Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲ برابر با  ۱۸ نوامبر ۲۰۱۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲  برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۳
اعدام جنایتی که نشان آن هیچگاه از پیشانی نظام

 

اعدام جنایتی که نشان آن هیچگاه از پیشانی نظام

جمهوری اسلامی ایران پاک نمی شود!

 

انسان های آزاده ومخالف اعدام درسراسر جهان

 

اخبار نگران کننده اعدام ها در ایران دراکثر مطبوعات و رسانه های خبری جهان تا به امروزو به مانند دفعات پیشین،باردیگر درابعاد وسیع  نشان وحشیگری نظام اسلامی را به ثبوت رسانده است. بطوری که درآخرین گزارش سازمان عفو بین الملل ازسال پیش به این سو، شماراعدام ها توسط جمهوری اسلامی بیش ازپانصد نفراعلام گردیده است. ازهمین رو کشورایران به تناسب جمعیت خود بیش از کشورچین ،گوی سبقت را درعرصه آدمکشی و به بالای دار کشاندن جان انسان ها بنمایش گذاشته است. بدین ترتیب رژیم اسلامی ایران درصدر دولت هایی قرار گرفته که همچنان به این جنایت دولتی و سازمان یافته ادامه می دهند

موج جدید اعدام ها درایران ازبلوچستان شروع شده و بعد به کردستان ، کرمانشاه ، ارومیه و لاکان رشت بعبارتی از استانی به استان دیگر کشانده شده است. باید گفت ؛ رژیم اسلامی سرمایه درایران، باردیگربرشتاب ماشین آدم کشی خود افزوده است.

اعدام انسان ها، توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران، نه تنها نشانه جنایت پیشه گی رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران بلکه درهمان حال وسیله ای  است که سردمداران نظام  می کوشند با توسل به آن کارگران وپویندگان جنبش های اجتماعی و آحاد مردم را هرچه بیشتر مرعوب ساخته و آنان را از پیشروی مبارزاتی شان باز دارند. اغلب این اعدام ها که با سوار کردن متهم بر جرثقیل ها و درملا عام انجام می شود، شنیع ترین و جنایت آمیز ترین شیوه ارعاب مردم برای به تمکین واداشتن آنان در برابر مشکلات، گرانی ها ، تورم  ونداشتن امنیت شغلی و گسترش بیکاری ها و اخراج ها در محیط کارو عرصه شغلی است. وضعیت موجود به گونه ای پیش می رود که برخی از اقتصاد دانان داخل کشور بر این نظرند که اگر  حل و فصل سریع مناقشه اتمی و مشکلات دیگر برای شکستن تحریم های سرمایه جهانی و قدرتهای امپریالیستی حل و فصل نشود؛ هیچ قدرتی درایران توان مهار بحران اقتصادی فلج کننده موجود را ندارد . ا زاینروتنها واکنش جامعه و شورش گرسنگان وپا برهنگان برای وصول نان و آزادی درراه خواهد بود . تنها ازهمین روست که حاکمان اسلامی ایران شمشیراز رو بسته تا ارعاب رابرفضای جامعه مستولی گردانند . ایستادگی واعتراض علیه موج اعدام ها و تظاهرات مردم در کردستان بار دیگر نشان داد که می توان در اوج بربریت سازمان یافته رژیم اسلامی برعلیه آن مبارزه کرد؛ و می توان و باید سلاح اعدام را از دست رژیم گرفت و به حربه پیشروی مردم برای وصول مطالبات آنان بدل ساخت

 فعالان نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج کشور ؛ با اعتقاد به سرنگونی کلیت نظام جمهوری اسلامی ودرامرمحکومیت اعدام های اخیر دردرون ایران ،ضمن همدردی با خانواده های اعدامیان و مردم دربند،خود را همراه و همسو با نهادها و تشکلات کارگری و چپ و مترقی در ایران و خارج از کشور می داندو دراقدامات جاری علیه موج اعدام ها در ایران شرکت می کنند . ما بویژه ازهمه فعالین و نهادهای کارگری و مردم آزادیخواه و برابری طلب می خواهیم که به اشکال متنوع و به هرشکل ممکن به موج اعدام های اخیر در ایران اعتراض کنند

 

نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج کشور

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی / زنده باد سوسیالسم

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۲ برابر با ۱۳ نوامبر ۲۰۱۳       

 

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

boltanxaberi@gmail.com/http://iran-worker.blogspot.de/

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©