Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۸ دی ۱۳۹۲ برابر با  ۲۹ دسامبر ۲۰۱۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :يكشنبه ۸ دی ۱۳۹۲  برابر با ۲۹ دسامبر ۲۰۱۳
رضا مرزبان ، نویسنده توانا و یار مهربان مردم ایران درگذشت

 

رضا مرزبان ، نویسنده توانا و یار مهربان مردم ایران درگذشت

 

رضا مرزبان روزنامه نگار و نویسنده و شاعر گرانقدر، جهان ما را بدرود گفت و ما را تنها گذاشت. رضا مرزبان از سال های دور، در راستای دفاع از آزادی اندیشه و بیان پیکار می کرد و در تمام زندگانی خود، پشتیبانی از حقوق و مبارزۀ مردم ایران را برای دستیابی به یک زندگی بهتر و انسانی تر، پیگیرانه ادامه داد. یاد این یار دیرین کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید گرامی باد! انجمن قلم ایران در تبعید، خود را در اندوه درگذشت رضا مرزبان، با خانواده او و همه یاران و مبارزان راه آزادی اندیشه و بیان، شریک می داند.

انجمن قلم ایران در تبعید

شنبه ۷ دی ۱۳۹۲ برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۱۳           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضا مرزبان چشم بر دنیا فرو بست

امروز صبح با خبر شدیم که رضا مرزبان، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار نامی و عضو کانون نویسندگان ایران «در تبعید» پس از مدتها جدال با بیماری سرطان، سرانجام در سحرگاه روز ۲۸ دسامبر، در بیمارستانی در حومة پاریس از پای در آمد و چشم بر این دنیا فرو بست.

کانون نویسندگان ایران «در تبعید»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

سندیکای کارگران فلزکارومکانیک

رضا مرزبان از پیشروان سندیکایی در گذشت

 

رضا مرزبان روزنامه نگار و از موسسان سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات در سال 1341 بود. او درمقام یک کوشنده سندیکایی از حقوق مادی و معنوی اعضای سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات سالها دفاع کرد. رضامرزبان معتقد بود که در حرفه روزنامه نگاری ،اطلاع رسانی و آگاه سازی وظیفه اصلی یک روزنامه نگار است.او روزنامه نگاری آرمان خواه بود و حقیقت خواهی را نیز از وظایف دیگر روزنامه نگاری می دانست. رضا مرزبان در دانشکده علوم ارتباطات گزارش نویسی و تنظیم خبر را به روزنامه نگاران آینده درس می داد ومعتقد بود، تعهد یک روزنامه نگار به پخش درست اتفاقات و تعهد حرفه ای او نسبت به جامعه یک اصل اساسی در روزنامه نگاری است.

سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات درخشان ترین فصل روزنامه نگاری حرفه ای را در ایران رقم زد . سندیکا گام های بزرگ و بی سابقه ای برای ارتقای زندگی مادی و معنوی اعضای خود از یک سو و ارتقای کیفیت روزنامه نگاری ایران از سوی دیگر ، برداشت . بیمه تامین اجتماعی به همراه یک بیمه عمر، ساختن ۱۲۱ واحد اپارتمانی در زمین خریداری شده برای اعضاء ، تشکیل صندوق بیکاری برای روزنامه نگارانی که ناخواسته بیکار می شدند و… بخشی از اقدامات سندیکا بود . به موازات آن سندیکا و اعضای آن حرکت مداومی برای مبارزه با سانسور و اعتلای مطبوعات انجام می دادند.

متاسفانه سندیکای روزنامه نگاران و نویسندگان مطبوعات در دهه شصت تعطیل گشت و روزنامه نگاران جوان نتوانستند از تجربیات این روزنامه نگار قدیمی و کوشنده سندیکایی بهره مند بشوند. رضا مرزبان در زمان فوت عضو کانون نویسندگان ایران بود.

ما درگذشت این کوشنده سندیکایی را به کارگران سندیکایی وانجمن صنفی روزنامه نگاران و کانون نویسندگان ایران تسلیت می گوییم.

سندیکای کارگران فلزکارومکانیک 9/10/1392

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©