Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ برابر با  ۱۷ فوريه ۲۰۱۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲  برابر با ۱۷ فوريه ۲۰۱۴
دستگیری فعالین کارگری را محکوم می کنیم

 

دستگیری فعالین کارگری را محکوم می کنیم!

 خواهان آزادی فوری وبی قید و شرط

کارگران زندانی هستیم!

 

اعتراضات واعتصاب کارگری درماههای اخیرگسترش فزاینده ای داشته‌اند. کارگران پلی آکریل در اصفهان، معدن چادرملو دراردکان، کارخانه سیمان لوشان، ایران تایر، نساجی کاشان، فولادزاگرس، تراکتورسازی تبریز، سیمان آبیک، یخچال سازی ایران پویا، پتروشیمی فجر تنها چند نمونه اند. ناچیزبودن دستمزدها، تعویق درپرداخت دستمزدها، قراردادهای پیمانی، عدم امنیت شغلی، اخراجها، عدم پرداخت مزایای کاری و... ازجمله مواردی هستند که زندگی کارگران ایرانی را در

خطر نابودی قرارداده اند. اعتراض واعتصاب، حق مسلم کارگران درمقابله با استثمار و فشارهای اقتصادی – سیاسی واجتماعی است. این حق مسلم کارگران ازجانب سرمایه داری ودولت حامی این سیستم،غیر قانونی اعلام می‌شود وفعالین ومبارزان کارگری دستگیرو روانه زندان میگردند تا سرمایه داران بتوانند با خیالی آسوده به چپاول دسترنج کارگران ادامه دهند. کارگران معدن چادرملو برای دستمزد وعلیه اخراجها وباخواست آزادی یاران دستگیرشده شان اعتصاب واعتراض میکنند، ولی فرمانداراردکان مدعی میشود که اعتراضات، نتیجه تحریک دیگران است چون بنابرادعای این آقا، دستمزد کارگران ازحقوق کارمندان عالیرتبه دولتی بالاتراست و غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائی اعلام میدارد: باافرادی که به اسم اعتراضات صنفی، اقدامی برخلاف نظم عمومی وامنیت ملی انجام میدهند، برخوردمیشود. دروغ، تهدید کارگران ودستگیری وزندان، منطق رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی درتقابل با خواستهای به حق کارگران است. فعالین کارگری درسراسرایران، دستگیر و روانه زندان میشوند تا سرمایه داران با آسودگی خیال به استثمارمضاعف کارگران ادامه دهند. اکنون که دولت روحانی، راه رابرای ورود سرمایه داران اروپائی و آمریکائی هموارکرده است وگروههائی ازاین سرمایه داران راهی ایران شده‌اند، می بایست آنان را از آرامش کامل در محیط های کارگری مطمئن ساخت وبه آنان قبولاندکه سرمایه‌گذاری درایران کاملاً بدون دغدغه خاطر و بدون هرگونه اعتراض کارگری میباشد. ازاینرو دستگیری وزندان فعالین کارگری شدت یافته است .

درماههای گذشته افشین ندیمی ومهرداد صبوری ازفعالین کارگری عضوکمیته هماهنگی درکامیارن و درهفته های اخیر یوسف آبخرابات، واحد سیده ومحمد مولانائی ازفعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی درمهاباد دستگیر و دادگاهی شده اند. چند روز پیش نیز عمرشاکری وحسین مرادی دوعضو دیگرکمیته هماهنگی به دادگاه احضارگردیده اند. شهنازسگوند حمیدآبادی همسرعلی نجاتی عضوهیات مدیره سندیکای هفت تپه درتاریخ دوشنبه ۱۴بهمن ماه برای چندمین باردادگاهی شده است. درتمامی این دستگیریها ودادگاهی شدن‌ها، اتهام همان تهدیدهای اژه ای یعنی اقدام برخلاف نظم عمومی وامنیت ملی است. درمنطق رژیم سرمابه داری اسلامی، دفاع ازمنافع طبقه کارگر به معنای اخلال درنظم عمومی وامنیت ملی تلقی میشود و برهمین اساس هم‌ اکنون دهها فعال کارگری ازجمله رضاشهابی ، وفا قادری، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، رسول بداقی و...به زندانهای طولانی و درشرایط غیرانسانی محکوم شده اند. جرم خانم شهنازسگوند حمیدآبادی، دفاع ازهمسرش علی نجاتی بهنگام دادگاهی وزندانی شدن وی میباشد. قاضی دادگاه حکم بازداشت خانم شهنازسگوند را تا زمان صدورحکم، اعلام میکند. آزادی وی تازمان اعلام حکم دادگاه، منوط به وثیقه هفتاد میلیون تومانی می‌شود که با ارائه سند خانه یکی ازآشنایان، وی موقتاً تازمان اعلام حکم دادگاه آزاد میگردد. نهادهای همبستگی کارگری درخارج کشور، احکام صادره دادگاههای اسلامی درباره فعالین کارگری راغیر انسانی وبی اعتبار میدانند وهمچنان برای آزادی این انسانهای شریف ومبارز، فعالیت خود را به اشکال مختلف ادامه داده و ازهمه آزادیخواهان میخواهند که درهمیاری وهمکاری مشترک برای آزادی کارگران زندانی وجلوگیری ازصدوراحکام جدید برای شهنازسگوند حمید آبادی واعضای کمیته هماهنگی، کوشا باشیم.

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور

 

۱۰ فوريه ۲۰۱۴

 

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

boltanxaberi@gmail.com

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©