Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ برابر با  ۰۹ می ۲۰۱۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  برابر با ۰۹ می ۲۰۱۴
به یاد اصغر تفنگسازی، دوستی که دیگر در میان ما نیست

 

 

به یاد اصغر تفنگسازی، دوستی که دیگر در میان ما نیست

 

 

با دریغ و درد باخبر شدیم که همرزم و همراه سالهای سراسر شور ما در جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، رفیق عزیزمان اصغر تفنگسازی در ایران درگذشت.

کسانی که این انسان وارسته را از نزدیک میشناختند، دورانی را به یاد میآورند که او خستگی ناپذیر در صف مقدم مبارزه علیه نظام شاهنشاهی از مشعلداران جنبش در خارج از کشور بود.

اصغر در صفوف "سازمان انقلابی" از جمله فعالان "کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی" بود که در تحکیم آن نقشی فعال داشت. در این راه افشاگری های او از رژیم شاه به یادماندنیست. در همین راستا میتوان به ارایه مقاله اش با عنوان "پنجاه سال خیانت و جنایت رژیم پهلوی" به سمینار گوتینگن در آلمان اشاره کرد.

او طرفدار اتحاد تمام نیروهای ملی و چپ در کنفدراسیون بود. گرچه خود با مطالعه و بررسی، از خط مشی ملی و مصدقی عبور کرده و به جبهه چپ و "سازمان انقلابی" پیوسته بود، پیوسته ایام از وحدت همه نیروهای مترقی در کنفدرسیون دفاع مینمود.

اصغر در راه وظایف انترناسیونالیستی خویش، در خدمت به جنبش خلق فلسطین، سال ۱٣۵۵-۱٣۵۶ در رأس "گروه اعزامی خدمات به فلسطین" قرار داشت که از طرف کنفدراسیون به آن منطقه اعزام شد. او در این سفر به مدت یک سال در خدمت انقلاب فلسطین بود. تجربه های او در این مدت آن اندازه بود که میتوانست مورد استفاده دیگران نیز قرار گیرد. مجموعه "یادداشتهای پراکنده" گزارش های اوست از تجربه زندگی در فلسطین که برای کنفدراسیون ارسال شده بود. خود مینویسد: "یادداشت های زیر در جریان مأموریت یک ساله ما در کنار رفقای مقاومت فلسطین و در ارتباط با توده های این خلق شکل گرفته اند،... نکاتی هستند پراکنده که اطلاع از آن را مفید تشخیص داده ایم. امید است بتواند ... تأثیر عظیمی را که جنبش این خلق پایدار بر روی ما گذارده، به رفقای دیگر انتقال دهند."

ما یاران دیروز آن عزیز با غمی جانکاه این درد را به دوستان و رفقای آن دوران، به خانواده و بازماندگان اصغر تسلیت عرض نموده، خود را در این غم شریک میدانیم. به خوبی میدانیم؛ "پرنده مردنیست، پرواز را باید به خاطر سپرد".

اصغر اگرچه درگذشت ولی نام و یاد او با ماست. هرجا که مبارزه برای آزادی و برابری باشد، آرمان های او جان میگیرند و این همانا ادامه راه اوست.

 

تورج پاشائی، اصغر مطلق، گردیز نراقی، مهدی ذولفقاری، بهرام مهین، علی امامی، رویا بخشی، مریم افصحی، حسین بهادری، سیامک مویدزاده، مریم کمالی زاد، علی حجت، کاوه امیرعراقی، ماندانا ایمانیپور، مسعود حاتمی، الیاس منش، فرید رفیعی، فریبرز کشاورز، احمد شافعی، مهدی خانباباتهرانی، رابعه مهین، محسن رضوانی، عطا کَرمزاده، مهین شافعی، حسین شافعی، مینا رسولی، علی رسولی، شیدا برومند، گودرز برومند، بیژن زرمندیلی، مسعود بصیری، مهدی شرفی، عباس دهقان، مجید زربخش، نصرت تیمورزاده، رضا مهاجر، پرویز مهرافشان، مجید مسرور، جواد رضوی، محمود رفیع، باقر مرتضوی.

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©