Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۱ برابر با  ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۱  برابر با ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی درایران و

 

اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی درایران و....و جهان

 

زندان یکی از ابزارهای سرکوب جوامع طبقاتی است و بخشی از عناصر آگاه و معترض این جوامع بعنوان زندانیان سیاسی در تمامی کشورهای سرمایه داری به گروگان گرفته می شوند و تحت شدید ترین شکنجه ها و غیر انسانی ترین رفتارها از طرف زندانبانان؛ این سگان درنده و دست آموزبه کارگمارده شده در اردوگاههای مرگ، قرار می گیرند.

 

مقاومت ومقابله زندانی با قوانین سرکوبگرانه و مجریانش، کشا کش کهنه ای بین سرکوبگران و سرکوب شدگان همه اعصار است وحکایت دیروز و امروز و فردا نیست و تا محو سیستم طبقاتی و...و زندان، درپی تلاش متحدانه و آگاهانه تمامی  نیروهای منفرد و متشکل طبقاتی و اجتماعی این مقابله و مقاومت ادامه خواهد داشت.

 

زندانی سیاسی در زندان ، دارای محدود ترین ابزار مقابله با دشمن سرکوبگر و رساندن صدای زخمی خود به خارج از زندان است . اعتراضات و اعتصابات بویژه اعتصاب غذا (بعنوان برجسته ترین و خونین ترین مرحله) این مقاومت و مبارزه است که زندانی عزیزترین سلاح خود که همانا جانش است را برای رسیدن به خواسته های انسانی اش بکار می برد.در طول تاریخ انسانهای بسیاری صدای فریادشان را با جان شیرینشان به گوش دیگران رسانده اند. تازه ترین نمونه آن ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی که تنها برای اندیشیدن به بند کشیده شد و در زیر شکنجه امر بران سرمایه کشته شد تا صدای فریادش بگوش انسانهای دردمند و آزاده برسد.

 

امروز که در چهارگوشه جهان اکثریت نیروهای کار و زحمت و... دانش برای احقاق حقوق انسانی اشان به پا ایستاده اند!امروز که زندانهای سرمایه مملو از زندانیان مبارزو مقاوم است!امروز که بیش از هر دوره ائی، جهان در محاصره ارتش های مهاجم و اشغالگراست و هر صدای و اقدام  آگاهانه و آزادیخواهانه ائی را با مهر تروریسم به خاموشی می کشند!امروز که در اکثریت جوامع نیروهای آگاه طبقات را با زر و زور و تزویر به سکوت کشانده اند! امروز که اکثریت رسانه ای جهانی با سکوت در مقابل این جنایات به تحمیق عمومی می پردازند و از انتشار واقعئیات کوتاهی می کنند......

میتوان و می بایست که پژواک دهنده فریاد تمامی زندانیان سیاسی و انقلابی در سراسر جهان باشیم.زندانیانی از هر نژاد و قوم وجنسیت،در زندانهای ایران که تاکنون بارها دست به اعتصاب غذا زده اند و در هرکجای دنیا که به بند کشیده شده اند.

 

میتوان و می بایست پژواک دهنده فریاد رسای ۷۰۰ زندانی سیاسی کرد در ترکیه باشیم که بیش از ۶۳ روز است در اعتصاب غذا به سر می برند وهزاران تن دیگر درخارج از زندان در همبستگی با آنان به اعتصاب غذا روی آورده اند و تا کنون یکی از آنها در این راه جان باخته است، باشیم.

در اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی ،در هر کجائی که هستیم ،فریاد بلند هزاران زندانی سیاسی کرد، ترک، فلسطینی ،ایرانی ، افغانی و ...را میتوان و می بایست مشترکا با نقد ونفی زندان ، شکنجه و... اعدام ، به گوش جهانیان برسانیم !

و به سهم آگاهی و توانائی خود، همگام با میلیونها انسان درگیر دررنج استبداد استثمار ، نقطه پایانی بر این دوران سیاه جنایات ضد بشری بگذاریم.

 

زندانی سیاسی به قدرت توده ها آزاد باید گردد

زندان، شکنجه ، اعدام ملغا باید گردد

نابود بادسرمایه داری جهانی و اقمارش

سرنگون بادکلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

 

گفتگوهای زندان

جمعی از فعالین چپ، سوسیالیست و کمونیست

۱۳ نوامبر ۲۰۱۲

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©