارگان های سرکوب دولت قرار دارند و نمایندگان سازمانگر و شناخته شده آن ها دستگیر و برای خاموش ساختن حرکت اعتراضی سراسری خود تحت فشار های شدید قرار دارند، باردیگر برای طلب وصول مطالبات خود و به عقب نشینی واداشتن حاکمیت ، روز شانزدهم مهر ماه را روز حرکت عمومی مجدد به اعتبار روز معلم برای پی گیری همه آنچه که تا به امرور بر زبان راندند و پاسخی نگرفتند ، بدل ساخته اند.  قرار بود ابتدا این حرکت در روز سیزدهم مهر روز جهانی معلم اعلام شده توسط یونسکو برگزار شود. اما معلمان با هوشیاری  و برای خنثی ساختن مداخلات جناح های حکومتی در داخل و نیروهای اپوزیسیون بورژوائی در خارج از کشور آنرا به روز شانزدهم مهر انتقال داده اند . دربیرون از مرزها، شورای سلطنت  طلبان و رضا پهلوی و مجاهدین تبلیغات کر کننده ای را از قبل برای حرکت معلمان در روز سیزدهم آبان انجام داده بودند و چنان فضائی را درست کرده بودند که گوئی این تبلیغات، خود سازمان دهنده حرکت معلمان درون کشوراست تا آنرا به نام خود مصادره نمایند. البته این مسئله تنها منحصر به سلطنت و مجاهدین نبود. ار جمله گروه بندی های دیگر بورژوائی نیز به طور فعال در تدارک روز سیزدهم مهر وارد شده بودند.

فراخوان یاد شده ، ازاستمرار تبعیض و نابرابری های حقوق و مزایا میان معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش با دیگر حقوق بگیران دولت و ایجاد شکاف عمیق طبقاتی؛ ادامه اقدام فراقانونی در جهت خصوصی کردن تعلیم و تربیت و ادامه تهدید، احضار، بازداشت و سرکوب معلمان دلسوز و فعالان حقوق صنفی معلمان، بی توجهی به وضعیت بازنشستگان فرهنگی و خواسته های آنان؛ سقوط کیفیت آموزش در اثر ناکارآمدی و تصمیمات نادرست تصمیم سازان کلان کشوربمثابه  اصلی ترین دلایل فراخوان به گردهم آئی سراسری عنوان شده است

حرکت معلمان دردوره های پیشین بر سر همین مطالبات توسط کل حاکمیت بی پاسخ مانده و فشار برسازماندهندگان حرکت معلمان با دستگیری تعدادی از آنان به سرکوب این حرکت انجامید . اما معلمان از پای ننشستند . دولت با دخالت گری خود  گاهاّ با وصول وثیقه چند صد میلیونی به نمایش آزاد سازی این و آن اقدام ورزیده است . اما این دخالتگری جناح های حکومتی مانع از پیشروی معلمان نشده و همچون گذششه حرکت اخیر را سازمان داده اند .

نهاد های همبستگی پیشترنیز اعلام داشته اند؛ که معلمان به مثابه بخشی   از اردوی کار کشور هستند که از بحران فلج کنندۀ تورم و کمی دستمزد،  نبود مسکن و وعده های واگذاری مسکن به آنان رنج می برند ،معلمان همچنان  زیر خط فقر زندگی می کنند و از سقوط دائمی کیفیت آموزش و پرورش که خود به نوعی  از بحران ریشه دار نظام آموزشی است  در عذابند.   معلمان همچنین خواهان پایان دادن به استخدام های پیمانی که تشابه بسیاری به قراردادهای موقت و سفید دارد و....می باشند، که نتیجه اش محروم شدن بیشتر فرزندان کارگران و زحمتکشان از ادامه تحصیل و آموزش و پرورش است، خواست هایی که کاملا طبقاتی و کارگری هستند.  از اینرو برای آنان  راهی جز اعتراض متشکل و سازمان یافته سراسری باقی نمانده است .

 

از منظر فعالان نهاد های همبستگی امروز اعتراض عملی برای  آزادی بی قید و شرط معلمان زندانی و افزایش سه سال زندانی رسول بداقی ، نوعی اعتراض به دستگیری علی نجاتی و بی خبری از وضعیت او و اعتراض به حکم نه سال زندان محمود صالحی ،اعتراض به حكم سنگين۷ سال و۹ ماه و۱۵ روز زندان براي بهنام ابراهیم زاده از سوي قاضی صلواتي  ، ادامه اعتراض به قتل عمد رفیق کمونیست شاهرخ زمانی است، بعبارتی امروز، اعتراض عملی به دستگیری و زندانی کردن کارگران،معلمان، پرستاران ، دانشجویان چپ و سوسیالیست و تمامیت کارگران زندانی است .

نهادهای همبستگی ضمن تاکید بر پشتیبانی از اعتراضات سراسری شانزده مهر معلمان،  از همه فعالان و تشکل های مستقل کارگری درون کشور،همه آزادیخواهان و دانش آموزان ترقیخواه انتظار دارد  به حمایت از مطالبات معلمان همت گمارند.

ما بر آنیم که در سطح خارج از کشور نیز همه تشکل های موازی اردوی کار می توانند پژواک صدای اعتراضی همه معلمان و کارگران و جانبداری از مطالبات آنان را در برنامه مشترک خود جا دهند

 

سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی ايران!

زندان سياسی بی قید و شرط آزاد بايد گردد!  

 کارگرزندانی ، معلم زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

 


نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران خارج کشور

اکتبر ۲۰۱۵

 nhkommittehamahangi@gmail.com

 

http://nahadha.blogspot.com/

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©