Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۲ تير ۱۴۰۲ برابر با  ۲۳ ژوئن ۲۰۲۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۲ تير ۱۴۰۲  برابر با ۲۳ ژوئن ۲۰۲۳

علیه اعدام و در همگامی با انقلاب «ژن،  ژیان،  ئازادی»

همراه و همزمان با بیش از ۱۶ شهر در آمریکا و اروپا

 

اکسیون :   هانوفر/ آلمان     شنبه ۲۴ یونی ۲۰۲۳    ساعت ۱۲:۳۰   Goseriedeplat

 

مبارزات پیگیر و متحدانه مردم که با قتل حکومتی وعامدانه( ژینا ) مهسا امینی گسترش یافت ، طی نه ماه گذشته در عرصه های مختلف  ادامه دارد.  بیانیه های شجاعانه و پرخروش  زنان زندانی علیه رژیم ، حمایت مردم از خانواده های جاوید نامان جنبش انقلابی مردم و مراسم سالگرد تولد جانباختگان در مزار جگرگوشگانشان ، اعتصاب عمومی مردم سقز علیه دسیسه های حکومت با هدف تغییراتی در قبرستانی که آرامگاه ژینا امینی است ،  برگزاری مراسم  تولد کودک جانباخته کیان پیرفلک  بر سر مزارش ودر سایر نقاط ایران و  تداوم مبارزات کارگران و زحمتکشان و زنان و ملیت های تحت ستم  در عرصه های گوناگون نشانه های روشن ادامه این خیزش انقلابی است. 

 مبارزات  متحدانه ،گسترده و نفس گیر مردم  سراسر ایران، رژیم را به وحشت انداخته ، وحکومت اسلامی اعدام وزندان و شکنجه رااصلی ترین اهرمهای حیات خویش میداند. بدنبال خیزش انقلابی مردم  ، شاهد سرکوب و کشتار خیابانی صدها تظاهرکننده، مجروح و معلول شدن هزاران و نابینایی صدها و بیش از بیست هزار بازداشت شده واسیر بوده ایم. اسیرانی که امروز در معرض اعدام وزندانهای طویل مدت هستند.

 کارنامه ۴۴ ساله این جمهوری اعدامی، جز غارتگری ویرانگری و نابودی همه ی دستاوردهای انسانی برگ دیگری ندارد.  این حکومت با سازمان دادن جنایتکاران و لومپن ها در دسته های رسمی و نیمه رسمی سرکوب،  با حملات  شیمیایی به مدارس دخترانه و خوابگاه های دانشجویان دختر، با مستقر کردن ماشین های جنگی  درکردستان و بلوچستان و با گسیل  داشتن نیروهای بسیج  وسپاه و لباس شخصی ها به مدارس  و دانشگاهها و کارخانه ها و محیط کسب و کارو اماکن  تفریح و سر گرمی و شادی مردم ،در تلاش عقب راندن جنبش انقلابی زن -زندگی آزادی است. حکومت گران میخواهند با تشدید  فضای خفقان آور مذهبی ، نظامی و امنیتی مبارزه و مقاومت دلیرانه مردم خصوصا زنان آگاه  ومبارز را به شکست کشانند. اما مقاومت به اشکال مختلف ادامه دارد و مبارزات  متحدانه  وگسترده مردم رژیم را به وحشت انداخته و تلاش رژیم اسلامی برای به عقب راندن مردم وبازگرداندنشان به خانه عملی نخواهد بود. روشن است که چندماه تظاهرات و اعتصاب در سراسر ایران و همبستگیهای شریف مهاجران وتبعیدیان ایرانی ومردم جهان از این مبارزات و مطالبات برحق مردمی ، مانع از برگشت این جنبش و به عقب راندن مبارزات  مردم  به پیش از ۱۶ سپتامبر۲۰۲۲ سالگرد قتل ژینا ست . مردم ایران هم اکنون درجنگی تمام عیاربارژیم روبزوال جمهوری اسلامی اند. نبردی که سرباز ایستادن ندارد و مردم بسادگی ازدست آوردهای این مبارزه چشم نخواهند پوشید. قتل عامدانه ژیناامینی  جرقه آتشی بود درخرمنگاه آماده اشتعال رژیمی بغایت فاسد و ارتجایی  که از ابتداجز مرگ و نیستی، زندان وشکنجه  واعدام، تباهی و سیاهی برای جامعه ایران ارمغان دیگری نداشته است.  مردمی که با شعار  "ژن ژیان ئازادی" جهانی را به شگفتی واحترام واداشته اند، از دستاوردهای خیزش ۱۴۰۱قاطعانه دفاع خواهد کرد .

 ما، "کانون کنشگران ‌ دموکرات وسوسیالیست هانوفر" در این موقعیت حساس وتاریخساز ، برای زنده و پویا نگه داشتن دست آوردهای نوین این جنبش انقلابی که مردم با تمام توان تلاش کرده اند در تعمیق آن بکوشند،  در همبستگی با مبارزه انقلابی مردم ایران،و در همراهی با همه ی آنانی که دل به مبارزه برای رهایی  و جنبش ژن  ژیان  ئازادی  دارند در  روز ۲۴ یونی  ۲۰۲۳ به خیابان خواهیم آمد. در این شرایط که چوبه های دار فزرندان شریف مردم  و فعالان سیاسی دربند خیزش انقلابی را نشانه گرفته است، همه ی شما ایرانیان مهاجر وتبعیدی را فرامیخوانیم که  برای لغو فوری وهمیشگی حکم اعدام که جنایت و قتل عمد سازمانیافته  دولتی است و برای همبستگی با خانواده های این عزیزان همراه و همبسته ، نگذاریم آنهارااعدام کنند، نگذاریم طناب های دار ، خانواده های بیشمار دیگری را عزادار کند. با هم ،آزادی بی قید و شرط و فوری همه ی زندانیان سیاسی ر افریاد کنیم

سرنگون باد رژیم جنایتکار اسلامی! زنده باد آزادی و برابری!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

اعدام ، قتل عمد حکومتی ممنوع باید گردد!

 

کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©