Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ برابر با  ۲۲ آوريل ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :يكشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۱  برابر با ۲۲ آوريل ۲۰۱۲

 

 

پیش بسوی اعتصاب در اول ماه مه امسال !

 

در آستانه ی روز جهانی کارگر، اول ماه مه 2012 (12 اردیبهشت سال 1391) قرار داریم. سالی که گذشت، در اثرهدفمند کردن یارانه ها و تحریمهای شدید اقتصادی از جانب دول امپریالیستی آمریکا و اروپای متحد، زندگی و معیشت میلیونها کارگر و زحمتکش در ایران را در معرض مخاطره و نابودی قرار داد. میزان بیکارسازیها، عدم پرداخت دستمزدها، قرار دادهای موقت وسفید امضاء، دستمزدهای زیر فقر، تورم سر سام آور رو به افزایش است.

 

دستمزد سال ۹۱ از طرف حکومت ضد کارگر اسلامی ٣٨۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین و تصویب شده است. حتّا این مبلغ هم درعمل فقط بخشی از کارگران را شامل می شود. این دستمزد زیر خط فقر زندگی و هستی توده های کارگر و زحمتکش را در برابر تورم و گرانی بی حد وحصری که هر روز رو به افزایش است، به نیستی و قهقرا می کشاند. از طرف دیگر سران جنایتکار حکومتی امسال را "سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی" اعلام نموده اند. آنان کارگران و فرودستان جامعه را به تحمل استثمار و بردگی هر چه بیشتر، بدون حق هرگونه خواست و مطالبه ای فرا می خوانند، تا سودآوری سرمایه حفظ شده و خدشه ای به نظام سرمایه داری حاکم وارد نیآید.

 

اعتصابات و اعتراضات کارگری برای بهبودی شرایط زندگی و برعلیه تمام نابرابریها و ایجاد تشکلهای کارگری به وقفه در جریان است. رهبران و فعالین کارگری هنوز در زندان تحت بدترین شرایط به مبارزه بی امان خود ادامه میدهند. پس از 22 ماه حبس و آزار و اذیت رضا شهابی، عضو هیات مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، بیدادگاه جمهوری اسلامی 6 سال حبس و 5 سال ممنوعیت از فعالیت صنفی صادر کرد. علاوه بر این وقیحانه حکم بازپرداخت 7 میلیون تومان کمکهای مالی که توسط کارگران جمع­آوری شده است و رضا به عنوان امين اين كارگران، اين مبلغ را به خانواده ی كارگران زندانی داده است را، می­نماید. علی نجاتی یکی از اعضای هیئت رئیسه سندیکای نیشکر هفته تپه را دوباره زندانی کرده اند.

 

امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه میرویم که یک جنبش عظیم ضد سرمایه داری جهانی در حال گسترش است. فراخوان این جنبش به اعتصاب عمومی در اول ماه مه، می رود چهرهً اول ماه مه امسال را متفاوت نماید. بحرانهای شدید اقتصادی جهانی و نظامهای سرمایه داری حاکم، دموکراسی های صوری و ننگین آنها که عامل فقر، سرکوب، جنگ افروزی و خرافه‌ پروری هستند. به خاطر سود محوری و پاسداری از نظام استثمار گرانه‌ اشان، امروزه در سرتا سر دنیا شرایطی بی نهایت غیرانسانی‌ ایجاد کرده ا ند. در مقابل شاهد موج اعتراضی توده های مردمی به مشکلات و مصائبشان دراکثر نقاط دنیا هستیم. توده های کارگر و زحمتکش جهانی با اعلام اعتصاب در این روز بار دیگر می خواهند به سرمایه جهانی هشدار دهند که آنها با نیروی طبقاتیشان می توانند چرخهای اقتصادی سرمایه را متوقف نموده، وبا شعار "کارگران جهان متحد شوید!" به سرمایه داران و دولتهایشان بگویند بدون نیروی ما کارگران، شما قدرتی نیستید.

 

روز جهانی کارگر، سمبل نبرد و جدال طبقاتی کارگران با سرمایه داران طی دهه های متمادی است، که پشتوانه آن مبارزات متحد و متشکل کارگران و زحمتکشانی است که در برابر ظلم و توحش نظام سرمایه، لحظه ای از پای نایستاده اند و با اتکاء به نیروی طبقاتی و اراده راسخ شان بطور خستگی ناپذیر، در این مسیر به پیش میروند.

 

اعتصاب در اول ماه مه و به مناسبت روز جهانی کارگر سنت دیرینه جنبش کارگری در سطح جهانی است. طبقه کارگر در مقابل دولتهای حاکم سرمایه برای به ثبت رساندن روز کارگر و طرح مطالبات سیاسی و اجتماعی خود این اسلحه را به کار برده است. سال گذشته بخشی از کارگران ایران نشان دادند که جنبش کارگری شروع اعتصابات سیاسی خود را آغاز نموده و این امر نقطه قوت اول ماه مه سال 90 بود.

 

امسال اول ماه مه صحنه شورش ستمدیگان و گرسنگانی است، که انباشت ثروت انبوه سرمایه، و عظیم ترین پیشرفتهای تکنیکی، ذره ای درمحرومیت اکثریت عظیم آفرینندگان این ثروت تغییری نداده است. این همان جهان وارونه ایی است که در قرن بیست ویکم نه تنها انسانی تر نشده است، بلکه به اوج بربریت وتوحش رسیده است. امروز مجموعه حرکتها و فریاد استثمار شدگان از چهار سوی جهان، گویای یک پیام مشترک است، " این جهان را باید دگرگون کرد". این کار جنبش ما، جنبش طبقه کارگر است. جنبشی که امروز بیش از هر زمان دیگر، برای انجام وظیفه تاریخی اش، نیاز به متشکل شدن و سازماندهی دارد. در این روز کارگران جهان با خواباندن چرخهای تولید و با نیروی طبقاتی خود یک صدا و یک هدف، برای جهانی عاری از استثمار و بردگی مزدی، دست در دست هم قدرت طبقاتی خود را در خیابانها به نمایش می گذارند. طبقه کارگر جهانی با مبارزه طبقا تیش، با نیروی اتحاد و همبستگی بین المللی اش، خواهد توانست، به هیولای فقر و تباهی که در این دنیای وفور نعمت، زندگی میلیونها انسان را به مخاطره انداخته، پایان دهد.

 

پاسخ طبقه کارگر ایران به این فراخوان اعتصاب نه تنها پایه های رژیم را به لرزه در خواهد آورد، بلکه سبب تقویت و تحکیم همبستگی جهانی کارگران خواهد شد. در اوضاع جهانی امروز، در ایران هم همانند سایر کشورهای سرمایه داری دیگر، تضاد منافع کار و سرمایه در اثر بحرانهای اقتصادی- سیاسی موجود، بقدری بالا گرفته، که طبقه کارگر ایران نمی تواند راهی جزمبارزه جدی و همه جانبه با اتکاء به نیروی خود، در تقابل با اینهمه حملات وحشیانه سرمایه برگزیند. تنها اتحاد و پیشروی، فعالیتهای عملی و برپایی تشکلهای توده ای ضامن چیره شد ن بر این پراکندگی خواهد بود. هیچگاه مثل امروز، نیاز به تشکیل صف قدرتمند و سازمانیافته کارگران، این چنین ضروری و بر جسته نبوده و هیچگاه مثل امروز، آینده بشریت در گرو تحقق انقلاب کارگری نمی باشد.

 

زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

ماه مه 2012 – اردیبهشت 1391

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©