Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ برابر با  ۱۰ اگوست ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱  برابر با ۱۰ اگوست ۲۰۱۲
دوستان راه کارگری سلام

نامه زیراز سوی مهدی اصلانی برای سایت ما ارسال شده است که عینا" درج می شود. انتظار این است که نویسنده مقاله مورد اشاره با ایشان تماس گرفته و ادعای خود را اثبات کند.

سایت راه کارگر

 

دوستان راه کارگری سلام. به تازه گی در سايت [سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)]  و نیز  "سایت خبری راه کارگر" نوشته ای از خانم سیمین محمودی؟ که هویتش بر من نادانسته می باشد منتشر شده است. این (خانم؟) در زیرنویس نوشته شان جهت اثبات هویتِ مستعار خود و تاًئید اعدام برادرشان در مرداد ماه سال شصت و یک  من و آقای مهدی خانبابا تهرانی را شاهد مدعایشان ذکر کرده اند.[چرا من و مهدی تهرانی؟ احتمالا برای هم قافیه کردن نام کوچک مان که هردو مهدی است] از آن جا که من چنین شخصی را با چنین هویتی نمی شناسم بر اساس حدسیات خود با چندین تن از فعالین سیاسی شهر و رفقای مشترک مان در فرانکفورت از جمله منیره برادران. شهرزاد و ... نیز آقای مهدی تهرانی تماس واز آن ها جویای هویت نویسنده متن شدم که تمامی ایشان از هویت نویسنده اظهار بی اطلاعی کردند. کسانی از فعالین سیاسی مرا مورد پرسش قرار داده اند. کنجکاوی من نسبت به دانستن هویت واقعی نویسنده نه به جهت محتوای نوشته شان که تنها و تنها به دلیل آوردن نام من توسط ایشان بود و این که به جهت اخلاقی ایشان مؤظف بودند دست کم کسانی که به عنوان شاهد از ایشان نام برده اند را در جریان اقدامشان قرار می دادند. نمی خواستم چون کامنت بازان حرفه ای غائله درست کنم. شاید پرسش اصلی شما دوستان اکنون این باشد که این همه را به ما چه دخلی دارد؟ تصور می کنم دست کم هویت واقعی نویسنده به قاعده باید برای شما دوستان دانسته باشد و یا از کانالی مطمئن نوشته را دریافت کرده باشید. تقاضا و خواهش من از شما دوستان آن است که مضمون این نوشته کوتاه را با نویسنده محترم، خانم؟ یا آقای سیمین محمودی؟ درمیان بگذارید. یا من را به ایشان وصل نمایید یا ای میل من و نیز شماره تلفن ام را که زیر همین یادداشت سنجاق شده است خدمت ایشان اعلام تا در صورت مورد پرسش قرار گرفتن جهت تاًیید گفته های ایشان هویت ایشان را دانسته باشم. چون به قاعده فرض بر ایشان آن است که من باید ایشان را بشناسم لذا دانستن هویت واقعی شان نباید افشای خبری اطلاعاتی باشد و البته این پرسش که اگر کسی در این فاصله از من بپرسد ایشان را می شناسی؟ یا از هویت برادر اعدامی شان سئوال کنند پاسخ من منفی خواهد بود، آن چنان چه به کسانی که تاکنون مرا مورد پرسش قرار داده اند این گونه پاسخ داده ام. با صمیمیت و حرمت

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©