Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ برابر با  ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱  برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲
بیانیه گروه صنفی فرهنگیان استان مرکزی (اراک) درخصوص اتفاقات اخیر و اعتراضات مردمی؛

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

 

اعلام « عزای عمومی »

از خون جوانان وطن می نوشند!!!

ملت شریف ایران، دانش آموزان و معلمان گرامی

 

قتل  ژینا  امینی توسط ماشین سرکوب  پلیس امنیت!!!! رخدادی تکین در ایران و جهان شکل داد ، رخدادی که به خلق جهان پس از خود پرداخته و انسان ، ادبیات ، هنر ، فلسفه و گفتمان خویش را باز تولید می کند ، امری که حاکمیت قطعاً قدرت فهم آن را نخواهد داشت.

 

به دنبال این قتل ، خانه و خیابان و دانشگاه و کارگاه و کارخانه و مدرسه محملی برای اندیشه و عمل انسانی شد : « دادستانی ».

 

همه‌ی انسانیت قیام کرد، چه! نشستن آلودن خویش به خون نام گرفت.

 

حاکمیت نیز ننشست ! اما ، نه به دادگری که به خونریزی آشکار و قساوت رفتار!

 

خون را نه در خیابان، که سیرابش نساخت، بلکه در « کلاس درس» که شاید عطش خود را خاموش سازد ، بهای بقای خود ساخته ، ارعاب و یورش را از خیابان به دانشگاه و شنیع تر به مدارس کشانده و به این سبعیت افتخار می کند !!!!

 

شما حاکمان، دستان خود را به خون جوانان و کودکان دانش آموز ما بی رحمانه آغشته کردید .

 

اذهان مردم خاصه دانش آموزان پر است از یک پرسش:

چرا ما را می کشید ؟؟؟

مگر ما جز « زندگی» چه می خواهیم؟؟

 

 

و جواب شما بنا به ذاتی که تاریخ دارد، یک کلیشه بیش نبوده و نیست: « چون جز کشتن نمی‌دانیم»!!!!

 

شما آمران و عاملان سرکوب سیستماتیک، در این روزهای تاریخ ساز مردم جان به لب رسیده، تعدادی از دانش آموزان بی گناه این مملکت را با دل هایی پر از کینه و دستانی به خون آغشته کشتید و به آن می بالید . قهقهه خنده مستانه تان به گوش همه می رسد.

 

ایران خونین است ، ایران داغدار است.

 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به دادخواهی از خون‌های به ناحق ریخته عدالت خواهان خصوصاً قتل فجیع دانش آموزان ایران زمین روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته ( ۲۸ و ۲۹ مهر) و شنبه مورخ ۳۰ مهر را « عزای عمومی » اعلام می کند، و از دانش آموزان، فرهنگیان و ملت شریف ایران می خواهد به هر روش ممکن ما را در این برهه شرف آفرین یاری رسانند .

 

یاد آوری این نکته ضروریست که:

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برای روزهای آتی کنش های دیگری در دستور کار دارد که متعاقباً از طریق همین کانال اعلام خواهد شد.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

.......................................................

بیانیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته کردستان

 

ژن ،ژیان، ئازادی

 

🔺مردم شریف و بزرگوار، جوانان غیور ایران، دانشجویان و دانش آموزان عزیز، هنرمندان، ورزشکاران و قهرمانان مردمی، بازاریان و کارگران پر تلاش؛

 

معلمان سرزمین شما سال هاست در کف خیابان از تبعیض ونابرابری، ظلم وستم غارت وچپاول،

و محرومیت و تبعیض های اجتماعی اقتصادی و قومی و اتنیکی رژیم جمهوری اسلامی ایران پرچم عدالتخواهی را برافراشته اند؛

 

🔺 امروزە کە برای مردم سراسر کشور؛ غارتگری و توحش حاکمان  به اثبات رسیده است،

ما معلمان شاغل و بازنشسته کردستان همبستگی خود را با آزادی خواهان کە در خیابان سینە را در برابر گلولە سرکوبگران رژیم آخوندی قرار دادە و ندای ژن ژیان ئازادی را سرداده اعلام مینمایم؛و برخورد غیر انسانی نیروهای رژیم  را محکوم می کنیم؛

 

🔺 توجه افکار عمومی جامعە را به موارد ذیل معطوف می‌داریم:

 

۱) کشتن ۲۸ کودک و دانش آموز در اوایل مهر سال تحصیلی ۱۴۰۱، کە توسط سازمانهای حقوق بشری تایید شدە است (کە در یک مورد میتوان بە کشتن وحشیانە اسرا پناهی دانش آموز اردبیلی اشارە کرد)؛ روان تمام معلمان و دانش آموزان و به تبع آن کل جامعه را غمگین و مکدر نمودە است؛ این عمل شنیع و غیرانسانی رسوایی دیگر در کارنامه سیاه جمهوری اسلامی و نیروهای وحشی سرکوبگرش است؛کە در صفحات تاریخ گم نخواهد گردید؛

 

۲)تمام افراد جامعه اعتراضات مدنی معلمان ایران را در طول عمر جمهوری اسلامی ایران خصوصاً دو سال اخیر که بیش‌از ۱۰۰ هزار معلم  در یک روز به خیابان آمدند و علیه نابرابری های اجتماعی و تحصیل رایگان  وحقوق شهروندی فریاد زدند نظارە گر بودند؛

متاسفانە حاکمیت جوابی بهتر از زندانی معلمان آزادی خواە بە این حرکت معلمان نداشت؛

 

۳) دانشگاە شریف بازداشتگا نخبگان و اوین دانشگاهی از صد ها  معلم و دانشجو ،روزنامه نگار ،خبرنگار، شاعر ،نویسنده، وکیل ، فعال مدنی وحتی دانش آموز گشتە است؛کە تصویری روشن از برخورد رژیم غیر مردمی با  فهیمان جامعه است؛

 

۴) حمله به دانشگاه ومدارس و ربودن دانشجو ،معلم ودانش آموز  و مورد ضرب شتم قرار دادن آنان،بە هر نحو و بە هر بهانە ایی کاملا ممنوع می باشد؛ضمن محکوم کردن کامل آن ؛این رفتارها را برگرفتە از تفکر قرون وسطایی و خشک مغزی حاکمان و سردمداران جمهوری اسلامی می دانیم؛

 

۵) ما معلمان با حرکت های جمعی همراه با دانش آموزان و ضمن آگاه سازی اولیای دانش آموزان از ورود نیروی های امنیتی بە هر شکل و بهانەایی بە محیط آموزشی جلوگیری می نماییم؛

 

۶) چنانچه مدیری یا هر فردی از کادر آموزشی و اداری با نیرو‌های سرکوبگر همکاری نماید آن فرد توسط سایر معلمان و اولیای محترم رسوا خواهد شد  و باید منتظر عواقب کار ننگینش در میان دانش آموزان باشد

 

۷) درایت دانش آموزان امروز به حدی بالاست که در کف خیابان  همراه با آزادی خواهان و معلمان مورد اعتمادشان همبستگی خود را اعلام داشته اند وهیچگاه  معلمان این سرزمین آنان را تنها نخواهند گذاشت؛

 

۸) پست  اشغال شده وزارت آموزش و پرورش توسط آقای نوری  مورد تایید جامعە معلمین نیست، و دستورالعمل های وی لازم الاجرا نیست چراکه در مدت وزارت ایشان نگاە امنیتی بە معلمان و مدارس چندین برابر گشتە و معلمان ودانش آموزان هیچ دل خوشی از وی ندارند. در حالیکە تمام مکاتب آموزشی دنیا خشونت با دانش آموزان را منع وبسیار خطرناک می‌داند وی در کمال بی شرمی بچه ها را به گشت پلید ارشاد  می سپارد  وپلیسی کە  می‌بایست حافظ جان و امنیت روحی و روانی دانش آموزان باشد آنان را به گلوله می بندند!!!!!!!!!

 

۹) جنایات سرکوبگران رژیم جمهوری اسلامی در هر استانی مسئولین  اداری از جمله : استاندار، فرماندار وسایر ارگان‌های مرتبط را در بر می‌گیرد و نباید  خود را معاف از عواقب جنایات بدانند؛

 

۱۰) لشکریان  و نیروهای  شرافتمند مردمی سکوت و عدم حمایت شما از مردم ستمدیده وکشتار وقیحانه کە بیش از یک ماه ادامە دارد؛بە هیچ وجە قابل قبول نیست ؛و بە مردم مبارز بپیوندید؛

 

۱۱) خلق حوادث و جنایات وحشتناک همانند آتش سوزی در زندان اوین به جهت  فرافکنی و تشویش اذهان عمومی عمل شوم دیگری است کە در کارنامە شما ثبت گردید.

        

🔺در پایان ما معلمان شاغل و بازنشستە کردستان خواهان پیوستن تمامی آحاد جامعە بە مبارزات، اعتصابات و اعتراضات بە حق جوانان این مملکت هستیم.

....................................................

بیانیه گروه صنفی فرهنگیان استان مرکزی (اراک)

درخصوص اتفاقات اخیر و اعتراضات مردمی؛

 

ما جمعی از فرهنگیان استان مرکزی، اعتراض شدید خود را نسبت به برخوردهای امنیتی با دانش‌آموزان در رابطه با اعتراضات اخیر از طرف نهادهای امنیتی و انتظامی را اعلام می‌نمائیم و از مراجع مرتبط و مسئول، مشفقانه خواستار آزادی سریع و بی‌قیدو شرط تمامی دانش‌آموزان بازداشتی و انتقال داده شده به مراکز اصلاح و تربیت و بازگشت مجدد آنها به کلاس‌های درس هستیم.

همچنین ما فرهنگیان خود را بعنوان تنها نهاد مسئول مستقیم در پرورش فرزندان زیر ۱۸ سال ایران زمین میدانیم و ورود هر نهاد امنیتی و انتظامی به حریم مقدس مدارس بازداشت و برخورد با دانش‌اموزان را مطابق قانون ممنوع دانسته و محکوم‌ می‌نمائیم.

 

فرهنگیان استان مرکزی، به استناد این بیانیه حق هرگونه اعتراض و تصمیم اجرائی بعدی در صورت عدم رسیدگی به درخواست برحق فرهنگیان را برای خود محفوظ می‌دارد.

 

گروه صنفی فرهنگیان استان مرکزی

۲۴ مهر ۱۴۰۱

......................................................................

بیانیه انجمن صنفی معلمان مریوان و سروآباد - کوردستان

 

به نام ژن ژیان ئازادی، به نام همبستگی

 

مردم آزادی‌خواه مریوان، کوردستان، مردم آزادی خواه ایران و جهان

 

 وزیر آموزش و پرورش دانش آموزان معترض را مجرم می‌انگارد و آنها را به کانون های شبه زندان می سپارد. ایشان حرمت آموزش و پرورش را به کلی زیر سوال برده است و ثابت کرده‌ است که فاقد هر نوع تدبیری برای محاظت از دانش آموزان و مدارس است. بنابراین انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان و سروآباد لازم می داند که گزارشی از وضعیت کنونی مدارس ارائه دهد. اگرچه وضعیت مریوان و سروآباد آئینه‌ای تمام قد بلوچیستان به خون غلتیده و اردبیل به غم نشسته نیست، اما حال روز مریوان و سروآباد نیز تعریفی ندارد. امروز ما در شرایطی کلاس‌های درس را دایر می‌کنیم ذهن مان پیش صندلی خالی شاگردان بازداشتی است و همزمان چشم‌مان به تخته سیاه و در مدرسه است مبادا نیروهای امنیتی به مدرسه حمله کنند، آنچنان که به مدارس سروآباد حمله کرده

 

و کودکان را بازداشت کردند. هر روز شاهد گزارشی از مرگ و دستگیری و شکنجه‌ی دانش‌آموزی هستیم . آیا مردم و دانش اموزان حق اعتراض ندارند؟ آیا جواب اعتراض مدنی و مسالمت آمیز سرب داغ و ساچمه و باروت است؟ آیا این آداب کشورداری و آداب انسانیت است؟

 

ما کوتاه و گزیده می‌گوییم؛ بدترین مانع آموزش و یادگیری نبود آزادی و جو خفقان است. نیروهای نظامی و امنیتی که به طرق مختلف به مدارس هجوم می آورند و مدرسه را آماج بی‌رحمانه‌ترین شیوه‌های سرکوب قرار می دهند. حراست اداره آموزش و پرورش فضایی صد در صد امنیتی در مدارس ایجاد کرده است. مدارس دیگر مکانی امن برای آموزش و یادگیری و گردش آزاد اطلاعات نیستند، بلکه به مکانی شده برای شناسایی، دستگیری، ربایش و اذیت و آزار دانش‌آموزان و معلمان معترض تبدیل شده‌اند. مدیران مدارس از طرف حراست و نهادهای امنیتی مورد تفتیش و فشار قرار می گیرند تا حافظه‌ی دوربین‌های مدارس را به آن‌ها تحویل دهند. مدیران و معلمانی که در مقابل این خواسته‌های غیرقانونی و غیر اخلاقی مقاومت کنند عزل، تهدید و بازداشت می شوند، البته هستند معدود مدیرانی که به قصد خود شیرینی به خواسته های غیر قانونی تن می دهند. از آنها می‌خواهیم که به جای سهیم شدن در سرکوب معلمان و دانش اموزان در کنار مردم بایستند. و از دانش‌آموزان دبستانی درس آزادگی یاد بگیرند.

 

روزها و هفته‌های اخیر شاهد دست درازی به فضاهای آموزشی بودیم و در حرکتی غیر انسانی چند دانش آموز در سروآباد بازداشت شده و جو رعب و وحشت عجیبی خلق ایجاد شده است. هر روز شاهد این هستیم نیروهای لباس شخصی در قالب والدین دانش آموزان برای ایجاد رعب و وحشت به مدارس می آیند. با منطق هیچ نوع حاکمیتی، نمی‌توان تعرضی از این دست را توجیه کرد. این سیاست‌ها کاملا با روح آزاد آموزش مغایرت دارد.

 

آموزش با تکنولوژی و آزادی عجین است قطع اینترنت و فیلتر کردن شبکه های اجتماعی بیشتر از کرونا و جنگ به آموزش و پرورش ضربه می زند. قطع اینترنت و فیلتر کردن شبکه های اجتماعی جنگ تمام عیار با آموزش و مدرسه و کودک است.

 

ما معلمان هر نوع تحقیر و بازداشت و زندان و سرکوب را تحمل کردیم تا از مدرسه و کودکان صیانت کنیم. اما همه این تلاش ها در بلوچستان، اردبیل، سروآباد و سنندج سلاخی شد.

 

نیروهای سرکوب تنها به مدارس اکتفا نکرده‌اند؛ آتش ویرانگر زندان اوین نمونه‌ای دیگر این سرکوب ها است. آتش زندان اوین و تهدید جان اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه و دیگر زندانیان چنان وحشتی را در ما پدید آورد که خواب را از ما بربود. هنوز خبر دقیقی از دلیل بازداشت اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه و دیگر معلمان زندانی نداریم. در حالیکه آنها با وثیقه‌های سنگین آزاد شده بودند، نیروهای امنیتی در اقدامی غیر حقوقی با شکستن در منزل، وارد خانه‌ی آن‌ها شده و بدون هیچ ابلاغ قضایی به بهانه ترس فرار آنها را بازداشت کردند. از مسئولین باید پرسید چرا حاکمیت از فرار معلمان بازنشسته که با وثیقه آزاد بودند می ترسد؟ 

 

دلیل شکنجه اسکندر لطفی بعد از بازداشت و قبل از انتقال به اوین را چگونه توجیه می کنید؟

 

امروز انجمن صنفی معلمان مریوان و سروآباد کوردستان بیش از آنچه که نگران وضعیت این عزیزان و آینده کودکان و آموزش باشد نگران جان کودکان است.

 

چه توجیهی برای کشتن کودکان و بازداشت آنها دارید؟

 

خفقان در فضای مدارس نارضایتی می آفریند اگر حرف ما را قبول ندارید، به خیابان‌ها گوش دهید و خودتان ببینید که مردم چه می‌گویند و چه می‌خواهند. آنقدر بی تدبیر بودید و به حرف معلمان گوش نکردید امروز خیابان کلاس درس کودکان است.

 

ما از همکاران خود می‌خواهیم که در این روزهای حساس، با هشیاری بیشتری در مدارس حاضر شوند، و از دانش آموزان مراقبت کنند.

 

هر نوع مماشات در مراقبت از کودکان لطمه‌های جبران ناپذیری برای مدرسه و دانش آموزان و خانواده‌های آن‌ها خواهد داشت. اجازه ندهیم که عده‌ایی جنگ طلب و سرکوبگر با ملیتاریزه کردن مدارس فضای بی‌اعتمادی و بدبینی را بر روح آموزش حاکم بکنند.

 

نیز به حاکمیت می‌گوییم که اگر این سیاست‌های شما جواب می‌داد، که الان حتی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی در خیابان‌ها شعار همراهی با مردم و اعتراضات را سر نمی‌دادند. مشاهدات ما در مدارس گویای این است که به میزانی که نیروهای امنیتی از سرکوب‌بیشتری استفاده می‌کنند، به همان میزان هم عزم مردم و از جمله دانش آموزان برای مقاومت و اعتراض هم بیشتر می‌شود. ما از حاکمیت می‌خواهیم که به این سیاست‌های سرکوبگرانه پایان دهد و صدای اعتراض به حق مردم را بشنوند، دست از اذیت و آزار دانش آموزان و تعرض و دست درازی روز افزون به مدارس بردارد.

 

در خاتمه اعلام می داریم انجمن صنفی معلمان معلمان مریوان و سروآباد - کوردستان در کنار مردم ایستاده است . صدای همبستگی سراسری قلب ما را گرم‌تر از همیشه کرده است. امروز اسرا پناهی دیگر فقط دختر یک مادر اردبیلی نیست، اسرا دختر همه‌ی مادران کوردستان نیز هست. امروز اشک زاهدان از چشمان مریوان و سروآباد سرازیر می‌شود ما گلوی کودکان ایران هستیم.

 

انجمن صنفی معلمان مریوان و سروآباد - کوردستان

.......................................................................

هشدار به مدیران مدارسی که بازوی اجرایی دستگاه های سرکوب شده اند

 

استان قزوین هم شاهد بی مهری مدیران مدارس شد

 

بنا بر گزارش‌های ارسالی، روز دوشنبه ۱۸ مهر ماه، دانش آموزان چند دبیرستان دخترانه واقع در ناحیه یک آموزش و پرورش استان قزوین، تجمع اعتراضی در خیابان دست‌غیب این شهر برگزار کردند. دانش آموزان ضمن راهپیمایی شعارهایی در حمایت از #مهسا_امینی سر دادند که با ورود نیروهای نظامی و امنیتی مساله پایان پذیرفت. در این بین تعدادی از مدیران دبیرستان‌های  دخترانه  این خیابان از جمله دبیرستان دخترانه شایستگان، شاهد نرگس و ... اطلاعات دانش آموزان را به نیروهای امنیتی ارسال کردند تا زمینه برخورد با آنان فراهم گردد.

 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، بار دیگر خطاب به مدیران و معاونانی که این روزها به جای امانت‌داری از فرزندان معصوم، در همدستی با نهادهای سرکوب، دانش آموزان نجیب ایران را قربانی می کنند هشدار می‌دهد، این خوش رقصی‌ها با وجود غیراخلاقی بودن و معلم‌ستیزانه بودنش،ک مترین نفع فرصتطلبانه و دنیاگرایانه برای آنها نخواهد داشت و سرمایه اجتماعی و آبروی آنها در سطح کشور و نزد همه مردم بسیار زودتر از آنچه تصور می‌کنند،بر باد می رود. اگر شجاعت دفاع از دانش آموزان و خواسته‌هایشان را ندارند، به هر طریق که خود صلاح می دانند، به حکم وظیفه معلمی فرزندان این سرزمین را به دم تیغ نسپرند. این کار وظیفه ذاتی و سرشتی معلمانه همه معلمان است که قصور در آن کمترین توجیهی ندارد.

......................................................................

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©