Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳ برابر با  ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳  برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴
بیانیه ی کانون نویسندگان ایران

 

 

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران

در باره ی

 "اسید پاشی های زنجیره ای"

 

درهفته های اخیرچند زن جوان درشهرهای اصفهان و مشهد قربانی اسیدپاشی شدند. این حمله ها چندان تکرارشدکه به"اسیدپاشی زنجیره ای"شهرت یافت.

ابعادضدانسانی و زن ستیزانه ی این اقدام،خشم و انزجار همگان را برانگیخت و بسیاری از مردم به ویژه زنان با حضور اعتراض آمیز خود نشان دادند که پدیده ی شوم اسیدپاشی برچهره-ی زنان هیچ نسبتی با فرهنگ مردم ایران ندارد بلکه برآمده از تفکر عقب مانده ای ست که مشابه آن از سوی نیروهای مرتجع داعش در سطح منطقه درحال وقوع است و خشم جهانیان را برانگیخته است.

جلوگیری از اعتراض مردم، ضرب و شتم و بازداشت آنها و یکی از خبرنگاران با هدف سانسور خبری، در کنار برخی سخنرانی های تحریک آمیز و تصویب قوانینی که دست معترضان به حریم خصوصی مردم را باز می گذارد، پیامدهای فاجعه بار تری درپی خواهدداشت.

کانون نویسندگان ایران ضمن همدردی با قربانیان پدیده-ی شوم اسیدپاشی های اخیر و خانواده های آنها براین باور است که چنین اقدام هایی ریشه در سیاست و تفکری دارد که هدف آن سرکوب زنان و حذف آنان از عرصه های اجتماعی ست.

کانون نویسندگان ایران خواهان دستگیری ومحاکمه ی علنی آمران و عاملان این جنایت است.

کانون نویسندگان ایران

۷ آبان ۱۳۹۳

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©