Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ برابر با  ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱  برابر با ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲
اطلاعیه شماره ۳ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

اطلاعیه شماره ۳

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

به نام خداوند جان و خرد

"هفته همبستگی خانه، مدرسه و خیابان"

 

به نام "زن، زندگی، آزادی "

سال‌هاست ما معلمان از روی علم و وظیفه به حاکمیت هشدار داده‌ایم:

 

  "مدرسه را پادگان نکنید"

"مدرسه را حوزه نکنید"

اما امروز باید اضافه کنیم

"در مدرسه، دانشگاه و زندان کشتار نکنید"

 

مدرسه محل زندگی دانش آموزان و معلمان است.

 

شورای هماهنگی به منظور جلوگیری از موج خشونت و سرکوب و کشتار دانش آموزان توسط نیروهای سرکوب اعم از نیروهای نظامی و شبه‌نظامی، لباس شخصی و مزدوران عاریتی، هفته‌ی جاری را هفته ی “اتحاد و همبستگی خانه و مدرسه" اعلام کرده و در ادامه برنامه‌های اعلام شده ضمن احترام کامل به آزادی عمل مردم  برنامه عملی زیر را پیشنهاد می‌دهد.

 

گام اول : عزای عمومی

 

روزهای پنج شنبه ۲۸، جمعه ۲۹ و   شنبه ۳۰ مهر

به پاس احترام دانش آموزان جان باخته و معلمان و دانش آموزان زندانی

 

الف - با مچ‌بند سیاه یا لباس تیره در مدرسه حاضر می‌شویم تا نشان دهیم که داغ بهترین فرزندان این سرزمین بر دل ماست. هر چند این داغ جوشش حماسه ها برای رسیدن به آزادی و عدالت را در پی دارد نه فقط فرو غلطیدن در سوگی سخت. پس مچ‌بند را نماد مقاومت اعتراضات آزادی‌خواهی قلمداد می کنیم و تا زمانی که سایه سیاه سرکوب و خفقان در جامعه وجود دارد و تا زمانیکه حاکمان تسلیم خرد جمعی نگردند در دستان مان نگه می‌داریم. 

 

ب - با یک شاخه گل (نماد دانش آموزان پرپر شده و بازداشتی) در مدرسه حاضر شده و با قرار دادن آنها در یک قسمت از حیاط مدرسه یا کلاس درس، یاد و خاطره دانش آموزان جان باخته و بازداشتی راه "آزادی و برابری" فضای کشور عطرآگین می‌کنیم.

ج - از معلمان درخواست می کنیم با نصب عکس‌هایی از دانش آموزان به خون غلطیده، بر روی در و دیوار کلاس‌ها زندگی کوتاه و پرافتخار این عزیزان را خجسته دارند. 

 

 گام دوم: تحصن در مدارس

 

الف - معلمان در مدرسه حاضر شده اما به کلاس درس نمی‌روند.

 

ب - از والدین محترم تقاضا داریم که فرزندان خود را در روزهای یکشنبه ۱ آبان و دوشنبه ۲ آبان ماه به مدرسه نفرستند. یا خودشان با دانش آموزان در مدرسه حاضر شوند.

 

ج - از مدیران و معاونین مدارس تقاضا داریم که به همراه همکاران در تحصن شرکت نمایند و در مقابل معلمان نایستند و در صورت تعرض احتمالی لباس شخصی‌ها به دانش اموزان و حریم مدرسه، با اتحادی پولادین در برابر آنان مقاومت نمایند.

 

گام سوم: حضور خیابانی و تجمع سراسری

 

الف - شورای هماهنگی اعتراض خیابانی را طبق اصل ۲۷ قانون اساسی حق مسلم ملت می‌داند و همچنان به راهکارهای خیابانی ایمان راسخ دارد و از معلمان شاغل و پیشکسوتان بازنشسته در خواست دارد تا در اعتراضات عدالتخواهانه قانونی مردم همراه و همدل باشند.

 

شورای هماهنگی اگر چه بخاطر پیشگیری از کشتار بیشتر جوانان و سرکوب وحشیانه معترضین، فراخوان تجمع اعتراضی مستقیمی برای حوادث اخیر نداده است ولی از تمامی اعتراضات برحق آحاد مردم، دانشگاهیان و دانش آموزان دفاع کرده و انها را با استناد به قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته است.

در پایان اعلام میداریم در صورت عدم آزادی دانش آموزان و معلمان بازداشتی و زندانی و دیگر بازداشت‌شدگان اخیر از جمله دانشجویان و جوانان شجاع و آحاد مردم و همچنین ادامه روند سرکوب وحشیانه و کشتار معترضین و بویژه شکستن حریم مقدس مدارس، اعتراضات خویش را به شیوه‌های مختلف از جمله تجمع اعلام کرده و مطالبات برحق خویش را ادامه خواهیم داد.

 

منتظر تصمیم خردمندانه مسئولین هستیم.

 

سخن آخر با مأموران انتظامی و لباس شخصی‌ها:

آنان که امروز مقابل شان ایستاده‌اید هموطنان شما هستند نه دشمنند و نه بدخواه وطن، طلبکارانی هستند جان به لب رسیده، "تشنه عدالت و آزادی"

 

تفنگت را زمین بگذار !

 

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی ایران

شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ برابر با  ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲

................................................................

بیانیه شمارە ٣

گروە معلمان شاغل و بازنشسته کردستان

 

ه نـــــام نـــــــامی آزادی"

 

"سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی

مارا زِ سر بریده میترسانی؟

ما گر ز سر بریده میترسیدیم

در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم

 

"سپر انسانی و دیوار دفاعی برای حفاظت از جان دانش‌آموزان تشکیل دهیم."

 

🔶فرهنگیان حق‌طلب، مردم آزادیخواە

 

در حالی وارد دومین ماە اعتراض و خیزش عظیم مردم ایران و کردستان بعد از قتل ددمنشانە #مهسا_ژینا_امینی، می‌شویم کە بطور میانگین و طبق آمارهای رسمی هر روز جان ٨ تا ١٠ انسان و شهروند این مرز و بوم بدست دژخیمان و جلادان سرکوبگر ستاندە شدە کە در این میان ٣٢ نفر از آنان دانش آموزان ما بودەاند و جواب اعتراض مسالمت آمیز مردم با دستان خالی همانا و بە روال دهەهای گذشتە ایجاد حمام خون و حفظ سریر پوسیدە قدرت بر تلی از اجساد شهروندان بودە و از کشتە پشتەها ساختەاند.

 

🔸اینک بە همراهی و همکاری اعوان و انصار خبیثشان بە این هم رضایت ندادە و فرعون وار دست بە کودک کشی می‌زنند مبادا خوابشان را کودکان دبستانی و دبیرستانی آشفتە سازد. آری! نیک می‌دانند نسل نو نوایی تازە در سر دارد و تسلیم ناشدنی است، بە همین خاطر رذیلانە بە مدارس حملە می‌برند، مکانهای آموزشی را محل اردو و سازماندهی سرکوبگران می‌کنند بلکە چند صباحی بیشتر اربابانشان بە قدرت پوشالی خود چنگ بیاویزند و استخوانی هم نصیب اینان گردد.

 

🔸فرهنگیان عزیز، امروز برماست کە چون فرزندانمان از گلهای نوشکفتە باغ رنگین ایران زمین در مدارس در برابر هجوم مغول‌وار نیروهای سرکوبگر محافظت کنیم و خود را سپر و محافظ آنان سازیم.

ما بە مرحلەای از تاریخ زندگی خویش وارد شدەایم کە این سرزمین دارد حساس‌ترین روزهای تاریخی خود را با شعار پیشرو و مترقی #ژن_ژیان_ئازادی (زن،زندگی،آزادی) سپری می‌کند، بی گمان این خیزش سر بازایستادن ندارد تا تغییری اساسی در زیست جهان ما مردمان این دیار بە سوی آزادی، دموکراسی و  عدالت ندهد.

 

🔸مسلما در این شرایط معلمان کنج عافیت نخواهند گزید، از دکتر خانعلی تا فرزاد کمانگر و دە‌ها معلم دیگر راهی را بە ما نشان دادەاند کە جز آزادگی و سربلندی نیست و اکنون این مشعل در دستان ماست.

 

🔸ما معلمان در یک سال گذشتە جلوەهایی بسیار زیبا از آزادیخواهی و عدالت‌طلبی بە نمایش گذاشتیم و باور داریم در خیزش عظیم امروز تاثیرگذار بودەایم و این رسالت ما را سنگین‌تر می‌کند.

 

🔸گروە معلمان شاغل و بازنشستە کردستان، از همە معلمان ایران و کردستان می‌خواهد همچون گذشتە با شرف و شهامت پای در میدان گذاشتە و در صورت هجوم نیروهای سرکوب بە مدارس برای بازداشت و یا سرکوب دانش‌آموزان معترض با تشکیل زنجیرە انسانی و دیوار دفاعی مانع ورود سرکوبگران بە مدارس شدە و نگذاریم خفاشان شب پرست بە نیات شوم خود دست یابند و گلهای نوشکفتە گلستان ایران را پر‌پر کنند.

 

🔸ضروری است والدین دانش آموزان هم در این راە بە همکاران ما بپیوندند و صفوف متحد دانش آموزان، معلمان و اولیاء را مستحکم‌تر از همیشە تشکیل دهند و تجلی شعار «ما همە با هم هستیم» باشند.

 

🔸هر چند کم نیستند تعداد مدیران و معاونین مدارسی کە در مقابل فشار حراست و نیروهای امنیتی حتی با لغو ابلاغ مدیریت و معاونت حاضر بە همکاری با سرکوبگران نشدند و با شرف و شهامت از ارائە لیست دانش آموزان معترض و معلمان متحصن خودداری کردند، اما در این میان تعدادی اندک و انگشت شمار کە عادت بە کاسە لیسی اربابان قدرت پوشالی دارند رویەای در پیش گرفتند کە نتیجە قطعی آن رسوایی و روسیاهی خود و شرم و ننگ برای خانوادەهایشان خواهد بود. ما بە اینان هشدار می‌دهیم بزودی در پیشگاە عدالت قرار خواهید گرفت و آن روز برای اظهار ندامت دیر خواهد بود.

 

گروە معلمان شاغل و بازنشستە استان کردستان

شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ برابر با  ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲

......................................................................

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©