Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۲ برابر با  ۰۸ آوريل ۲۰۱۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۲  برابر با ۰۸ آوريل ۲۰۱۳
‏‎ ‎‏

‎ ‎

«میز گرد نوشتاری»

درباره پنجمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

(20تا 22 سپتامبر) – هلند

 

چند ماهی به روزهای برگزاری پنجمین گردهمایی سراسری باقیست، و این فرصت خوبی است که بتوان به تبادل نظر درباره خواستها و نیز معضلات مبارزه برای آزادی همه زندانیان سیاسی پرداخت. در این تبادل نظرهاست، که دلایل و نظرگاههای گوناگون را درباره ضرورت یا عدم ضرورت پیگیری کشتارهای چندین دهه اخیر و به ویژه سالهای نخست روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی، می خوانیم و یا می شنویم. چنین تبادل نظرهایی است که در روزهای گردهمایی می تواند زمینه را برای بحثهایی جامع تر و نتیجه گیری از آنها فراهم آورد.

 

به منظور دامن زدن به این هم اندیشی ها، این بار با توجه به مشکلات پراکندگی جغرافیایی همه فعالین و علاقمندان، و نیز پرهیز از مطالب طولانی که اغلب به دلیل کمبود وقت و شتاب زندگی روزمره، کمتر امکان تدوین آن برای بسیاری از عزیزان فراهم می شود، این بار راه دیگری را تجربه می کنیم:

برگزاری «میزگردی نوشتاری» درباره پنجمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، که در آن هر کدام از علاقمندان می توانند پاسخ خود را در هر قسمت بنویسند و پس از چند روز، پاسخهای رسیده به صورت یک جمعبندی انتشار بیرونی می یابد. در صورت شرکت فعال تک تک ما، بسیاری از نکات را که سالهاست ضرورت بحث آن در مجمعی وسیع تر وجود دارد، می توان به تبادل نظر وسیع تر گذاشت.

رفقا، دوستان و علاقمندان، می توانند پاسخ خود را از همین طریق ارسال کنند و یا به آدرس مستقیم من پیام بفرستند.

 

همایون ایوانی،

ششم آوریل 2013

 

پرسش نخست:

* آیا برگزاری یادمان ها درباره جانفشانان و جانباختگان زندانهای سیاسی ایران ضرورت دارد؟

 آیا ما سالها موضوعی را دوباره تکرار نمی کنیم؟ چرا گردهمایی سراسری باید کارش را ادامه بدهد؟

 بهتر نیست این کار را تعطیل کنیم و به کارهای مهم تری بپردازیم؟

 

تاریخ انتشار جمعبندی چهاردهم آوریل 201

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©