Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ برابر با  ۰۸ ژوئن ۲۰۱۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۰  برابر با ۰۸ ژوئن ۲۰۱۱
اطلاعيه برگزاری تظاهرات در روزهای هشتم تا دهم ژوئن

اطلاعيه برگزاری تظاهرات در روزهای هشتم تا دهم ژوئن

در ميدان تاکسيم شهر استانبول

رفقای همرزم !

همانطور که ميدانيم مردم دنيا با رهبری نسل جوان بپا خاسته اند . در خاور ميانه ، در آفريقای شمالی ، در اروپا ، در شيلی و در اسپانيا و ... جوانان برای اعتراض به بيکاری و سر دادن فرياد اعتراضشان به خيابانها و ميادين آمدند . ما جوانان ترکيه نيز در مقابل معضل بيکاری که هر روز بيشتر از روز قبل بدتر ميشود و همچنين در مقابل شورای آموزش عالی که عرصه آموزش را با توجه به اينکه حاصل کودتای سال 1980 است و دانشگاهها را به محاصره خود درآورده و همچنين حکومت حاکم بر ترکيه که هر روز بيشتر سعی ميکند بر تمام کشور غالب شود و قلدری های اين حکومت هرگز ساکت نخواهيم نشست .

ما در روزهای هشتم ، نهم و دهم ژوئن چند روز قبل از انتخابات عمومی مجلس ترکيه برای اخطار دادن به حکومت در ميدان تاکسيم شهر استانبول تظاهرات و مقاومتی را بنمايش خواهيم گذاشت .

فراخوان فرياد حق طلبانه ی مارا ميتوانيد در متن زير بخوانيد .

تونس ، تحرير ، مادريد و اينک استانبول ...

برای اعتراض به شورای آموزش عالی

جوانان در ميادين مبارزه خواهند بود !

 

در تونس جوانانی که با معضل بيکاری روبرو بودند در ميدان مبارزه حضور يافتند .

در سوريه نيز جوانانی که آزادی می خواستند در ميدان مبارزه حضور يافتند .

در اسپانيا هم در ميدان مادريد جوانان در ميدان مبارزه هستند .

حکومتی که خيال ميکرد مردم را گول ميزند ولی در واقع خودش را گول ميزند و همچنين احزاب راست که دم از چپ بودن ميزنند را مردم با مبارزه شان به زانو درآوردند .

 

چرا منتظريم ؟ هم اينک نيز نوبت ماست .

 

آنها بما ميگويند : "هرچقدر بيشتر کار کنيد همانقدر زودتر به آينده ای بهتر خواهيد رسيد" . ما ميدانيم که هيچ يک از چيزهايی که اينها ميگويند واقعيت نيست . کار ميکنيم اما حاصلی برايمان ندارد ! حاصلی برايمان ندارد !

 

ما جوانان برای کنکور درس ميخوانيم ، اما حکومت با يک حيله برای کنکور يک رمز گذاشته و با اين طريق از ورود ما به دانشگاه جلوگيری ميکنند .

ميخواهيم معلم شويم ، توسط آزمون استخدام دولتی که مانند کنکور دانشگاه است مانع استخدام بخش بزرگی از فارغ التحصيلان دانشگاه ميشوند .

مدرکی نمانده که نگرفته باشيم ، زبان خارجه باقی نمانده که ياد نگرفته باشيم ، دوره آموزشی نمانده که نگذرانده باشيم ، اما باز هم بيکار می مانيم .

 

حاصل اين حکومت تنها بيکاری و فقری است که بر تمام ما روا شده . آيا با پيشنهادات ، پروژه های غير منطقی و دروغهای آنها موافقيد ؟

 

وقتی جوانان به اين موضوع عکس العمل نشان می دهند وضعيت بدتر از اين که هست می شود .

آنها در پاسخ به اعتراضات و تظاهرات جوانان با ماشين های آبپاش آب ميپاشند ، با باتوم به جوانان حمله ميکنند ، با گاز فلفل به آنها حمله ميکنند و با ماشينهای ضد شورش از روی جوانان رد می شوند .

برای نمونه معلمی بنام متين لوکومجو را ميتوان نام برد . همين چند روز قبل حکومت با حمله به يک اعتراض سبب مرگ وی گرديد .

 

هم اينک وقت آن رسيده که متوجه موقعيت زمانی مان شويم، هم اينک زمان آن فرا رسيده که به اين روند پايان دهيم .

 

اربابان جيبهايشان را با استفاده از آينده و فردای ما پر ميکنند !

 

آينده مان را از ما می دزدند و تنها ما هستيم که بايد آنها را متوقف کنيم . فردايمان را از کسانيکه برای آينده مان کنکور و رمز گذاشته اند ، کارمان را از کسانيکه کارمان را از دستمان گرفته اند و آينده مان را از آنها پس خواهيم گرفت .

 

مانند تونس ، مانند ميدان تحرير ، مانند اسپانيا ، جوانان ترکيه نيز ميادين اعتراض و مبارزه را پر خواهند کرد .

 

هشتم ، نهم و دهم ژوئن ميدان تاکسيم در شهر استانبول ازآن جوانان خواهد بود . ما جوانان ترکيه سه شبانه روز در اين ميدان خواهيم بود .

 

ديدار ما روز هشتم ژوئن ، ساعت دوازده در ايستگاه تراموای ميدان تاکسيم .

ما جوانان برای بدست گرفتن آينده مان ، به ميدانهای مبارزه خواهيم آمد !

اطلاعاتی درمورد اين تجمع اعتراضی :

اين تجمع اعتراضی در روز هشتم ژوئن ، ساعت 13:00 در ايستگاه تراموای ميدان تاکسيم در شهر استانبول آغاز خواهد شد و سه شبانه روز ادامه خواهد داشت . در طول اين سه شبانه روز يکسره در ميدان تاکسيم خواهيم بود .

در مدت تجمع ، رفقای اسپانيايی مان که در ترکيه دانشجو هستند نيز در محل تجمع در کنارمان خواهند بود .

گروه های مختلف موزيک نيز با ما خواهند بود و باهم در اين تظاهرات و اعتراض ، ترانه سرودهای انقلابی خواهيم خواند.

در اين تظاهرات سازمانهای طرفدار دمکراسی ، نمايندگان احزاب سياسی و سنديکاهای کارگری در کنارمان خواهند بود .

درصورتيکه اين تظاهرات بيش از سه روز بطول بيانجامد در ميدان تاکسيم چادر خواهيم زد و از آن به بعد در چادرها خواهيم ماند .

با شرکت تمام کسانيکه در اين تظاهرات شرکت ميکنند به بحث و گفتگو خواهيم نشست و اگر قرار بر گرفتن تصميمی جديد باشد ، همگی باهم تصميم خواهيم گرفت. ما نمونه ای از دمکراسی حقيقی و واقعی را خواهيم آفريد.

در اين تظاهرات فضايی آزاد حاکم بود بطوريکه هرکس آزادانه بتواند در آن شرکت کرده و مطالباتش را طلب کند .

در اين تظاهرات تريبون آزادی برای اينکه هرکس بتواند افکار ، خواستها و مطالباتش را به گوش همگان برساند وجود خواهد داشت .

ما جوانان از طريق کميته هايی که در تجمع بصورت دمکراتيک تشکيل خواهيم داد ، نيازها ، ويرايش و طراحی محل تجمع و مانند اينها را در يک فضای آزاد بصورت يک فرهنگ برابر ترتيب خواهيم داد .

ما فرهنگ و فضايی متحدانه ، آزاد ، برابر و کار و فعاليت مشترک را ايجاد خواهيم کرد و نه رقابت بين انسانها را .

با ما تماس بگيريد :

لطفا ايميلهای فارسی را بصورت وورد يا پی دی اف ارسال نمائيد .

19.oktober.1917@gmail.com

isil.kurt@hotmail.com

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©