Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۱ برابر با  ۱۴ ژانويه ۲۰۱۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۱  برابر با ۱۴ ژانويه ۲۰۱۳
گل سرخ و یک ترانه

گل سرخ و یک ترانه

 

اطلاع یافتیم که علی اکبرشالگونی

 از کادرهای مبارز سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) درگذشت

 

کمونیست، زندانی سیاسی دهه خونین، جان بدربرده ازکشتارهای سال 67 و تبعیدی ناکزیر، این گل را می شناسیم . آشنائی مان تاریخی است اگرچه تنی چند از يارانمان دراین «اتحاد»  سعادت آن داشته اند که ازنزدیک با او آشنا باشند. ما به این گل سلام کرده و پاسخ گرفته ایم . دراوین و گوهردشت، بند یک. در آن سال های جهنمی. آنگاه که رازهای مبارزه را رمزگشایی نکرد. سخن نگفت. دلنگران حفظ یارانش بود وچه متین از پس آن برآمد، اگر چه پر بها. چه بسیارند هم بندی هایش که اکنون به مرورِدفتر خاطره ها نشسته اند و ورق می زنند برگ های فصل دادخواهی را دراین دفتر.

دراین اندوه با گرامی خانواده شالگونی، تمامی راه کارگری ها و خانواده بزرگ چپ ایران همدردیم

به یاد او و هزاران مبارز کمونیست سبد سبد گل سرخ و تکرار یک ترانه برای زندگی سازان ، زیبا اندیشان . ترانه ای که یاد و نام اورا همچنان با خود دارد . ترانه ماندگار زندگی .

«اتحاد چپ سوسیالیستی ایران»

سیزده ژانویه دوهزاروسیزده

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©