Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ برابر با  ۰۹ ژوئن ۲۰۱۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :يكشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۲  برابر با ۰۹ ژوئن ۲۰۱۳
اعلامیه اتحادچپ سوسیالیستی ایرانیان در باره انتخابات ریاست جمهوری

 

 

اعلامیه اتحادچپ سوسیالیستی ایرانیان در باره انتخابات ریاست جمهوری

 

ما وانتخابات پیشا روی درایران

 

بیست وچهارم خردادماه امسال یازدهمین دوره نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم به روی صحنه میآید . نمایشی دروغین  که این دشمنان قسم خورده ی آزادی،عدالت وبرابری هرباردر زرورق انتخابات پیچیده وبه خورد افکارعمومی میدهند . خیمه شب بازی  انتصابات نه انتخابات. جابجایی مهره هائی فسیل تر ، گندیده تر ، و واپسگراتر . بر هیچکس پوشیده نیست که درایرانِ تحت حاکمیت سرمایه داریِ اسلام ولائی ، و سلطه ی باندهای مافیائی قدرت و ثروت و جهل ، آنچه که محلی ازاعراب ندارد انتخابات آزاد است. انتخاباتی که درآن توده های مردم آزادانه حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشته باشند . این نظام با جناحهای یکی از یکی حریص تر ، حتی رقابت میان ذوب شدگان در ولایت فقیه ، و ستونهای این خیمه و خرگاه را نیزبرنمی تابد . کسانی که خود بر پادارندگان و معماران این نظام بوده اند ، اینک از صافی شورای نگهبان رد نمیشوند تا مبادا کشاکش انها برسرکسب قدرت وثروت ، موجب فوران خشم فروخورده توده های بجان آمده گشته و کنترل اوضاع را ازدست انها خارج گرداند. رژیم اینک با 8 کاندیداى تائید صلاحیت شده از طرف شورای نگهبان ، ازمردم می خواهد ازمیان آنها " اصلح " را انتخاب کنند ! تمام تلاششان این است که با فریب وریا، تطمیع وتهدید ، مردم را به پای صندوق های رأی کشانده و به تعبیر خود این " حضور با شکوه " را به حساب مشروعیت نظام خود ریخته ، و درجهت پیشبرد سیاست های خود در عرصه داخلی وبین المللی ازآن سود گیرند .

 

برای ما تحربم انتخابات فقط در نفی تمامیت رژیم جمهوری اسلامی با جناحهای رنگارنگ خویش خلاصه نمی گردد، بلکه در واقع نفی تما میت اقتدارگرایی مذهبی را نیز در بر می گیرد. امروزه ضدیت با اقتدارگرایی مذهبی را میتوان نه فقط در مبارزات برای نان و آزادی توسط  جوانان ، زنان ، کارگران و زحمتکشان ایران بر علیه رژیم مشاهده نمود بلکه همچنین آنرا میتوان در مبارزات چند سال اخیر کشور های عرب – بهار عرب- مشاهده نمود. مبارزات اخیر مردم ترکیه که در استانبول، آنکارا و سایر شهرهای ترکیه بر علیه قوانین شرعی وضع شده توسط دولت ترکیه، آغاز گردیده، در بر گیرنده این مدعا است که مردم خاورمیانه و منا طق نزدیک به آن ، با وجود داشتن اعتقادات مذهبی در ضدیت کامل با اقتدارگرایان مذهبی می باشند.  اگر جنبش در ایران در گذشته مخالفت خویش با رژیم را با شعار و خواست ها ی دمکراتیک " رای من کو" مطرح می نمودند، امروزه می توان آنرا با نفی انتخابات و خواست برای نان و آزادی مشاهده نمود.         

 

افزایش تحریم های اقتصادی توسط دولت اوباما که  بتازگی خود را بصورت افزایش تحریم بانکهای ایران در منطقه و صنعت ماشین سازی به نمایش گذاشته است که از طرفی سعی درافزایش تضاد های قدرت طلبانه درون رژیم بنفع خواسته های امپریایستی و دخالت جویانه خویش و از طرف دیگر بده و بستان با حاکمیت ایران را در دستور کار خویش قرار داده.  و در واقع این کارگران و زحتکشان  ایران هستند که می بایستی بهایی گزاف در رابطه با ماجراجوییهای انرژی اتمی رژیم و توطعه های امپریالیستی، پرداخت نمایند. برای توده ها تحریم های اقتصادی جر فقر، بیکاری ، گرسنگی و خطر از هم پاشی شیرازه جامعه، چیز دیگری ببار نخواهد آورد.

 

ما - اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان ضمن تحریم این انتصابات و نه انتخابات ، باور داریم هرگونه شرکت درانتخابات ورفتن به پای صندوق های رای ، اعلام حمایت ازاین وآن کاندیدا ، کمک به تداوم ستم و استثمار ، زور و سرکوب ، وبی حقوقی  توده های مردم، کارگران ، زنان، جوانان و اقلیتهای قومی مذهبی ، و محرومان جامعه است . ما - اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان براین باوریم که تحریم انتخابات ونرفتن به پای صندوق های دروغین رأی ، باز پس گرفتن مشروعیت از این نظام و رسوائی اوست . ما باور داریم که مردم باید از این فرصت طلائی بهره گرفته ، این روز را از آن خود کرده ، و با حضور متشکل خود ( معلمان ، کارگران ، دانشجویان ، زنان ، پرستاران ، و  .......) در خیابانها ، برپائی اعتراضات عمومی ، و سر دادن مطالبات ربوده شده شان ، بیش از پیش برشدت تضادهای درونی رژیم افزوده وگام دیگری در راه سرنگونی این نظام بهره کِش ، آزادی کُش ، و مرتجع بردارند . گامی برای رسیدن به نظامی انسانی ، برای تعیین سرنوشت خود به دست خویش .

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

 

زنده باد آزادی

 

زنده باد سوسیالیسم

 

اتحادچپ سوسیالیستی ایرانیان

خرداد ماه 1392  برابر با    ژوئن 2013

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©