Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۱ برابر با  ۲۲ جولای ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :يكشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۱  برابر با ۲۲ جولای ۲۰۱۲
تشدید فشارهای نژادپرستانه علیه مهاجران افغانستانی

 

تشدید فشارهای نژادپرستانه علیه مهاجران افغانستانی

 

در چند هفته ي اخير هم زمان با بالا گرفتن فشارهاي اقتصادي و بحران بيكاري ها، تهاجم به كارگران افغان و ايجاد محدوديت براي آنان افزايش يافته است. در خبري شنيده مي شود كه مسوولان استان مازندران از ورود افغان ها به اين استان جلوگيري كرده و در خبر ديگر كارگران اهل افغانستان كه براي شهرداري مشغول به كار بودند، توسط پليس تهران دستگيرشده اند تا اوراق آنها را بررسي شود و احيانا اگر عده اي از آنان " غيرقانوني"!؟اند، اخراج شوند.

هم زمان در برخي موارد ازورود آنان به پارك ها جلوگيري شد و در شهرهايي همانند يزد به بهانه ي تجاوز و قتل دختر ايراني به دست يك مهاجر، كارگران و زحمتكشان اين كشور جنگ زده كه براي كار و گذران روزي به مردم ما پناه آورده اند، مورد تهاجم قرار گرفتند.

سال هاست گروهي از مردم افغانستان ‌با درد و رنج و زحمت در ايران  كارهاي شاق و طاقت فرسا را تحمل مي كنند وهرچند كه زندگي سخت وپر مشقتي دارند و بارها از طرف نيروهاي انتظامي دستگير و به مرز ها عودت داده شده اند اما به دليل شرايط وحشتناك جنگ و زندگي در افغانستان بار ديگر، از طرق مختلف، براي كار و به دست آوردن لقمه نان بخور و نمير و نجات خانواده خودشان از فقر و گرسنگي  به ايران باز مي گردند .

در ميان آنان كارگراني هستند كه بيش از دو تا سه دهه است كه در ايران زندگي مي كنند، در اينجا ازدواج كرده وصاحب فرزند شده اند، اما كودكان آنان به بهانه ي نداشتن شناسنامه و اوراق هويت از تحصيل محرومند و به بهانه ي نداشتن اوراق هويت و مجوز كار مورد انواع اخاذي ها قرار مي گيرند و صاحبان سرمايه نيز نيروي كار ارزان آنان را به شديد ترين وجه استثمار مي كنند.

همه ي اينها درحالي كه در استان هايي مانند خراسان يا ساير استان هاي مرزي از سرمايه داران افغان دعوت مي شود همراه با شركاي ايراني شان به استثمار نيروي كار بپردازند و مقامات محلي قول هر گونه همكاري و مساعدت را به آنان مي دهند.

كانون مدافعان حقوق كارگر كه بنا بر منشور خود دفاع از كارگران و زحمتكشان را در همه ي زمينه ها وظيفه ي خود مي داند، خواهان حقوق برابر براي زنان، كودكان وكارگران مهاجر افغانستان در ايران است وداشتن يك زندگي شرافتمندانه، را حق مسلم آنان مي داند.  حق تحصيل، بهداشت،‌ كار مسكن مناسب از حقوق اوليه تمام انسانهاست و هر گونه اجحافي به اين مهاجران را محكوم مي كند.

نبايد فراموش شود تا زماني كه مساله جنگ و اشغال نظامي اين كشور ادامه دارد، مهاجرت انتخاب ناگزير بسياري از مردم جنگ زده افغانستان است.

كانون مدافعان حقوق كارگر

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/07/blog-post_22.html

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©