Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ آوريل ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : يكشنبه ۱ فروردين ۱۴۰۰  برابر با ۲۱ مارس ۲۰۲۱


بیانیه مشترک ۲۷ نهاد چپ و دمکراتیک

ما از مطالبات زندانیان سیاسی اعتصابی در ایران پشتیبانی می کنیم !


همزمان با فرا رسیدن نوروز در اعتراض به کشتار آبان ۹۸، کشتار سراوان، تبدیل زندان به قتلگاه و شکنجه گاه زندانیان سیاسی و عقیدتی، ۳۴ نفر از زندانیان سیاسی زن و مرد در چندین زندان به شکل همزمان دست به اعتصاب غذای سه روزه زده اند.

 

صدای این زندانیان سیاسی از درون اسارتگاه نظام سرمایه داری حاکم ، صدای آزادی و عدالتخواهی است؛ صدای اعتراض به گرسنگی و دستمزدهای زیر خط فقر است، صدای اعتراض به تبعید و آزار و زجرکش کردن زندانیان سیاسی و اعدام در زندان هایی است که درهایش به سوی گورستان باز می شود، صدای در گلو خفه شده فرودستان حاشیه نشین و صدای همبستگی با کارگران، بازنشستگان و معلمان است.

 

ما امضاء کنندگان این بیانیه، اعلام می کنیم: که استواری و پایداری، همگرایی و همبستگی زنان و مردانی که در اسارتگاه سرکوبگران برای کرامت انسانی؛ حرمت آزادی و حق رهایی دست به اعتصاب غذا زده اند را ارج می نهیم؛ با اعتراض شان همراهیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

زنده باد آزادی، دمکراسی و برابری!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!

۱ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ مارس ۲۰۲۱

امضاءها به ترتیب حروف الفباء:

۱- اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی- سوئیس

٢- آلترناتیو سوسیالیستی ایران لندن

۳- انجمن سوسیالیست ها- سوئد

٤- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران- پاریس

۵- انجمن پناهندگان ایرانی- گوتنبرگ/ سوئد

۶- جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان - گوتنبرگ- سوئد

٧- حامیان مادران پارک لاله- استکهلم

۸- شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا- استکهلم

٩- شوراي همبستگي با مبارزات مردم ايران - لندن

۱۱- شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی- فریاد خاوران

۱٢- شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران

۱۳- کارگروه ارتباطات کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر

۱٤- کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین

۱۵- کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران- فرانکفورت

۱۶- کانون پناهندگان سیاسی ایرانی- برلین

۱٧- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

۱۸- کانون همبستگی با کارگران ایران- کانادا

۱٩- کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین

٢۰- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس

٢۱- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

٢٢- کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا

٢۳- کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت

٢٤- کنشگران سیاسی ایران در لس آنجلس

٢۵- نهاد همبستگی با حنبش کارگری در ایران- غرب آلمان

٢۶- همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس

٢٧- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس

 

آدرس تماس از طریق : کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران - برلین

Kupg_iran@yahoo.com

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved