Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۰ برابر با  ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۰  برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱
از : کمیسیون " سایت خبری راه کارگر "

موضوع : متن استعفاء نامه کمیسیون سابق « سایت خبری راه کارگر »  و نامه ضمیمه* مورخ  دهم نوامبر دوهزار و یازده  خطاب به هئیت اجرائی سازمان برای درج در سایت اصلی سازمان و سایت خبری راه کارگر!

 

نظر به اینکه در نامه سرگشاده  ما (به ضمیمه رجوع گردد) به شما ( هئیت اجرائی ) و به تاریخ دهم نوامبر دوهزار و یازده ، صراحتا آورده ایم : " .....  از نظر کمیسیون سایت خبری راه کارگر مصوبات هئیت اجرائی درباره این سایت بسیار سختگیرانه بوده  و اجرای چنین مصوباتی  ، متاسفانه ، برایمان امکانپذیر نیست .... " و همچنین نظر به اینکه در همین نامه همچنین آمده بود :" ..... بااینحال اگر شما فکر می کنید که باید با  قاطعیت  عمل کرده و به روند و شکل کنونی شیوه کار واطلاع رسانی آن خاتمه دهید ، منتظر تصمیم شما خواهیم بود ....".

در همان نامه تاکید نموده بودیم که روند وکارکرد سایت خبری راه کارگر به هیچ عنوان در تقابل با خط ، سیاستهای عمومی و شناخته شده تا کنونی سازمان نبوده و در چارچوب همان خط ، برنامه و تاکتیک های سازمان  عمل نموده است . ما در نامه های خود همچنین ، بارها و بارها بر این نظر پای فشرده بودیم اگر ادعائی خلاف آن دارید ، حاضریم در هر کمیسیون مستقل و بیطرفی شرکت کرده و به چنین ادعاهائی پاسخ دهیم .

 متاسفانه هئیت اجرائی ، از آنجا که هیچ دلیل محکمه پسندی در چنته نداشت ، نه تنها از شکلگیری چنین کمیسیونی سرباز زد ، بلکه از پذیرش استقلال ارگانی این سایت در چارچوب خط و برنامه سازمان نیز شانه خالی نمود و با وارد نمودن  اتهامات بی پایه ، وارونه نمائی و تحریف حقایق معمول خود ، ما را در انظار اعضای سازمان ناقض مقررات و اساسنامه  سازمان معرفی نمود .

آنان در تمامی دوره مورد مناقشه همواره با این پرسش : استقلال ارگانها در چارچوب خط ، برنامه ، تاکتیک ها و سیاستهای شناخته شده این سازمان آری و یا نه ؟ روبرو بوده و با صراحت بدان پاسخ منفی داده اند . آنان چنین استقلالی را تنها برای " محافل خوب "!!؟ درون سازمان و نزدیک به خود برسمیت شناخته و می شناسند.

بدیعی ست که ما بعنوان اعضای فعال سایت خبری  به هیچ روی حاضر نبوده ایم  مجری بی چون و چرای هئیت اجرائی و کمیته تبلیغات آن باشیم . همانهائی که ، به باور ما ،  سازمان راه کارگر را به سازمانی ، تنها ، " ضد رژیم " تبدیل کرده ، در چراغ سبز نشان دادن به جریانات سبز و لیبرال گوی سبقت از یکدیگر ربوده و از گفتمان سوسیالیستی بشدت پرهیز می کنند .

بدین وسیله از هئیت اجرائی سازمان می خواهیم تا متن  استعفاء نامه ما ، بهمراه ضمیمه زیر ، را بدون اما و اگر در سایت اصلی سازمان و سایت خبری راه کارگر درج  نمایند .

 

 

کمیسیون سابق و مستعفی سایت خبری راه کارگر

 

بهروز بابائی ،  علی  یوسفی

 

به تاریخ هجدهم  دسامبر دوهزار و یازده  میلادی

 

////////////////////////////////////////////////////

 

 

*ضمیمه

             

 *  نامه سرگشاده به هئیت اجرائی سازمان

 

رفقا !

 

با سلام!

 

بدین وسیله ، ما ،  بعنوان " کمیسیون " سایت خبری راه کارگر نسبت به تداوم پرونده سازی های بی پایان علیه این سایت  و بهانه گیری های بنی اسرائیلی بر سر راه فعالیت های آن ، هشدار داده و آن را غیرمسئولانه و تاسف بار می دانیم . اتهام زدن و محکوم نمودن از پیشِ سایتی که در تقابل با خط و سیاستهای عمومی و شناخته شده سازمان اقدامی نکرده و علیه آن نبوده ، به نقض مقررات تشکیلات و اساسنامه آن ، حداقل با استنادات و دلایل ارائه شده تاکنونی هئیت اجرائی ، کمیته تبلیغ  و برخی از رفقا ، قابل دفاع نیست و اگر در یک " محکمه صالحه " به پرونده آن رسیدگی شود ، آنگاه معلوم خواهد شد چنین مستندات و دلایلی تا به چه اندازه نازل بوده و تنها و تنها به هدف ایجاد صف آرائیهای مصنوعی و تقابل آشتی ناپذیر کمک نموده است . سایت خبری راه کارگر، در طول حیات خود ، آشتی ناپذیری و عدم مغازله با نیروهای ضدکمونیست و بویژه جریانات سبزرا سرلوحه خود قرار داده و برخلاف برخی ارگانهای موجود در سازمان ، همچون کمیته تبلیغات ، آدرس اشتباه به مخاطبین خود نداده است .

ما از آغاز فعالیت خود تا کنون ، قریب به بیش از دو سال و نیم ، در عرصه رسانه ، زبان مشخصی داشته ایم و منتظر اختراع و کشف زبان جدید نمانده ایم . در درون سازمان ، اما ، اعلام کرده و می کنیم که برسمیت شناخته شدن استقلال آن در چارچوب خط ، برنامه و تاکتیک های سازمان نباید نادیده گرفته شود . آیا درخواست این حد از استقلال " مشروع " کفراست ؟ همین منظور را درآخرین نشست کمیسیون سایت خبری و بویژه در دو بند روشن و صریح 4 و 5 آن می توان دید . اعضای سایت خبری  راه کارگر ، تا کنون برای نوشتن مطالب خبری ، سیاسی و اجتماعی ، به نام سایت خبری و در همین چارچوب ، برخلاف نظر سختگیرانه کمیته تبلیغات ، مانعی نداشته اند . این تصور که آنان ، پس از سی  واندی سال کارسیاسی ، می توانند خطائی فاحش و جبران ناپذیر مرتکب شده و به همین دلیل نیاز به قیم دارند ، تفکر خطرناکی ست . خوشبختانه پرونده این سایت مخفی نیست و بررسی و نقد عملکرد آن نیز بروی همگان باز است . بررسی و نقد رفیقانه ، نه تهمت ، افترا و اتهامات بی پایه .

سایت خبری راه کارگر هیچگاه در پی بزرگنمائی و مدال دادن به خود نبوده و مدعی نیست که مبتکر و ارائه دهنده ادبیات و سبک نگارش جدیدی ست . اما سبک نگارش و ادبیات منحصر بفرد کوتاه نویسی ، که در عرصه وبلاگها ، شبکه های اجتماعی و سایرعرصه های مجازی معمول است ، را  بعاریت گرفته و چنین سبک نگارشی ، از همان آغازین دوره فعالیت این سایت ، با امضای سایت خبری راه کارگر ، متولد و رشد کرده است و حالا دیگر مدتهاست  که یکی از خصوصیات بارز آن محسوب می شود و مخاطبین فراوانی را به خود جلب کرده است . از دلایل دیگری که منجر به استفاده از امضای سایت خبری در نوشته ها شده ، پرهیز از مطرح کردن اسم نویسنده و تبدیل آن به " حسین نامه " ، " علی نامه " و " حسن نامه " بوده است . برای ما تبلیغ راه کارگر همواره در اولویت قرار داشته و حرف اول را می زده است . برای آنانی که بهر دلیل چنین سبک نگارشی را می خواهند به سخره گرفته و آن را سخیف ، بی ارزش وبی محتوا جلوه دهند ، باید گفت نظرشان محترم  ولی خوب است بدانند که از مقتضیات چنین عرصه ای ، اگر نگوئیم هیچ ، بلکه کمتر آگاهند .

اقدامات کمیته تبلیغات و ارگان رهبری سازمان ، اما ، با کمال تاسف از مدتها پیش از روال منطق خارج و شکل دشمنی و افزودن بر دشمنی به خود گرفته است . فضائی به شباهت جنگ  حیدری،  نعمتی ایجاد شده که به آلوده شدن فضای مسموم کمک کرده است. اهمیت هشدار فوق الذکر وقتی بیشتر می شود که گفته شود  مسئولیت نبود فضای آرام در بحث های کنونی در درجه نخست بر عهده ارگان های رهبری وقت سازمان است ، که در حقیقت باید سرمشق دهنده و نمونه باشند و نه بالعکس .

واما !

رفقای گرامی ! ما فکر می کنیم 1- امضاء گذاشتن پای یک کارزار رسانه ای ، نه یک کارزار اخص سازمانی ، در حمایت از پناهندگان زلزله زده وان ترکیه 2- نقد و حمله سیاسی  به طرفداران مداخله نظامی به ایران 3- نقد و حمله سیاسی به طرفداران " کمک های بشردوستانه !!؟ " آمریکا و غرب به ایران ، در چارچوپ پرنسیپ هائی که در بالا بدان اشاره شد ، جنایت نیست .  جرم نیست .

رفقا !

 شما اکنون " جرائمی " اینچنین را  ، عمدتا ، در قالب دلایلی چون " عدم ویراستاری نوشته ها و کنترل آن از سوی خود "،  در کیسه ما ریخته و از آن طریق دارید بنوعی پاپوش می دوزید . سایت خبری راه کارگر به ارتکاب چنین جرائمی افتخار می کند .

نقد بلند و یا کوتاه و در رد نظرات افراد ، شخصیت ها ، جریانات ، گروهها و سازمانها ، که چشم به " کمک های بشر دوستانه آمریکا و غرب " دوخته و آنها را به " دیپلماسی هنرمندانه " ربط می دهند ، نه تنها بد نیست ، بلکه این باید از رسالت های مهم ارگان رهبری باشد که تمامی اعضای سازمان را نسبت به این مهم حتی ترغیب کند . متاسفانه کمیته تبلیغات و ارگان رهبری ما مدتهاست که نقد گفتمانهای دیگر را تعطیل کرده است . سازمان ما از گذشته دور ، به گواهی اسناد سیاسی مصوب کنگره های خود ، درهمه این موارد سیاست روشن  داشته و دقیقا و به همین علت به اندک گرایشات و نظرات انحرافی موجود در سازمان که معتقدند سیاست روشنی در این موارد وجود ندارد ، باید با قاطعیت گفت نظراتشان ربطی به راه کارگر ندارد .

 

به باور ما ، ماجرا ، اما ، نمی تواند فقط اینها باشد ..به نظر می رسد که ما ، در اینجا ، با یک آرایش و تجدید نظر در دستگاه فکری برخی از چهره های شاخص و منتخب کنگرهای این سازمان روبروئیم . تحولاتی فکری که به پراگماتیسم ناخوشایندی منجر شده و این " هنوز از نتایج سحر است ". چنین تحولاتی بی شک تا به همین اینجا ما را از سنت های شناخته شده و رزمنده راه کارگر بمیزان زیادی ، متاسفانه ، دور کرده و راه کارگر را نه تنها از تک و تا انداخته ، بلکه چراغ سبز نشان دادن های گاه و بیگاه  به جریانات سبز و راست از شواهد بارز آنست . اینها را تنها  کسانی که  واقعا در عرصه های مجازی فعالند و فحش ، ناسزا و بدوبیراه ها را به عینه تجربه کرده اند ، می توانند لمس کنند . ما اینها را لمس کرده ایم رفقا ! لمس . حالا کشف زبانی تازه شده است معضل تشکیلاتی ، که زمانی در اوج بود و دیگران از روی " دستش " می نوشتند . حالا آن را چنان به حضیض کشانده ایم که برخی آکادمیسین های  همین تشکیلات بخود جرئت می دهند تا ، در روز روشن ، سند سیاسی مصوب کنگره را ،  تلویحا ، متعلق به موزه های تاریخی بدانند . معلوم است که در نتیجه چنین تحولات فکریست که بعنوان جویندگان " زبان تازه " از یک سوراخ  و برای چندمین بار گزیده می شویم . بی دلیل نیست که در " ماندن و یا عبور از گفتمان جنبش سبز " در جا زده و اسیر دست " چه باید کرد " های دیگران می شویم  . تبلیغ  لوگو و نمادهای سبز ، نمونه های بارز و نک کوه یخی است که تا کنون هزینه کرده ایم و قصه همچنان باقیست . سایت خبری مورد غضب است چرا که در  پرداخت چنین هزینه هائی مقاومت کرده و طبیعی ست که به مانعی در مقابل این جریان فکری تبدیل شده است .

در یک کلام رفقا ! قلب ارگان رهبری ما مدتهاست که ، در مجموع  و در خوشبینانه ترین حالت ، در حول و حواشی گفتمان " ضد رژیمی  و از دیگر سو گفتمان " پاسیو " پرسه می زند . خوب است که هشیارانه و کمی بشتر نسبت به حیات و سرنوشت این تشکیلات برخورد شود

 

با درود

" کمیسیون " سایت خبری راه کارگر

10 نوامبر 2011

 

 

توضیح هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)!

 

اختلاف سایت خبری با کمیته تبلیغات بر سر اجرای مقررات مصوب کنگره ها و مجامع عمومی سازمان به شرح زیر بوده است:

الف، کنگره پانزده مقرر کرده است که به جز اعلامیه ها و نوشته های مصوب ارگان ها( که باید به تصویب ارگان ها مربوطه برسد) همه نوشته ها باید با امضاء نویسندگان باشد تا مسولیت فردی نویسندگان در طرح نقطه نظرات شان صراحت داشته باشد.

ب، کنگره شانزدهم مقرر کرده است که همه ارگانهای تابعه کمیته تبلیغات سازمان باید طبق ضوابط  روشن و مدون فعالیت کنند و به هیات اجرائی ماموریت داده است که این ضوابط را مدون کند.

ج،  ضوابط سایت خبری پس از طی روند مباحثات مقدماتی به تصویب اولین مجمع عمومی سازمان  رسیده است. این مقررات به شرح زیر است:

۱ـ سایت خبری بخشی از ارگان های تبلیغی سازمان بوده و زیر نظر کمیته تبلیغات قرار دارد. سایت خبری ادیبات تبلیغی و ترویجی سازمان و اخبار و سایر مطالب مفید و خواندنی را پوشش می دهد.

۲ـ نشست های اعضای سایت خبری لااقل ماهی یک بار تشکیل شده و گزارش آن توسط مسئول سایت خبری در اختیار کمیته تبلیغات قرار خواهد گرفت.

۳ـ یادداشت ها و نوشته های رفقای سایت خبری باید با نام و مسئولیت فردی نویسنده باشد.

۴ـ اگر قرار باشد- در موارد استثنائی- یادداشت و یا مطلبی با نام سایت خبری منتشر شود، نوشته باید ابتدا به اطلاع همکاران سایت خبری رسیده و قبل از انتشار مورد تائید کمیته تبلیغات قرار گیرد.

 ۵ ـ مقالات رفقای سازمان تنها پس از پخش از رادیو و یا انتشار در سایت سازمان در سایت خبری منتشر خواهد شد. این امر از آن رو ضروری است که این امکان برای کمیته تبلیغات وجود داشته باشد تا با  نویسندگان مقالات در باره ی محتوی آن ها درصورت لزوم وارد بحث و گفتگو شود. در صورت انتشار زودهنگام مقالات رفقای سازمان این امکان از کمیته تبلیغات سلب خواهد شد.

۶ـ در ستون سمت چپ سایت خبری که اعلامیه های سازمان منعکس می شود باید اعلامیه های سازمان به ترتیب تاریخ انتشار منعکس شود. انتشار اعلامیه های سازمان نباید خصلت گزینشی داشته باشند.

 ۷ ـ در ستون سمت راست سایت خبری که به " گزیده های سایت خبری" و یا - مقالات برجسته شده – اختصاص دارد و همچنین در ستون سمت چپ زیر اعلامیه ها که به همان گونه به مقالات اختصاص دارد، مقالات رفقای سازمان باید به ترتیب تاریخ انتشارشان در سایت سازمان منتشر شود. مقالاتی هم در سایت سازمان تحت عنوان دیدگاه منتشر شده اند در ستون های اول و سوم سایت خبری نیز باید تحت عنوان دیدگاه منتشر شوند.

کمیته تبلیغات از رفقای سایت خبری می خواسته است که نوشته هایشان را بر اساس مصوبات کنگرها و مجامع عمومی سازمان با نام فردی خود منتشر کرده و آنها را تحت نام ارگان به سازمان تحمیل نکنند اما متاسفانه این مصوبات مورد پذیریش دو رفیق مستعفی نبوده است. هیات اجرائی ضمن قدردانی از تلاشهای رفقا و از آن جا که متعهد و موظف به اجرای مصوبات مجامع سازمانی است استعفای رفقا  را پذیرفته و برای فعالیت های آنها  در پیش برد برنامه ها و مصوبات سازمان بهترین ها را آرزو می کند.

۲۷ آذر ۱۳۹۰ـ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۱

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©