Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۷ تير ۱۴۰۳ برابر با  ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۷ تير ۱۴۰۳  برابر با ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴

 

 

 

 

 

  تحریم «انتخابات » هشتم تیر،                                  

گامی برای بزیر کشیدن حکومت اسلامی!

                                                                                         

                                                                              

عدالتی ندیدیم – ما دیگه رای نمی دیم!

انتخاب ما تشکل یابی مستقل از پائین ، تقویت اتحاد و همبستگی کارگران و زحمتکشان!

 

 

مرگ پرابهام رئیسی وهمراهانش (که برخی از حکومتیان این حادٍثه را کار خدا و«الطاف الهی» و برخی دیگر آن را بازکردن انسداد و عاقبت به خیری رئیسی دانسته اند) حکومت را ناگزیرکرد،نمایش «انتخابات » دیگری را مهندسی نماید تا هرچه سریعتر جایگزینی برای او «تعیین» شود. شورای نگهبان حکومت ازمیان کاربدستان وفادار و امتحان پس داده به هسته سخت قدرت  شش نفر را تائید صلاحیت نمود.

این شش کاندیدا همگی برای حفظ نظام ودر بوجود آوردن وضعیت کنونی ،درچپاول وغارت  مردم،در بی خانمانی و به فلاکت کشاندن جامعه ودر زندان سرکوب و کشتار مردم مسئولیت و نقش داشته‌اند.

یکی از مختصات حکومت اسلامی آن است که بر پایه قانون اساسی آن، فرمانروا بر فراز قانون قرار دارد.

ولی فقیه ازاختیارات نیمه خدایی برخوردار است.خامنه ای خود را متصل به «ملأ اعلی» می داند و جایگاه خدایگانی دارد و در تمام تصمیم گیری ها و سیاست هاو درتمام موارد خرد وکلان نقش تعیین کننده داشته و فرمان اوفصل الخطاب دراجرای آنهاست . انتخابات در این نظام از بدو استقرار آن،در خدمت  پوشاندن استبداد محض ولایت فقیه قرار داشته است.ازیک سو بیشتر نهاد های «انتخابی» تحت کنترل مستقیم ولی فقیه قرار دارندو در مقابل نهاد ها و ارگانهای انتصابی از قدرتی برخوردار نیستند.و از سوی دیگر ازهر طرف در محاصره دستگاه های ولائی  قرارگرفته ونهایتا در خدمت ولی فقیه قرار دارند.

رویاروئی توده ها با حکومت اسلامی برمتن شرایط انقلابی در جامعه ،جمهوری اسلامی را به سراشیب زوال و حتی فروپاشی رانده است.

رشد،تعمیق و تداوم مبارزه این جنبش ها مانند خیزش ۹۶ ،خیزش آبان ۹۸،وخیزش انقلابی «زن،زندگی ،آزادی» و مبارزات جنبش کارگری،مبارزات بیکاران و به حاشیه رانده شدگان،مبارزات جوانان و دانشجویان ،روشنفکران و مبارزات معلمان ،بازنشستگان،پرستاران،طرفداران حفظ زیست بوم،ومبارزه برای حق شهروندی وحق تعیین سرنوشت ملیت های تحت ستم ومبارزه آنها برای رفع ستم ملی و اتحاد داوطلبانه

،مبارزه و جنگ تن به تن زنان برای حق پوشش آزاد وبرابر حقوقی با مردان در تمامی عرصه ها ومبارزه با تبعیض های جنسی وجنسیتی،مبارزات جنبش دادخواهی ،ارکان حکومت را بلرزه درآورده است.بحران ساختاری اقتصاد سرمایه داری ایران و تاثیرات تحریم های امپریالیستی فروپاشی آن را تشدید کرده است.

در متن این رویاروئی توده ها و حکومت اسلامی، پروژه یکدست سازی و خالص سازی حکومت به انتهای خط رسیده و شکست خورده است.

آخرین انتخابات مجلس با جنبش تحریم انتخابات از سوی مردم روبرو گردید.ونشان داد که گسست مردم از حکومت تا چه میزان عمیق و پر نشدنی است.

ازمیان شش کاندیدای ریاست جمهوری،هیچ یک پاسخی روشن که حاوی برنامه ای قابل اجرا در راستای خواست ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان و جنبش های مطالباتی در حوزه اقتصاد و معیشت  باشد و با اتکا به نیروی آنان اجرا شود وجود ندارد.مناظره های انجام گرفته آشکار این موضوع را نشان می دهد. تمامی تلاش آنها بر این است که میزان مشارکت را افزایش دهند.

 بدون شک انتخاب پزشکیان یک اصولگرای اصلاح طلب رقیق شده که در انتخابات سال ۱۴۰۰ صلاحیت او رد شده بود در ترکیب نامزدهای معرفی شده ،که بیش از هر مساله ای خود را مطیع منویات رهبر می داندبا تایید و تاکید خامنه ای صورت گرفته است.بر این أساس علاوه براصلاح طلبان تمامی نیروی های اپوزیسیون داخلی حکومت بدور او جمع شده اند .

این اقدام آگاهانه با هدف، ایجاد جو رقابتی مصنوعی کاملا کنترل‌شده میان پزشکیان و کاندیدا های دیگر از یک سو و از سوی دیگر فریب و منهدسی افکار عمومی برای مشارکت بیشترصورت گرفته است.

یکدست سازی و خالص سازی حکومت با انتهای خط رسیده است. حاکمیت در ۴۵ سال گذشته هیچگاه در مقابل خواست‌های توده ها عقب‌نشینی نکرده است.حکومت در شرایطی قرار دارد که امکان هیچ گونه عقب نشینی درمقابل توده ها و خواست های آنان راندارد.هسته سخت قدرت تلاش می کند با تعامل و سازش در مقابل خارج به بحران فزاینده اقتصادی سرو سامان بدهد.

ما همراه توده ها این «انتخابات» نمایشی نظام را تحریم می کنیم!

ما نهاد های چپ و دموکراتیک مدافعان آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی بر این باور هستیم که

اکثریت عظیم مردم ایران  به چگونگی رهائی ازجمهوری اسلامی می اندیشند.

آنان خواستار اعمال حق حاکمیت خود،حق تعیین سرنوشت ملیت های مختلف بدست خودشان ، آزادی های بی قید و شرط سیاسی و دمکراسی پیگیر،سازمانیابی از پائین هستند.به عبارتی ،همه قدرت به دست توده ها!

رژیم به‌عبث تلاش می‌کند با برگزاری نمایش “پُرشکوه انتخابات” شکاف گسترده میان تودۀ مردم با حکومت استبدادی دینی راکاهش دهد. توده ها اما دریافته اند با تحریم فراگیر «انتخابات» مهندسی شده

برای  خلع ید از این حکومت مبارزه خود را گسترش دهند.

امروز توده ها دریافته اند به همراه تحریم نمایش انتخاباتی حکومت، با نافرمانی مدنی ،با تداوم و گسترش اعتصابات و اعتراضات طبقه کارگر و همه هم سرنوشتانش،با دفاع از مبارزه دیگر جنبش های اجتماعی مترقی برای خواسته‌هایشان ،با مبارزه برای تامین معیشت ،درمان و آموزش،مسکن ،تامین اجتماعی عمومی و فراگیر و حق حیات زحمتکشان و عدالت اجتماعی راه برجیدن بساط این حکومت فاشیستی را هموار کنند.

 

سرنکون باد نظام جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، برابری ،دموکراسی، عدالت اجتماعی

 

هیئت هماهنگی نهاد های چپ و دموکراتیک

ششم تیر ۱۴۰۳ -   26 ژوئن  2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©