Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۰ برابر با  ۰۶ ژوئن ۲۰۱۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۰  برابر با ۰۶ ژوئن ۲۰۱۱
نامه سرگشاده

نامه سرگشاده

دردفاع ازآزادی کارگران زندانی ودیگرزندانیان سیاسی و

خروج نمایندگان شبه کارگری رژیم اسلامی ایران ازسازمان جهانی کار (آ. ال. او ) در ۹ ژوئن ۲۰۱۱

 

به : ال. او (اتحادیه سراسری کارگران سوئد)

 رونوشت به ث.ژ.تو دیگر نیروهای سندیکایی فرانسوی از طریق فعالان همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

 

دوستان عزیز

 

برای ما فعالان " کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ " فرصت مغتنمی پیش آمده که درکناردیگرتشکل های موازی خود درسوئد ( استکهلم و مالمو ) ودیگرشهرهای اروپا – استرالیا- کانادا و آمریکا ،با عنوان " نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور" به همراه دیگرانجمن ها و تشکل های فرهنگی واجتماعی عضو اتحادیه سراسرایرانیان مقیم سوئد و شرکت کننده در پانزدهمین کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان (3-5 ژوئن 2011) شهر گوتنبرگ،ازفرصت استثنایی گرد هم آیی فراهم آمده درتاریخ 9 ژوئن درژنو، قویا پشتیبانی نماییم ودرچهارچوب دفاع ازمیثاق های جهانی وخاصه مفاد حقوق بشر،برخواست آزادی همه کارگران ودیگرزندانیان سیاسی وخروج نمایندگان قلابی وامنیتی وشبه کارگری رژیم اسلامی ازسازمان جهانی کار (آ.ال.او ) را خواستارگردیم.

 

بدرستی دربخشی ازفراخوان کلکتیو سندیکایی فرانسوی برای گرد هم آیی در ژنوودردفاع ازکارگران ایران آمده است :

 

" ما سندیکاهای فرانسوی، همراه با جنبش بین المللی سندیکائی، همبستگی خودرا نسبت به مبارزان ایرانی اعلام می داریم، زنان ومردان مبارزی که علیرغم تمام خطراتی که فعالیت های سندیکایی درایران به همراه دارد، درگیرمبارزه برای دفاع ازکارگران ایران شده اند.

ما به کلیه مبارزین زندانی که درطی ماه ها وسال های گذشته، به جرم مبارزه برای احقاق حقوق ابتدائی سندیکایی زندانی شده اند، می اندیشیم. مبارزه آنان بسیارتحسین آمیزوموجب افتخارآنان وخانواده های شان که حمایت شان می کنند، می باشد.

زمان آن فرارسیده که مچ آن کشورهایی که مقاوله نامه های سازمان جهانی کاررا امضاء می کنند ولیکن درعمل آن هارا زیرپا می گذارند، گرفته شود. دراین رابطه حکومت ایران یک مورد بارزاست".

 

ازنظرما امضاء کنندگان این نامه سرگشاده شرکت کننده درپانزدهمین کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد،گردآمده درشهرگوتنبرگ؛ بیان این واقعیت ازجانب بخشی ازجنبش سندیکایی جهان دررابطه با زندانیان کارگرایران که هم اینک فعالان کارگری همچون:  ابراهیم مددی- رضا شهابی-عبدالحسینی- بهنام ابراهیم زاده، مجید تمجیدی-ابراهیم اسماعیلی- حسین مرادی عضو کمیته هاهنگی شهرسقزو... اعضاء هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه رضا رخشان-علی نجاتی- فریدون نیکوفرد- جلیل احمدی – محمد حیدری مهر،همچنین ریئس اتحادیه مستقل کارگری دزفول آقای فرشید محمد زاده وسه تن ازفعالان این اتحادیه به نام های رضا گرجی- جعفر تقی نژاد- حمید رضا سلوکی هیچ خبری دردست نیست. نام های غلامرضا قنبری ازفعالین کانون صنفی معلمان- هاشم خواستار- رسول بداغی وخانم عالیه اقدام دوست معلم اخراجی وفعال زنان وهمینطورطبق اطلاعات بدست آمده احضار ۱۲ تن ازکارگران وفعالین کارگری به دادگاه انقلاب شهرسنندج درروزشنبه 21 خرداد 1390به نام های: وفا قادری، صدیق سبحانی‏، یدالله صمدی، کیومرث قادری، حبیب الله کله‌کانی، عرفان نادری‏،‏ کاوه بهرامی‏، جمال گویلی، واحد خانی، فایق سبحانی، کیوان سبحانی و ظهیر رضوی را دربرابرخودداریم.

این یگانه فرصت آمده برای ما جانبداران کارگران و زحمتکشان،طرفداران  آزادی و برابری  ومدافعین حقوق بشراست که فریاد اعتراض خود را به این همه بی حقی درایران وتضییق اشکارحقوق انسانی شهروندان ایرانی اعلام داریم و ازادی همه زندانیان سیاسی وکارگران زندانی راخواستارگردیم و خروج نمایندگان شبه کارگری رژیم ایران راازمجامع جهانی وخاصه اجلاس اخیرسازمان جهانی کار(آ.ال. او )خواستارگردیم. 

به اطلاع تان میرسانیم : اقای منصوراسالوچهره شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد تهران روزپنجشنبه2یونی پس ازحدود چهارسال زندان براثرفشارهای بین المللی اززندان رجایی شهرکرج با سپردن وثیقه آزاد شد. سپردن قراروثیقه درعرف قضایی اسلامی ایران به معنی ازادی نیست . با اینهمه اسالو ازاد شد ولی دیگرکارگران شناخته شده درزندانند .

ما امضاء کننده این نامه ؛خواهان آزادی بی قید وشرط همه زندانیان سیاسی می باشیم . اعلام میداریم؛ درشرایطی که کارگران شناخته شده درزندانند وازحق تشکل مستقل خویش نیزمحروم اند به حضورنمایندگان قلابی وشبه کارگری رژیم درسازمان جهانی کارمعترضیم وخواهان اخراج آنان می باشیم .

کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد)

kanounhambastegi@gmail.com

 

امضاء کننده گان نامه سرگشاده :

اتحادیه ی آموزشی کارگران ( آ. ب. ف)- گوتبرگ

اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد

آسیل کمیته ی – گروه ایران – گوتنبرگ

انجمن ایرانیان مقیم یوله

انجمن ایران – سوئد (مالمو)

انجمن ایران نو- گوتنبرگ

انجمن ایران همراه – گوتنبرگ

انجمن بازنشستگان ایران – گوتنبرگ

انجمن بینشها و کنشها - امئو

انجمن تاتر آزاد – گوتنبرگ

انجمن جوانان – مالمو

انجمن دوستی ایران – سوئد پارتیله

انجمن دوستی – مالمو

انجمن دمکراتیک ایرانیان – استکهلم

انجمن زنان هری گوردا- مالمو

انجمن سالمندان ایرانیان – لین شوپینگ

انجمن فرهنگی – اجتماعی  اندیشه – گوتنبرگ (سوئد)

انجمن فرهنگ و ادب ایرانیان

خانه فرهنگ و هنر ایران - گوتنبرگ

انجمن فرهنگی، ادبی و علمی هماوند – گوتنبرگ

انجمن فرهنگی بهنما – گوتنبرگ

انجمن قصه – گوتنبرگ

انجمن کوشا – گوتنبرگ

انجمن مهرگان – گوتنبرگ

انجمن نسل سوم

بنیاد ادبیات وهنر- گوتنبرگ

سازمان دموکراتیک دانشجویان ایرانی – امئو

فدراسیون یارسان

کانون پناهجویان ایرانی

کانون فرهنگی فروغ 

کانون مهر ایران – گوتنبرگ

کانون مهر - استکهلم

کانون دفاع از آزادی بیان – گوتنبرگ

مرکز آموزشی ایران- استکهلم

مرکزآموزشی ایران – گوتنبرگ

کانون آهنگ – گوتنبرگ

سایت ایران امروز http://www.iraneemrooz.net/indexf.htm

وبلاگ دفاع ازمبارزات کارگران ایران

http://3rooz.blogspot.com/

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©