Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ برابر با  ۰۷ مارس ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۰  برابر با ۰۷ مارس ۲۰۱۲
روز جهانی زن گرامی باد

 

روز جهانی زن گرامی باد

 

باز روز جهانی‌ زن فرا میرسد. در ۸ مارس ۱۸۷۵ زنان کارگر در نیو یورک برای افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار دست به تظاهرات زدند. اعتراض زنان کارگر مورد حمله وحشیانه پلیس قرار گرفت. پنجاه سال بعد، در پی اوج گیری مبارزات زنان برای حق رای و حق شهروندی برابر ، تظاهراتی در گرامی داشت مبارزات زنان کارگر نیویورک برگزار شد. چنین شد که  ایده ی روز زن در دستورکار قرار گرفت و دومین کنفرانس زنان سوسیالیست که کلارا زتکین، کمونیست برجسته آلمانی، از رهبران آن بود، تصمیم گرفت تا در ۱۹۱۱ میلادی نخستین مراسم روز جهانی‌ زن در سراسر دنیا برگزار شود. روز جهانی‌ زن از آن زمان بدینسو هر سال و در تمام جهان برگزار می شود.

هشت مارس امسال اما شور و حال دیگری دارد. نقش زنان در  انقلاب عرب، امید به مبارزه پیگیر علیه قید وبند های مردسالارانه را در منطقه ی بیش از پیش تشدید کرده است.  اکنون زنان جهان عرب نگران همان وضعیتی هستند که زنان کشور ما در ۳۳ حاکمیت جمهوری اسلامی گرفتار آن بوده اند. و از این رو با جدیت و شور فراوان پا به میدان گذاشته اند. مبارزات زنان تونس، مصر و دیگر کشور های عربی بیان ترس آن ها از سرنوشت زنان ایرانی و عزم شان برای جلوگیری از این وضعیت است. وضعیتی که  سی و سه سال حاکمیت دستورات دینی بر قوانین کشور در ایران، زنان را قانونأ به انسان های درجه دوم تبدیل کرده است. بر پایه ی این قوانین،  اولیه ترین حقوق زنان، حق حضانت برفرزند، حق برابر ارث، حق برابر شهادت در دادگاه، حق طلاق، حق انتخاب آزادانه پوشش، حق انتخاب شدن به مقامات ارشد سیاسی و نظامی؛  حق آزاد ی انتخاب محل سکونت، حق آزاد ی سفر، حق آزادی انتخاب همسر و شریک زندگی، ، حق ورزش و شرکت در میادین ورزشی، نادیده گرفته شده است و هرنوع اعتراضی به این بی حقی های چشم گیر با مجازات های شدید همراه می شود.

حاکمیت قوانین دینی بر قوانین کشوری،اعتراض زنان را برانگیخته است. مبارزه و مقاومت زنان علیه سیاست های مردسالارانه که حالا تحت حمایت قانون نیز قرار گرفته است، در تمامی سی و سه سال گذشته جریان داشته است. بیهوده نیست که همواره زندان های جمهوری اسلامی از زنان فعال و مبارز پر بوده است. این مبارزه است که جنبش زنان را  به مثابه ی جنبشی فراگیر در آورده  که  خواست های عمومی تمامی زنان، زنان کارگر و زحمتکش، زنان تهیدست، زنان اقشار متوسط و زنان تحصیل کرده و روشنفکر را در بر می گیرد. از خواست های اقتصادی گرفته تا خواست های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. زن کارگری که برای دستمزد برابر می جنگند، با همان توان و نیرو می تواند از آزادی پوشش نیزحمایت کند. و زنی که برای آزادی مسافرت مبارزه می کند، نمی تواند از حق برابر ارث و یا حق حضانت فرزند حمایت نکند. و همین نیروست که جنبش زنان را به عنوان یکی از موتورهای جنبش های اجتماعی کشور درآورده است. بدون جدائی کامل دین و دولت، راه برای تدوین قوانینی که برابری حقوقی زنان با مردان را در تمامی عرصه های زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فراهم آورد هموار نخواهد شد. بدین سان گرامی داشت روز جهانی زن تاکید بر مبارزه ی به هم پیوسته ای است که بدون در هم شکستن ادغام دین و دولت نمی تواند به سرانجامی برسد.

اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور بر این باور است که گسترش مبارزه طبقاتی برای درهم شکستن نظام سرمایه داری و حکومت حافظ آن، بدون همدوشی زنان و مردان و بدون مبارزه مشترک آنها برای رسیدن به خواست های انسانی شان، نمی تواند از قدرت کافی برخوردار باشد. باعتقاد ما رابطه زن و مرد یک رابطه طبیعی انسانی است. رابطه ای است که بر علاقه و اعتماد متقابل متکی است ، رشد و درجه انسانی شدن یک جامعه در گرو هر چه انسانی تر شدن روابط زن و مرد نهفته است. موقعیت زنان, و شواهد جوامع امروزه نشاندهنده اینستکه زنان در رابطه با انسانی کردن جامعه حرکت عمده یی داشته اند و این یکی از دلایل اساسی حمله ارتجاع به جنبش زنان می باشد. با تبریک هشت مارس به عنوان روز جهانی زن، بر عزم خود برای مبارزه ی متحدانه ی زنان و مردان کارگر و دیگر زحمتکشان و تمامی مردم تاکید می کنیم .

 اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور با شور و شوق به استقبال روز جهانی زن می رود و تلویزیون خود را به مدت دو هفته به این روز تاریخی اختصا ص می دهد.

 

زنده باد اتحاد عمل نیروهای چپ بر علیه کلیت رژیم جمهوری اسلامی و هر گونه مداخله امپریالیستی در امور ایران و دیگر کشورها

زنده باد سوسیالیسم

زنده باد روز جهانی زن

اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

شنبه ۳ مارچ ۲۰۱۲ برابر با ۱۳ اسفند ۱۳۹۰

iranleftalliance@gmail.com

www.ehehadchapiranian.com

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©