Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۱ برابر با  ۰۵ جولای ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۱  برابر با ۰۵ جولای ۲۰۱۲

 

 

 

حملات نژادپرستانه علیه

 شهروندان افغانی

در ایران اعتراض کنیم!

 

روز دوشنبه 5 تیرماه حملات نژادپرستانه  و از پیش برنامه ریزی شده ای  تحت حمایت نیروهای امنیتی، به مهاجرین افغانی ساکن شهر یزد انجام گرفت. حمله کنندگان با وحشی گری تمام به شهروندان افغانی ها هجوم بردند، خانه های آنان را آتش زدند، و گروهی را با چماق و سنگ و پاره آجرمورد هدف قرار دادند. در نتیجه این عمل جنایت کارانه، تعدادی ازشهروندان افغانی ها از جمله زنان و کودکان مجروح شدند و  خانه های بسیاری از آنان طعمه حریق شد. گزارش ها حاکی است که بسیاری از افغان های مقیم یزد از ترس جان خود در خانه های آشنایان مخفی شده اند و یا به بیابان ها فرار کرده اند.

 

در جنایتی دیگر در روز سه شنبه  6 تیر ماه، گروهی از افغانی های مقیم ایران که قصد مهاجرت به ترکیه را داشتند، مورد تیر اندازی نیروهای انتظامی رژیم جمهوری اسلامی  قرار گرفتند. بر اثر این تیر اندازی  18 نفر از آنان در دم کشته و 5 نفر به شدت زخمی شدند. این واقعه در روستای چهارستون از توابع سلماس روی داد.

 

وقایع اخیر ادامه و ماحصل اتخاذ سیاستهای نژادپرستانه علیه مهاجرین افغانی توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران است که به ویژه در چندین ماه گذشته بر شدت و ابعاد ضد انسانی آن افزوده شده است. بر اساس این سیاست هم اکنون اقامت افغانی ها در 40 شهر کشور ممنوع شده است. در سایر مناطق ایران نیز زندگی خانواده های افغانی را سیاه کرده اند. از جمله در استان فارس، مقامات دولتی از رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی خواسته اند که از جابجایی مسافران افغانی که برگ اقامت ندارند، خود داری کنند. نانوایی ها از فروش نان به افغانی های بدون برگ اقامت منع شده اند. حتی به سایر شهروندان استان اختیار داده شده که جلوی افغانی ها را بگیرند و از آنها برگ اقامت بخواهند. رژیم جمهوری اسلامی آپارتاید شدیدی را علیه مهاجرین افغانی به پیش میبرد.

 

در شرایط تعمیق بحران اقتصادی و گسترش بیکاری و افزایش سرسام آور قیمت ها، رژیم اسلامی می کوشد با بر جسته کردن حوادث معین و با دامن زدن به تمایلات نژادپرستانه، اذهان عمومی را از علل واقعی مشکلات اجتماعی و اقتصادی منحرف کرده و کارگران و مهاجرین افغانی را مسبب مشکلات موجود در جامعه از جمله  وجود بیکاری گسترده معرفی نماید . محمد رضا رحیمی، مشاور احمدی نژاد، بی شرمانه می گوید که کارگران افغانی عامل بیکاری جوانان در ایران هستند.

 

نژادپرستی و خارجی ستیزی سیاستی شناخته شده در جهان است. فاشیست ها، ناسیونالیست های افراطی، دست راست ترین و مرتج ترین جریان های سیاسی در کشوهای مختلف به ویژه در دوره  بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، مهاجرین و کارگران خارجی را عامل  معضلات و مشکلات مردم معرفی می کنند و به آنان یورش می برند.

 

 اکثریت بزرگی از افغانی های مقیم ایران را خانواده های کارگری  تشکیل می دهند.  کارگران افغانی  محروم ترین بخش طبقه کارگر در ایران  هستند.  آنان همدوش با دیگر کارگران اما در شرایط بدتر و بدون بر خورداری از حداقل حقوق کارگری، در کارگاه ها، کارخانه ها، مزارع، آجر سازی ها، بخش ساختمان و سایر بخش های تولیدی و خدماتی کار کرده اند، عرق ریخته ا ند، استثمار شده اند و ثروت تولید کرده اند. سود و ثروت تولید شده توسط کارگران افغانی  دهها بار بیش از  مزد بخور و نمیری است که دریافت داشته اند.

 

حملات نژاد پرستانه علیه مهاجرین افغانی و سلب ابتدایی ترین حقوق انسانی آنان بخشی از سیاست های رژیم اسلامی علیه کل مردم ایران است. سرکوب و کشتار افغانی ها توسط رژیم اسلامی  از سرکوب عمومی کارگران و زحمتکشان توسط این رژیم ضد انسانی جدا نیست . نیروهای انتظامی که به کارگران افغانی در مرز ترکیه شیلک کردند و آنان را به قتل رساندند ، بخشی از همان نیروهای سرکوب گری هستند که  در سال 1382  کارگران خاتون آباد را به گلوله بستند و کشتند . دسته های اوباشی که در یزد خانه های افغانی ها را آتش زدند از قماش همان هایی هستند که به مجمع عمومی کارگران سندیکای شرکت واحد  حمله بردند و زبان اسانلو را بریدند. اینها که اینگونه به جان و خانه مردم یورش میبرند از جنس همان نیروهایی هستند که که شبانه به خوابگاه دانشجویان یورش بردند،  دانشجویان را لت و پار کردند و خونشان را ریختند . اینان از جنس همان  لباس شخصی هایی هستند که با قمه و زنجیر به  تظاهرات مسالمت آمیز مردم هجوم بردند، آنان را زدند، مجروح کردند و به قتل رساندند. اینان همانانی هستند که به روی زنان اسید پاشیده اند. رژیمی که اکنون افغان کشی و پاک سازی قومی را  در دستور کار خود قرار داده، رژیم آدم کشی است که اعدام،  کشتار و قتل هزاران تن از مخالفان  سیاسی را  در پرونده جنایت بار خود دارد.

 

باید با  سرکوب و کشتار  برنامه ریزی شده افغانی های مقیم ایران توسط این رژیم کارگر ستیز، زن ستیز،  ضد انسان و ضد آزادی  مقابله کرد .  باید در برابر این سیاست جنایت کارانه  ایستاد و از حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان افغانی از جمله حق برابر شهروندی آنان حمایت کرد.  ما از همه  کارگران، نهادهای کارگری، تشکل های آزادی خواه و برابری طلب و نهادهای مدافع حقوق بشر و انسانهای آزادی خواه می خواهیم که به سرکوب وکشتار شهروندان افغانی توسط این رژیم آدم کش اعتراض کنند.

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 

4 ژوئیه 2012

 

info@workers-iran.org

http://www.etehadbinalmelali.com

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©