Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ برابر با  ۳۰ آوريل ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱  برابر با ۳۰ آوريل ۲۰۱۲
1may1391

 

قطعنامه چند تشكل مستقل جنبش کارگری ایران به مناسبت روز جهانی کارگر سال ۹۱

 

اول ماه مه ۲۰۱۲، مصادف با ۱۲ اردیبهشت ۹۱، روز جهانی کارگر و روز اتحاد و همبستگی بين المللی کارگران ، برای بیان خواست ها و مطالبات این طبقه ، جهت بهبود وضعیت زندگی آنان ، رهایی از مشقات و نابرابری های نظام سرمایه داری و برپایی دنیایی عاری از ستم و استثمار طبقاتی است.

 

پيام  روز جهانی کارگر ، در اول ماه مه ، این است که کارگران در سرتاسر جهان، فارغ از نژاد ، ملیت ، زبان  و مذهب ، یک طبقه ی واحد جهانی هستند زیرا همگی در یک چیز مشترکند :آنان با فروش نیروی کار خود به صاحبان سرمایه در قبال دریافت مزد امرار معاش میکنند و  نقش اصلي در تولید همۀ ثروت های مادی و معنوی جامعه را دارند .

روز جهاني كارگر امسال در شرايطي برگزار ميشود كه در سطح جهان كارگران بسياري فرياد بر ميآورند كه "ما 99 درصد افراد جامعه و توليد كننده ي ثروت هاي جامعه هستيم و بايد براي كسب مطالبات خود بر عليه نظام سرمايه داري مبارزه كنيم." ما كارگران جهان همگي از اين مبارزات پشتيباني ميكنيم و اعلام ميكنيم كه : کارگران به عنوان اکثریت افراد جامعه ، اگر متحد باشند و به تشکل های مستقل و متکی به نیرو و ارادۀ خویش اتکا کنند، و آن را با دانش و آگاهی طبقاتی همراه سازند، این قابلیت و توانایی را دارند که علاوه بر بهبود شرایط کار و معیشت خویش، براي محو نظام طبقاتی تلاش و مبارزه كرده و ایجاد جامعه ای آزاد، برابر و انسانی را مد نظر قرار دهند .

امسال ، کارگران مراسم اول ماه مه  را در شرایطی برگزار می کنند که نظام سرمایه داری، برخلاف تبلیغات قلم به دستان و توجیه گران این نظام كه سعي ميكنند اين نظام را تنها نظم ممكن براي ادامه حيات بشريت وانمود كنند، همچنان و بيش از پيش در بحرانی عمیق و همه جانبه دست و پا می زند و برای خلاصی خود از این بحران ، به هر دستاویزی چنگ می اندازد .

سرمایه داری البته در سطح جهانی و داخلي تلاش می کند تا در جهت تأمین سود های هنگفت و نجومی خویش ، حتی الامکان  بار این نابسامانی، فشار و بحران را بردوش کارگران بیندازد و فقر و بی حقوقی بی حد و حصری را به این طبقۀ مولد جامعه تحمیل نماید .

 

به دنبال بحران سرمايه داري و در آغاز سال 91، اخراج و بيكارسازي هاي گسترده كارگران، و عدم امنيت شغلي ابعاد بيشتري به خود گرفته است و كارگران با مبارزات برحق خود، هر روز بيش از پيش با اعتراضات دسته جمعي سعي در مقابله با اين موج اخراج و بيكارسازي خواهند كرد. تورم و گراني بيسابقه، توان كارگران براي خريد مايحتاج اوليه را به كلي از بين برده است. حداقل دستمزد تعيين شده توسط نهاد سرمايه داري شورايعالي كار، به مبلغ 389700 تومان در ماه كه مبلغي در حدود يك چهارم زير خط فقر است، نشان دهنده اين است كه سرمايه داري ميخواهد با دادن كمترين مقدار دستمزد و تحميل استثمار بيشتر به كارگران همچنان بار بحران را بر دوش كارگران انداخته و سود خود را تضمين كند. در حالي كه نرخ تورم توسط اتاق بازرگاني 40 درصد و توسط مجلس 20 درصد اعلام شده، حداقل دستمزد كارگران را بر اساس نرخ تورم 18 درصد افزايش داده اند كه به هيچ وجه تناسبي با مخارج حداقل هاي زندگي كارگران ندارد. اين مقدار دستمزد، تنها و تنها نابودي كارگران و خانواده هايشان را به دنبال خواهد داشت و نتيجه اي جز بدبختي و فقر و فلاكت و خانه خرابي براي اين اكثريت مولد جامعه به بار نخواهد آورد.

اقدام به حذف يارانه ها كه باعث ايجاد تورم و بيكاري و  ايجاد گراني در هزينه هاي زندگي كارگران شده است اكنون ماهيت اصلي خود را براي عموم كارگران نشان داده است. رواج بيشتر شركت هاي پيمانكاري و رواج كارهاي با قرارداد هاي يك ماهه، موقت و سفيد امضا و عدم امنيت شغلي از جمله ديگر اقدامات سرمايه داري براي ايجاد فشار بيشتر بر كارگران و تضمين منافع خودشان است. اقدامات و مبارزات پيروزمندانه كارگران در پتروشيمي هاي ماهشهر و تبريز بر عليه شركت هاي پيمانكاري از موفقيت هاي  قابل تكرار توسط ديگر كارگران ايران است. همچنين اقدام براي تغييرات در قانون كار براي نفع هر چه بيشتر سرمايه داران از جمله اقداماتي است كه قطعا بيش از پيش باعث اعتراضات كارگران خواهد شد. اين سياست ها كه تنها براي تامين منافع سرمايه داري داخل و همراه شدن با نسخه ها و روش هاي سرمايه داري جهاني است اكنون علاوه بر ايران در ديگر نقاط جهان كه با عناويني چون رياضت اقتصادي اجرا ميشود باعث اعتراضات روزافزون كارگران شده است.

 

در سطح جهان از جمله در آمريكا و اروپا شاهد اعتراضات و جنبش هاي گسترده ي طبقه ي كارگر، همچون جنبش اشغال وال استريت، اشغال خيابان ها، جنبش 99 % و اعتصابات و اعتراضات گسترده ي ديگري بر عليه نظام سرمايه داري بوده ايم. كارگران اين كشورها به درستي اعلام ميكنند كه آنها اكثريت افراد جامعه هستند كه تمامي ثروت هاي جامعه را توليد ميكنند و خواهان اين هستند كه به حق و حقوق و مطالبات خود دست يابند. اين اقدامات نويد بخش و پرشور طبقه ي كارگر در اين كشورها بايد با تقويت و يا ايجاد تشكل هاي مستقل و طبقاتي كارگران همراه شود و بيشتر و بيشتر از حالت اعتراضات بدون نقشه و هدف بيرون بيايد. كارگران اين كشورها كه از فساد و سازشكاري اتحاديه هاي و نهاد هاي كارگري موجود به ستوه آمده اند بايد به نيروي خود دست در كار ايجاد تشكل و نهاد ها وسازمان هاي مستقل خود شوند. اين كارگران و نيز كارگران در كشورهاي عربي و شمال آفريقا كه در كشورشان بر عليه ديكتاتوري هاي حاكم در آن كشورها قيام شده است بايد بتواند با برنامه و هدف و اتحاد سازمان يافته و با قدرت و آگاهي بيشتري عليه نظام هاي سرمايه داري مبارزه كنند و هر چه بيشتر در جهت تامين منافع خود اعم از منافع اقتصادي و نيز كسب آزاديهاي دموكراتيك وسياسي موفق شوند.

در شرايطي كه سرمايه داري در سطح جهان براي حفظ بقاي سياسي خود دست و پا ميزند، همچنين با اقدام به تحريم و تلاش براي جنگ افروزي در پي كسب سود بيشتر و به هرز بردن نيروي مبارزاتي طبقه ي كارگر است. كارگران ايران و جهان به عنوان اولين قربانيان جنگ، در صف اول مبارزه عليه جنگ طلبي خواهند بود زيرا به خوبي ميدانند كه اين تحريم ها و هر گونه بهانه دادن براي جنگ و نيز هرگونه تهديد و اقدام به جنگ تماما در خدمت طبقه سرمايه داري داخلي و خارجي و براي فرار از بحرانهايش، كسب سود از اين طريق و سهولت سركوب كارگران و نيز سرگرم و مشغول كردن اذهان كارگران است.

اخراج و بيكارسازي و عدم امنيت شغلي، تعيين حداقل دستمزد به اندازه ي يك چهارم زير خط فقر توسط نهاد سرمايه داري شورايعالي كار،گراني طاقت فرسا و تورمي كه امان از كارگران بريده است،هجوم و تك تازي شركت هاي پيمانكاري، بسط و رواج قراردادهاي موقت و سفيد امضا و افزايش رواج كارهاي بدون قرارداد،تعطيلي كارخانجات،حذف يارانه ها، ستم و بيحقوقي مضاعف بر زنان، كار كودكان، حقوق هاي معوقه ، شرايط معيشتي وخيم بازنشستگان، ناكارامد بودن بيمه ها، دستگيري و حبس كارگران و فعالان كارگري و سركوب هرگونه اقدام كارگران براي برپايي تشكل هاي خود ساخته و مستقل ،عدم آزادي بيان و هرگونه آزادي فعاليت هاي سياسي، عدم آزادي تحزب، اجراي احكام ضد انساني اعدام،همه و همه نشان از تحميل بي حقوقي هاي بيشتر به طبقه ي كارگر و نشان دهنده ي ماهيت نظام سرمايه داري است.

 

ما كارگران در مقابل اين وضعيت ضد انساني و گسترش عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حيات و هستي ما را به تباهي بكشانند . ما توليد كنندگان اصلي ثروت و نعمت در جامعه هستيم. داشتن يك زندگي انساني و مطابق با بالاترين استانداردهاي حيات بشر امروز، حق مسلم ماست و ما براي تحقق آن تمامي موانع پيش روي خود را با برپايي تشكل هاي مستقل از دولت و كارفرما و با اتكا به قدرت همبستگي مان از سر راه خويش بر خواهيم داشت .

در این راستا ما تشكل هاي امضا كننده زير، ضمن محکوم کردن هر گونه تهاجم به مراسم های اول ماه مه و تاکید بر لزوم تشكل يابي و اتكا به دانش طبقاتي و نيروي سازمانيافته ي كارگران، به طو ر یکپارچه و متحد ، مواضع و مطالبات زیر را به عنوان حداقل خواست های خود در سال 91 اعلام می کنیم و براي تحقق فوری آن به صورت هر چه متشكل تر مبارزه خواهيم كرد : 

 

1ــ در حالي كه خط فقر اعلام شده توسط نهاد هاي رسمي بيش از يك ميليون و سيصد هزار تومان در ماه است ،حداقل دستمزد اعلام شده از سوي شوراي عالي كار(389754  تومان ) كه با معيار نرخ غير واقعي تورم به مقدار 18 %،محاسبه شده، تحميل مرگ تدريجي برميليون ها خانواده كارگري است.ما ضمن رد روش سه جانبه گرايي و تعيين دستمزد توسط شوراي عالي كار، خواهان مبارزات متحد و سازمانيافته ي كارگران براي افزايش دستمزد ها و براساس اعلام نظر آنان از سوي نمايندگان واقعي و منتخب آنان در تشكل هاي مستقل كارگري و از طريق اعمال نيروي طبقاتي آنان هستيم.

 

2ــ ما كارگران ضمن مقابله با موج اخراج و بيكارسازي و عدم امنيت شغلي كه سرمايه داري براي طبقه كارگر ايجاد كرده است، خواهان اقدامات دسته جمعي و متحد همه ي بخش هاي كارگري عليه اين وضعيت هستيم. لازم است كه ما كارگران، هر گونه مبارزه و تلاش براي خنثي كردن هرچه بيشتر اخراج و بيكارسازي و نيز تلاش براي بازگشت به كارمان را به شيوه ي جمعي و سازمانيافته انجام دهيم.

 

3- ما خواهان لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء و كارهاي بدون قرار داد و خواهان حذف شركت هاي پيمانكاري هستيم كه تنها نتيجه ي اين وضعيت، عدم امنيت شغلي، دستمزد كمتر براي كارگران، حذف يا ناتمام بودن وضعيت بيمه، سود بيشتر براي سرمايه داري و استثمار و فشار بيشتر براي كارگران است. ما از كارگران شركت هاي پيمانكاري و از كارگراني كه با قراردادهاي موقت مشغول به كار ميشوند و نيز از كارگران اخراجي ميخواهيم با ايجاد تشكل هاي خود دربرابر اين وضعيت به مبارزه بپردازند.

 

4ــ حذف يارانه ها كه باعث ايجاد تورم و گراني شده است بيشترين ضرر و زيان را به كارگران وارده نموده و  چیزی جز فلاکت و خانه خرابی بیشتر برای کارگران و تودۀ محروم مردم به ارمغان نياورده است .ما كارگران خواستار توقف مرحله ي دوم حذف يارانه ها بوده و  خواهان اقدامات سازمانيافته ديگر هم طبقه اي هايمان بر عليه اينگونه اقدامات هستيم.

 

5- ما اقدامات اخير براي تغييرات در همين قانون كار نيم بند را که تحت عنوان " اصلاحیه ی قانون کار" در دست اجراست را محكوم نموده و اعلام ميكنيم اين تغييرات هدفي جز تامين هرچه بيشتر منافع سرمايه داران ندارد.كارگران بدون شك با اتحاد و همبستگي عليه اين سياست ها و اقدامات ضد كارگري خواهند ايستاد.

 

6- ما كارگران ايران، ضمن حمايت و اعلام پشتيباني از اعتراضات، اعتصابات و اقدامات كارگران در كشورهاي ديگر از جمله در اروپا و آمريكا، ضمن اينكه خود را متحد آنان ميدانيم، خواستار تقويت سازمانيابي و مبارزات هدفمند و با برنامه توسط اين كارگران هستيم. اين كارگران و نيز كارگران در كشورهاي عربي وشمال آفريقا، براي كسب آزادي هاي سياسي و همزمان كسب مطالبات اقتصادي و معيشتي هر چه بيشتر، لازم است  با مقابله با نظام سرمايه داري، از طريق ايجاد تشكل ها، نهاد ها و سازمان هاي طبقاتي كارگري خود، مبارزاتشان را ادامه دهند. چنانچه كارگران با آگاهي طبقاتي و سلاح سازمانيابي به مبارزات بر حق خود ادامه ندهند، خطر رشد و تسلط جريانات هرج و مرج طلبانه و جريانات نژاد پرست افزايش خواهد يافت.

 

7 ــ برپايي تشكل هاي مستقل كارگري و حق اعتراض و اعتصاب ، حق  تجمع و راهپیمایی، حق آزادي بيان و نشر، جزء حقوق خدشه ناپذير ما است . ما کارگران باید برای دستیابی به اين خواسته ها به عنوان ابتدايي ترين حقوق انساني و اجتماعي خود به صورت متشکل مبارزه کنيم.

 

8- جنگ و تحريمي كه از سوي سرمايه داري داخلي و جهاني برپا ميشود نه به نفع كارگران ايران و نه به نفع كارگران جهان است. كارگران ايران و جهان در اين عرصه، نه جانب سرمايه داري داخلي و نه جانب سرمايه داري جهاني خواهند بود.

 

9- ما خواهان آزادي كليه كارگران و فعالان کارگری زنداني  و لغو  احكام صادره و توقف پيگرد هاي قضايي و امنيتي عليه کارگران و فعالان کارگری از جمله رضا شهابي، علي نجاتي، بهنام ابراهيم زاده، پدرام نصراللهي، فرزاد احمدي، رسول بداقي، عبدالرضا قنبري، شاهرخ زماني، محمد جراحي، علي اخوان، مهدي شانديزو ... هستيم ؛ کارگران برای آزادی هم طبقه ای های دربند خود از طريق تلاش و مبارزه ي جمعي اقدام خواهند كرد.

 

10-كارگران اخراجي، كارگران و جوانان آماده به كار، زنان خانه دار، كارگران از كار افتاده، تهيدستان و ... همه و همه بخشي از اردوي كار و طبقه ي اجتماعي كارگر هستند. ما ضمن اينكه خواستار ايجاد شغل براي كارگران بيكار و آماده به كار هستيم خواستار اين هستيم كه به تمامي اقشار كارگري تا زمان كسب شغل مناسب بيمه ي بيكاري تعلق بگيرد.

 

11ــ دستمزدهاي معوقه كارگران و خسارت هاي ناشي از ان بايد فوراً و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت شوند و عدم پرداخت آن ها می‌بايد به مثابه جرم قابل تعقيب تلقی گردیده و مورد پیگرد قضائي قرار گیرد . همچنين مطالبات و خواسته هاي كارگران اعتصابي و معترض در سراسر كشور بايد برآورده شود. همچنين ما خواهان اجراي طرح مشاغل سخت و زيان آور و محاسبه سنوات كاري براي اين بخش از كارگران هستيم.

 

12ــ ما خواهان برابري کامل حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات زندگي اجتماعي و اقتصادي و محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان می باشیم  و از تمامی کارگران میخواهیم برای به کرسی نشاندن خواسته های و مطالبات زنان به صورت متشکل دست به مبارزه فراگیر بزنند

همچنين ما خواستار ايجاد مهد كودك رايگان در محيط هاي كار و تعلق گرفتن يك سال مرخصي زايمان با حقوق براي كارگران زن هستيم.

 

13ــ ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي هستيم و هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان را قوياً محكوم مي كنيم .

 

14ــ ما ضمن اعلام حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان، پرستاران و ساير بخش هاي طبقه کارگر، از مبارزات تمامي آنان دفاع کرده و خواهان تحقق فوري مطالبات آنان می باشیم و برای دستیابی به آن به صورت متحد و متشکل مبارزه خواهیم کرد.

 

15 ــ از آنجا كه اكثريت كارگران فصلي و ساختمان از همين قوانين نيم بند تامين اجتماعي، از جمله بيمه، محروم هستند ، ما از اعتراضات اين بخش از طبقه كارگر براي رسيدن به حقوق انساني آنها دفاع مي كنيم؛ لازم است که این کارگران برای کسب مطالبات خود دست به ایجاد تشکل های مستقل خود بزنند.

 

16 ــ كارگرا ن بايد در محل كار خود از استاندارد هاي مربوط به ايمني و بهداشت كار برخوردار باشند . به علاوه  تمامي قوانين و استاندارد های جهانی مربوط به مشاغل سخت و زيان آور بايد بدون قيد و شرط و هر گونه عذر و بهانه ای به مرحلۀ اجرا گذاشته شود .

 

17- ما خواهان تامین موارد حداقلی رفاه اجتماعی از جمله خدمات بیمه های اجتماعی برای عموم ، آموزش رایگان در تمامی سطوح ، بهداشت و درمان رایگان و خدمات عمومی رایگان از جمله حمل و نقل عمومی میباشیم. همچنين اختيار و مديريت سازمان تامين اجتماعي كه از آن كارگران است و با پرداختي هاي كارگران تامين ميشود بايد به خود كارگران برگردانده شود.

 

18ــ نظام سرمايه داري با هدف پايين نگه داشتن دستمزد ها به هدف سودآوری و استثمار بیش تر،عامل كار كودكان است . تمامي كودكان ( افراد زير 18 سال ) بايد جداي ازموقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين، نوع جنسيت و وابستگي هاي ملي و ن‍‍ژادي و مذهبي از امكانات آموزشي، رفاهي و بهداشتي يكساني برخوردار شوند .

 

19ــ ما بدينوسيله پشتيباني خود را از تمامي جنبش هاي آزادي خواهانه و برابري طلب همچون جنبش دانشجويي و جنبش زنان و حق تشكل يابي آنان  اعلام مي داريم و دستگيري ، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قوياً محكوم مي كنيم.

 

20- ما ضمن اينكه خواهان  لغو حكم اعدام هستيم،هر گونه اعتراض ، ابراز عقيده و آزادي بيان، حق تحزب، نهادها و تشكل هاي سياسي و اجتماعي را حق مسلم و خدشه نا پذير مردم مي دانيم و خواستار آزادي كليه ي زندانيان سیاسی و توقف پيگرد هاي قضايي عليه آنان هستيم.

 

21ــ ما بخشي از طبقه جهاني كارگر هستيم و اخراج و تحميل بي حقوقي مضاعف بر كارگران مهاجر افغاني و ساير مليت ها را به هر بهانه اي محكوم مي كنيم و ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي بين المللي از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان مي دانيم و بيش از هر زمان ديگري بر همبستگي بين المللي طبقه كارگر براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري تاكيد مي كنيم .

 

22ــ اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعلام و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد .

اول ماه مه سال ۲۰۱۲ – دوازده اردیبهشت سال ۱۳۹۱ – روز جهانی کارگر

زنده باد همبستگي و اتحاد بين المللي طبقه كارگر - زنده باد اول ماه مه

..................................................

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©