Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ برابر با  ۰۶ مارس ۲۰۱۵
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳  برابر با ۰۶ مارس ۲۰۱۵
گرامیداشت هشت مارس روز جهانی زن

گرامیداشت هشت مارس روز جهانی زن

 

از آن هشت مارس که زنان کارگر بافنده ی نساجی در نیویورک به اعتصاب و اعتراض دست زدند و توسط پلیس سرکوب شدند، نزدیک به یک ونیم قرن می گذرد. خواست آنها افزایش دستمزد و بهتر شدن شرایط کار بود. در فاصلهی این یک ونیم قرن زنان در کشورهای مختلف و به درجات گوناگون توانسته اند به بخش هایی مهم از مطالباتشان دست یابند، با این همه هنوز مورد ستم مضاعف، تبعیض و نابرابری قرار دارند. همین ماهِ پیش بود که در مراسم اسکار یکی از زنان برنده ی جایزه از پشت تریبونی که میلیون ها تن در سراسر جهان بیننده و شنونده ی آن بودند، خواستار برابری دستمزد زنان و مردان شد و مورد تشویق فراوان قرار گرفت. در شرایطی که در کشورهای پیشرفته ی صنعتی برابری دستمزد زنان و مردان هنوز از مطالبات جنبش زنان است، می توان نتیجه گرفت در دیگر کشورها وضع به مراتب بدتر است. به ویژه در یک سال اخیر نظام واپس گرای مردسالار توحش خود را در اوجی تازه به نمایش گذاشت. در مناطق آشوب زده ی خاورمیانه و آفریقا زنان به اسارت درآمدند، مورد تجاوز جمعی قرار گرفتند و جلوی چشم مردم دنیا ، همچو برده، در بازار خرید و فروش شدند.

در ایران جنبش برابری طلبی زنان که بخشی از جنبش جهانی زن و هشت مارس نماد آن است، حضوری نیرومند و پردامنه دارد. حتی اسید پاشی های زنجیره ای نتوانست آن را از مطالبات خود که در کلی ترین بیان چیزی جز حقوق انسانی و برابری نیست، دور کند. اقشار مختلف زنان به صورت های گوناگون مورد ظلم و تبعیض قرار می گیرند. از جمله زنان هنرمند همچنان در ابراز هنر خود با موانع و تبعیض های بسیار مواجه هستند؛ صدای آنها ممنوع است و مورد انواع و اقسام سانسورها قرار دارند.

هشت مارس روز زنان و مردانی است که به این ستم ها و تبعیض ها اعتراض دارندو خواهان برابری انسان ها در تمامی عرصه ها از جمله عرصه ی هنر و ادبیات هستند. قوانین و رفتارها باید به نفع این برابری تغییر کند.

کانون نویسندگان ایران هشتم مارس را به تمامی زنان به ویژه زنان نویسنده و هنرمند سراسر جهان تبریک می گوید.

کانون نویسندگان ایران

۱۴ اسفند ۱۳۹۳ (۵ مارس ۲۰۱۵ )

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©