Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۱ برابر با  ۰۲ ژانويه ۲۰۱۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۱  برابر با ۰۲ ژانويه ۲۰۱۳
گزارش مراسم شب همبستگی‌ با کارگران زندانی در تورنتو

 

گزارش مراسم شب همبستگی‌ با کارگران زندانی در تورنتو

 

امسال برنامه شب همبستگی‌ با کارگران زندانی در شرایطی برگزار شد که رضا شهابی  صندوقدار و عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران در اعتراض به وحشیگری‌های زندانبانان  جمهوری اسلامی ، ازروز ۲۸ آذرماه دراعتصاب غذا به سر می‌‌برد، ستار بهشتی‌ و جمیل سویدی در زیر شکنجه جان باخته و خانوادها‌ی این عزیزان از نان آوران‌شان محروم شدند، دریورش شبانه به منزل فعالان "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" در شهربوکان پنج تن از آنان به نام های: جمال ميناشيری، ابراهيم مصطفی‌پور، قاسم مصطفی‌پور، هادی تنومند و محمد کریمی دستگیر شدند، پدرام نصراالهی ممنوع الملاقات شده و شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگری  هنوز در زندان هستند.

 

ولی‌فریادهای نان و آزادی نه‌‌ تنها خاموش نشده، بلکه روز بروز همه گیرتر ورسا تر هم شده. 

 

 

در مراسم  شب همبستگی که به دعوت  کمیته حمایت از مبارزات کارگری ایران - کانادا در تاریخ ۲۸ دسامبر برگزارگردید، بیش از ۱۷۰ نفرشرکت داشتند.

 

در محل مراسم، میز اطلاعاتی با تصاویری از رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، علی نجاتی، فریبرز رئیس دانا، رسول بداغی، محمد جراحی وشماری دیگراز رهبران و فعالین کارگری، و اطلاعیه های کمیته  مورد توجه وبازدید شرکت کنندگان قرارگرفت.

 

در ابتدای برنامه فرزانه زلفی به میهمانان خوشامد گفت و طی سخنانی اظهار داشت:

 

"چه شور و شوقی برپاست اینجا و امشب!

 

ما جمعی داوطلب با همکاری و پشتیبانی شما دوستان، روزها وهفته هاست که به پیشوازش رفته ایم.

 

در گیری زندگی، کار، پرداختی ها، بچه ها، مدرسه و درس، دکتر و درمان...... مجالی برای دیگران باقی نمی گذارد. اما ما یاد گرفتیم که برخلاف جریان آب هم می توان هم شنا کرد. چون این درد مشترک را سا لهاست که حس کرده ایم و نیک می دانیم:

 

چو عضوی بدرد آورد روزگار

 

دگر عضو ها را نماند قرار

 

ما با کما ل خوشحا لی و با صفای قلبی در خدمت شمائیم و کوشیده ایم در حد امکان شرائط راحتی و آسایش عزیزانمان را فراهم سازیم.

 

امشب رضا شهابی نهمین روز اعتصاب غذای خود را در اعترا ض به رفتار زندانبا بان با او و در اعتراض به عدم توجه حا کمین به وضع سلامتی اش بسر می رساند. ایرانیان آزادمنش وسازمان های مدافع حقوق کارگران در سراسر جهان به پشتیبانی از کارزار آزادی رصا شهابی برخاسته اند.

 

امسا ل ما با روحیه بهتر و با انرژی بیشتری کار کرده ایم. چون آنها زن و مرد، کارگر ودانشجو، روشنفکر و معلم و وکیل در برابر زندان بانان ایستادگی کردند و در شرائطی نا مساوی سیاست مشت در مقابل مشت را در برابر ستمگران و شکنجه گران به پیش بردند .

 

نسرین ۴۹ روز اعتصاب را به پیروزی رساند. او برای حق دخترش و دیگر کودکان برخاست و به قانون ارتجا عی قرون وسطا ئی آزار خانواده زندانی اعتراض کرد.

 

ایستا دگی ستار بهشتی در برابر شکنجه گران تا حد فدا کردن جانش و طنیین فریاد خشم مادر و خواهرش در سراسرجهان، مقاومت کارگران زندانی در تمام زندان ها  همه وهمه ما را بیشتر انرژی و امید بخشیده.

 

امسال سال ویژه ایست چون فرادستان با کوته نظری تاریخی خود، تصمیم دارند بحران ساختاری سرمایه را که جهان را به ورشکستگی ومحیط زیست را به تباهی کشیده، با اخراج کارگران و پائین کشیدن سطح مزد و قطع امکا نات اجتماعی به خیا ل باطل خود پشت سر گذارند. اما مقا ومت تنها محدود به  زندان ها نیست. نود ونه در صدی ها همه جا در حا ل برخاستنند و خیابان ها و میدان ها را یکی پس از دیگری اشغا ل می کنند.

 

آ نچه ته صندوق ما از در آمد امشب می ماند و همه کمک هائی را که شما عزیزان می کنید برای خانواده های نیازمند کارگران زندانی ارسا ل خواهیم کرد. کمکی است کوچک ولی با ارزش و نشانه ایست از همبستگی طبقاتيمان.

 

دوستان عزیزم هیچیک از شما مهمان نیستید، خانه خانه همه است، متعلق به جمع دل شوریدگان است که دلش برای هم نوعا نشان نیز می تپد و غم وشادی خود را بادیگران تقسیم می کند.

 

چه زیباست باهم بودن، غم یکدیگر را خوردن، دوست داشتن، عشق ورزیدن و شادی امشب را با آنهائی که در سخت ترین شرائط از پشتیبانی ما خوشحا ل می شوند تقسیم کردن! “

 

از نکات شایان توجه، مشارکت فعال و صمیمانه جوانانی بود که وقت و انرژی خود را بهِ عنوان مجریان برنامه، مسئول فنی‌ و پخش موسیقی در اختیار برنامه گذشته و همراه با  نغمه‌های دل‌ انگیز شهروز و صدای گرم فواد به مراسم سرزندگی وشادابی ویژه‌ای بخشیدند.

 

در طی‌ مراسم از نشریه شهروند و ماهنامه روشنگر برای همکاری و حمایت بی‌ دریغشان قدردانی‌ به عمل آمد.

 

عواید حاصله ازقرعه کشی جوایز اهدایی هم به صندوق کمک های مالی  واریز شد.

 

 

کمیته حمایت از مبارزات کارگری ایران- کانادا

 

۳۱ دسامبر ۲۰۱۲

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©