Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۲ برابر با  ۲۸ می ۲۰۱۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۲  برابر با ۲۸ می ۲۰۱۳
در اندوه از دست دادن مادر معینی

 

 

در اندوه از دست دادن مادر معینی

 

 

خبر درگذشت مادر معینی، مادر دوست و همکار عزیزمان، رضا معینی ما را هم در اندوه فروبرد. بیست و پنج سال پیش زمانی که مادر معینی در جستجوی رد گم شده پسرش هبت معینی، به خاوران رسید، هرگز تصور نمی کرد که نقشی تاریخ ساز در امر دادخواهی در کشورمان خواهد داشت. مادر معینی از بنیان گذاران مادران خاوران بود. آنها به فرمان سکوت مقامات امنیتی که به تک تک شان صادر شده بود، تن ندادند و خواستار روشن شدن حقیقت شدند. آنها درد و عزای از دست دادن عزیزشان را از حوزه خصوصی فراتر بردند و آن را به یک خواست مهم اجتماعی و سیاسی و به یک اقدام تبدیل کردند.

با شهامتی که در آن روزهای سیاه و خفقان بی همتا بود، آنها نوشتند: " ما سئوال میکنیم: کدام قانون اجازه داده است که حکم اعدام دسته جمعی صادر کنند؟" نوشتند: "ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند."

مادران به تجربه می دانستند که قدم در راه پرخطری گذاشته اند. فشارها زیاد بود و زیادتر شد. ضرب و شتم، بازجوئی، زندان، کنترل و تعقیب و دست آخر تخریب خاوران با بولدوزرهای مامورین حکومتی. بهای سنگینی را آنها برای آشکار گوئی از جنایتی که در قاموس حاکمان تاریک اندیش انکار و تحریف می شود، پرداخته و می پردازند.

در چند ماه گذشته تنی چند از مادران خاوران ما را ترک گفته اند: مادر پرتوی، مادر سرحدی و این بار مادر معینی که تصویر نگاه منتظر و تن رنجورش در خاک خاوران از عکسهای تاریخی و فراموش ناشدنی خاوران بر جا خواهد ماند. آنها تکیه گاه ما بودند و خاطره‌شان هم چنین خواهد ماند.

رضای عزیز، خانواده گرامی معینی و مادران خاوران ما را در غم تان شریک بدانید.

 

همکاران بیداران: اصغر ایزدی، جعفر بهکیش، منیره برادران، میهن روستا، شهلا شفیق و ناصر مهاجر

 

پیام تسلیت

به مناسبت در گذشت بانو عفت مریدی ( مادر معینی((مادرمعینی )

 

با اندوه بسیار باخبر شدیم بانو عفت مریدی (مادرمعینی )، روز جمعه سوم خردادماه ۱۳۹۲ خورشیدی در تهران چشم از جهان فروبسته است. بانو عفت مریدی، زاده ی سال ۱۳۰۸ خورشیدی در خرم آباد لرستان بود ، در روزگار خود، پاره ای محدودیت های فرهنگی روز گار در باره ی کار و فعالیت زنان را بر نتابید و آموزگار شد . فراتر از درس و مشق مدرسه، شوق کتاب و کتابخوانی را در خانه و خانواده برانگیخت. در آغاز دهه ی پنجاه ، دو فرزند جوان، آگاه و مبارز او هبت معینی ( همایون ) و بهروز معینی به دست ساواک دستگیر و شکنجه شدند و تا آستانه ی انقلاب پنجاه و هفت در زندان ماندند . در همه ی این سال ها ، بانو عفت مریدی ( مادر معینی )، همراه و همپای مادران دیگر زندانیان، پشت دیوارها و حصارها و میله های اوین و قصر و قزل قلعه، در دفاع از فرزندان زندانی خود کوشش ها کرد وسختی ها کشید. در نخستین سال پس از انقلاب ، بهروز معینی در حال فعالیت سیاسی- تشکیلاتی، در حادثه ی رانندگی جان باخت و مادر معینی سخت داغدار شد. در سال هزار و سیصد و شصت و دو خورشیدی ، فرزند دیگر او هبت معینی ( همایون) کادر برجسته ی جنبش فدائی و یکی ازرهبران سازمان فدائیان خلق ایران، دستگیر و شکنجه و زندانی شد. سال هزار و سیصد و شصت و هفت ، در آن کشتار بزرگ زندانیان سیاسی به فرمان مستقیم آیت اله خمینی، هبت معینی درصف بزرگ رهروان راه آزادی و عدالت اجتماعی و پیشرفت ایران، جان باخت. در همه ی سال های پس از کشتار و در برابر تلاش های رژیم برای پرده پوشی جنایت ، ترساندن خانواده ها و به فراموشی سپردن خاطره ی جانباختگان، مادر معینی درکنار مادران دیگر جانباختگان، هرگز تسلیم نشد. در جسم، خمیده قامت شد اما در روح و در روان، خدنگ ایستاد. سربلند زیست و سربلند رفت. مادر معینی و مادران خاوران، نماد مادران همه ی زندانیان سیاسی و نماد همبستگی با همه زندانیان و شکنجه دیدگان اند . مادران خاوران نه تنها نماد دادخواهی همه جانباختگان خاوران که نماد دادخواهی درهرگوشه ی ایران و در سراسر ایران هستند. یاد و خاطره ی عزیز بانو عفت مریدی (مادر معینی ) را گرامی می داریم و در گذشت او را به مادران خاوران ، به خویشان و نزدیکان ، به خاطره معینی ، محمد رضا معینی و محمد اعظمی تسلیت می گوئیم و در این اندوه، در کنار آنان هستیم .

 

باقرابراهیم زاده- رسول آذرنوش- احمدآزاد- یوسف اردلان- قادراسکندانی- بانواسکندانی- رضااکرمی- اصغراسلامی- بهمن امینی- منصورانصاری- ایراندخت انصاری- حجت الهامی- رحمت الهامی- ابراهیم آوخ- علی برزو- بیژن برهمندی- فرامرزبهار- حسین بهبودی-سهراب بهداد- محمودبهنام- مهدی پرویز- ژینوس پزشکی- حسین پورجانکی- رضاپورکریمی- احمدپورمندی- علی پورنقوی- محمد پیروزفرد- حیدرتبریزی- فریباثابت- اسفند جاوید- فلورجاوید- مهدی جباری- بابک جزنی- مازیار جزنی- میهن جزنی- عاطفه جعفری- ناهیدجعفرپور- فردوس جمشیدی- شهرزادچگنی- علی اصغرحاج سید جوادی- محسن حرمتی پور- نقی حمیدیان- اسماعیل ختائی- اصغرخرسند- بهروزخسروی- بهروزخلیق- توران دانا- فران دانشگری- بهروزداوودی- مهرداددرویش پور- اکبردوستدار- رضادقتی-منوچهردقتی- مهشیدراستی- سهیل رسولی- نسرین رضائی - ناصر رحیم خانی- عبدالعلی رحیم خانی- هوشنگ رحیم خانی- فرهمندرکنی(اخوی)- مجیدزربخش- مریم سطوت- نسرین سلمانی مظفر- اکبرسوری- بهمن سیاوشان- اکبرسیف- حمادشیبانی- عباس عاقلی زاده- حسن عزیزی- نادرعصاره- مه دی علوی- سرور علیمحمدی- ثریا علیمحمدی- فرزانه عظیمی- حمید عمرانی- طاهره غروی- هبت غفاری- اسفندیارصادق زاده- شهلاصالح پور- نبی صمیمی- جمشیدطاهری پور- مهدی فتاپور- مسعودفتحی- حسن فخاری- احمدفرهادی- ملیحه فرهنگ- ناصرقاضی زاده- قدرت قلی زاده- فیروزقریشی- پرویزقریشی- شهرام قنبری- هایده قهرمانی- رضاکاویانی- مقصودکاسبی- اسفندیارکریمی- بهزادکریمی- سودابه کسرائیان- سیروس کسرائیان- علی کشتگر- رئوف کعبی- حسن گلشاهی- سهیلاگلشاهی- جلیل مبشری- مهنازمتین- مصطفی مدنی- باقرمرتضوی- بهجت محجوبی- عفت محجوبی- محمدرضامهجوریان- عطامحسنی- ضرغام محمودی - پرویزمختاری- منوچهرمختاری- بهروزمطلب زاده- میرشجاع ملکوتیان- مرتضی ملک محمدی- عزت مصلی نژاد- ذبیح موسوی- ناصرمهاجر- امیرممبینی- انورمیرستاری- اشرف میرهاشمی- شیدانبوی- فرهادنعمانی- فرخ نگهدار- داوودنوائیان- حمیدنوذری- پرویزنویدی- شیدان وثیق- مهردادوهابی- علی رضاهادی طلب- شهلاهوشیار

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©